GRAFİK TASARIM

 

 

 

           

DERSİ AÇILDIĞI FAKÜLTE

Sanat ve Tasarım Fakültesi

DERSİ AÇAN BÖLÜM/BİRİM

Sanat Bölümü

DERSİN ADI 

Grafik Tasarım

DERSİN KODU

9990871

DERSİN İNGİLİZCE ADI

Graphic Design

DERSİN AÇILDIĞI DÖN(GÜZ/BAHAR)*

 Güz/ Bahar

AÇILACAĞI YARIYIL

Güz/Bahar

ÖĞRETİM ÜYESİ AD SOYADI

Tülay ÇELLEK

Başvuru Tarihi

 

Bölümden onay tarihi

 

Fakülte Yönetim Kurulu Karar tarih ve no

 

Üniversite Senatosu Tarih ve Toplantı no

 


*Hangi dönem açılacaksa, bir önceki dönem sürece göre başvurunun yapılması gerekmektedir.(Süreç bu formun bulunduğu dosyada bulunabilir)

 


DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

 

Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Kredisi

Ders

 

uygulama

 

Grafik Tasarım

9990871

Güz/Bahar

3

Laboratuvar

(Saat/Hafta)

3

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Serbest seçimlik

Dersin Koordinatörü

Öğr. Gör. Tülay ÇELLEK

Dersin İçeriği

 

DERSİN İÇERİĞİ:
* Grafik Sanatların Tarihi

*Grafik Tasarım ve İletişim

* Tasarım ve gerekliliği

* Bilimde, sanatta, yaşamda yaratıcılık ve önemi
* Afiş Tasarımı; örnekler, ( beyin fırtınası-beyin jimnastiği ), eskiz-araştırma ve değerlendirme - yaratıcı fikirler üretmek, orijinal çalışma ve değerlendirme
* Kitap-Dergi Kapağı Tasarımı; örnekler, (beyin fırtınası-beyin jimnastiği) araştırma ve değerlendirme- yaratıcı fikirler üretmek, orijinal çalışma ve değerlendirme
• Kitap Resimleme; örnekler,( beyin fırtınası-beyin jimnastiği) araştırma ve değerlendirme- yaratıcı fikirler üretme, orijinal çalışma ve değerlendirme

- Tipleme, karakter yaratma

- Tişört Tasarımı

- Ayraç Tasarımı

- Davetiye Tasarımı
• TEKNİK; Serbest; Siyah-beyaz, lavi, suluboya, guvaş, pastel, kolaj, bilgisayar tasarımı


 

Dersin Amacı

 

• AMAÇ; Bu konularda bilgi edinmelerini, daha iyi ve bilinçli tüketici olmalarını ve bu kültürü, algıyı, görmeyi, yaratıcılığı  kendi alanlarıyla birleştirerek-ilişkilendirerek yeni oluşumlar, yaratılar–yaratıcı fikirler ortaya çıkarmalarını, yaratıcı ve eleştirel bakan birer birey olmalarını sağlamak.

Dersin Kazandıracağı

Bilgi ve Beceriler

 

  • Kendini ifade etmek
  • Yaratıcı düşünmek – yaratıcı fikirler üretmek
  • Eleştirel bakmak
  • Araştırma yapma alışkanlığı kazandırmak
  • Kitap okuma alışkanlığı sağlamak

Ders Kitabı (Notu)

 

* Türk Grafik Tasarımcıları-1,2,3 - 1995 Alternatif Yay.

* The History Of The Illustrated Book-1997-LondonThames and Hudson Ltd.

* Graphic Design 91-1990-Zurich Graphis Press Corp.

* Graphis Design 92-1991-Zurich Graphis Press Corp.

* Graphic Design-1996-Page On Publishing Ptd. Ltd.

* Design Principles and Problems P.Zelanski,M.P.Fisher/1994 H.Brace College Puplishers

* Living With Art –R.Gilbert/1995 McGraw-Hill,Inc

* Japanese Graphics Now

* SWANN,A., Graphic Design School – HarperCollins publishers Ltd.

* History of Graphin Design

* Graphic Styles

* Amatterofdesign It’s a matter of Promotion

*Graphis Design Annual 2004

* Graphis Poster Annual 2005

* Grafik  Designer Deutschland - BDG

* MEGGS, P.B., A History of  Graphic Design - VNR/New York

* BEKTAŞ, D., Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi – YKY

* Amatterofdesign Its aMatter of Promation – Published and distributed in Europe and Latin America by

* BOYLE, C. Color Harmony for the web

* Edit: ZİEGLER, K., GRECO, N. PortfoliosOnline Digital and Graphic Designer’s websites HBI,HC Puplishers

* MUMAW, S., Simple Web Sites – Printed in Cina

* BOYLE,C. Color Harmony for the web

* Edited by ZİEGLER, K. GRECO, N. PortfoliosOnline digital and graphic designer’s websites – Printed in Hong Kong

*LIANSHUN,S.,The Ultimate Gift Wrapper Collection–SNP L.P.Co Lt

* Graphic Design: America Two – P. by Rockport/Allworth E. R.P., İnc. A.P.(RA)

* Bringing Graphic Design In-House ( Logos, Letterhead, Business Cards,Broushers,Websites) – Rockport Publishers

*The Best of Brouchure Design/Creative Director;Christian Goveia - Rockport Publishers

* The Best of Brouchure Design 5 / Designer; Stoltze Design - Rockport Publishers

* Idea Special Issue Poster Exhibition by Ten World Artists / Cover design,layoud: FUKUDA,S.

* T-Shirt 360°  / Pageone-Printed in China

* The t-hirt acollection of 500 designers / Pageone- Printed and bound in China

* MUNDİ,A.,Wiedemann Ed. J., Animation Now-Taschen

* UÇAR, T.F. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım

* Grafik Ürünleri Sergisi 2006 GMK

* Türk Grafik Tasarımcıları LOGO - Alternatif Yay.  2006

* BECER,  E. İletişim ve Grafik Tasarım-Dost Kitapevi 1997

*GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL İLETİŞİM ( DERS NOTLARI )

http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=233

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

* BÜYÜKİŞLEYEN, Z. Sanat Eğitimi-Meteksan yay. 1977

* ERBİL,  H. Sanat Felsefesi Tartışmaları-Ekin yay. 1990

* ÇELLEK, T. Ortaöğretimde Görsel Sanat Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmaların Analiz ve Yorumu-Yüksek Lisans Tezi 1991

* COUDWELL,C. Yanılsama ve Gerçeklik - Pavel yay. , 1974

* BERGER,T. Görme Biçimleri - Metis yay.1986

* READ, H.Sanatın Anlamı -İş Bank yay. 1974

* FİSHCER,E. Sanatın Gerekliliği  - Kuzey Yay. 1985

* YAVUZ, H.S. Yaratıcılık-BÜ yay. 1994

* VELİDEDEOĞLU,S. İnsan ve Yaratma Edimi İş Bankası Yay. 2000

* ROUQUETTE, M.L.Yaratıcılık - İletişim Yay. 1992

* MAY,R.Yaratma Cesareti -Metis Yay.

* SUNGUR,N.Yaratıcı Düşünce -Özgür Yay.

* SAN,İ. Sanatsal Yaratma Çocukta Yaratıcılık - İş Bankası Yay.

* ÜSTÜNDAĞ,T. Yaratıcılığa Yolculuk- Pegem Yay. Kasım  2002

* ROBİNSON,K. Yaratıcılık Aklın Sınırlarını Aşmak - Kitap Y.  2003

*SAN,İ. Sanat ve Eğitim/Yaratıcılık, Temel Sanat Kuramları, Sanat Eleştirisi Yaklaşımları–Ütopya Yay

* PİNK, D. Aklın Yeni Sınırları  - MediaCat yay.

* FOSTER,J. Fikir Nasıl Bulunur - MediaCat yay.

* MOZOTA,B.B. Tasarım Yönetimi  - MediaCat yay.

* BONO De E. Çocuklar Sorun Çözüyor – İnkılap Yay.

* BRESSON R. Sinematograf Üzerine Notlar – Nisan Yay.

* SINGER,D.G. SINGER J.L. Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi

* CLARK, T. Sanat ve Propaganda – Ayrıntı Yay. 2004

* RAWLİNSON,J.G.,YARATICI Düşünme ve Beyin Fırtınası–Rota Yay.

* NEWMAN, M. Yaratıcı Sıçramalar Reklamda Fark Yaratan 10 Ders– MediaCat Yay.

* SULLIVAN, L. Satan Reklam Yaratmak - MediaCat Yay. 2001

* FOSTER,J., CORBY, L. Yaratıcılık Fabrikası – Optimist Yay.

http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=633  

KİTAP - DERGİ KAPAĞI TASARIMINDA ESTETİĞİN İŞLEVSELLİĞİ,  İŞLEVSELLİĞİN ESTETİĞİ

http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=638   

AMBALAJIN YAŞAMDAKİ YERİNDE BİZ,  BİZDE AMBALAJIN YERİ

http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=703  

MARKA DÜŞLEMİNDE YAŞAMAK

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=267     

YARATICILIĞIN EĞİTİMDEKİ YERİ

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=332    

YARATICILIK VE ÖĞRENME

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=313    

YARATICILIĞIN YAŞAMDAKİ YERİNDE EĞİTİMİN ROLÜ

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=20      

YARATICILIK VE EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ BOYUTU

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=312     

BİLİM, SANAT VE EĞİTİM ÜZERİNE

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=532  

GELECEĞİN ŞEKİLLENMESİ İÇİN EĞİTİMDE YARATICILIK

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=2

SANAT VE BİLİM EĞİTİMİNDE YARATICILIK

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=566     

SANAT VE EĞİTİMİNDE TASARIM VE YARATICILIK ÜZERİNE

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=1152

EĞİTİMDE YARATICILIĞIN YAŞAMI
BURSA UÜ MYO ÖĞRENCİ KONGRESİ İÇİN BİLDİRİ

* http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=131            

 “NOKTA” ÜZERİNE

 

Ön Koşul Dersleri

 

 

Ön Koşul Konuları

 

 

Ödev ve Projeler

 

 

Laboratuar Deneyleri

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

 

 

Diğer Uygulamalar

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

 

Ders Gruplarına Göre

Ders Kredisinin Dağılımı,

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS PLANI

 Hafta

Konular

 

Grafik Sanatların Tarihi, iletişimin ve tasarımın önemi

 

Bilimde, sanatta, yaşamda yaratıcılık ve gerekliliği

 

Afiş Tasarımı; Örnekler üzerinden beyin fırtınası - yaratıcı fikirler üretmek

 

Araştırma - eskizler

 

Değerlendirme; kendi çalışmaları - eskizleri üzerinden yaratıcı fikirler üretmek

 

Orijinal çalışma, değerlendirme

 

Kitap Kapağı Tasarımı; Örnekler üzerinden beyin fırtınası - yaratıcı fikirler üretme

 

Araştırma - eskizler

 

Değerlendirme; kendi çalışmaları - eskizleri üzerinden yaratıcı fikirler üretmek

 

Orijinal çalışma, değerlendirme

 

Kitap İçi Resimleme / Tişört Tasarımı – Ayraç tasarımı / Davetiye Tasarımı

 

Örnekler üzerinden beyin jimnastiği ve yaratıcı fikirler üretmek

 

Araştırma; kendi çalışmaları - eskizleri üzerinden yaratıcı fikirler üretmek

 

Değerlendirme; öneri, eleştiri, kazanımlar…

 

BÖLÜM  PROGRAM  ÇIKTILARINA  KATKISI

 

Öğrenciye               Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler

1

2

3

 

Yaratıcı bireyler yetiştirmek

 

 

x

 

Kendini ifade etmesine olanak tanıyarak bu anlamda kendine güvenen ve ifade eden bireyler yetiştirmek

 

 

x

 

Bir derste edinilenleri, başka derslere, başka alanlara aktaran bireyler olmasını sağlamak

 

 

x

 

Görsel algısını genişletmek

 

 

x

 

Okuyan ve araştıran birey olma sorumluluğunu kazandırma

 

 

x

 

İyi ve Güzeli aynı anda vermek

 

 

x

 

Değişime olumlu yönde katkı vermelerini sağlamak

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin :     1: Hiç Katkısı Yok,  2: Kısmen Katkısı Var,    3: Tam Katkısı Var.

 

 

Tülay ÇELLEK


Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat Bölümü Öğretim Görevlisi

http://www.tulaycellek.com

 

tcellek@yildiz.edu.tr

ttcellek@gmail.com