Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 4.5.2007  

DERSARASI YARIŞMASI<BR>REKLAM YARATICILARI DERNEĞİ


DERSARASI YARIŞMASI
REKLAM YARATICILARI DERNEĞİDERSARASI YARIŞMASI
REKLAM YARATICILARI DERNEĞİDersarası yarışması, RYD’nin sadece üniversite öğrencilerine yönelik yaratıcılık performans yarışmasının adıdır.

REKLAM YARATICILARI DERNEĞİ

http://www.ryd.org.tr


KONU – YARIŞMA BRİEFİ

KÜRESEL ISINMA VE BİZ

Küresel ısınma nedir?

Küresel ısınma, insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen ve ısı tutma özelliği olan sera gazlarının (CO2, metan, ozon, klorofloro karbon gazları...) atmosferde yoğun bir şekilde artması sonucunda, yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artması sürecidir. 2 Şubat 2007’de yapılan Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde açıklanan rapora göre küresel ısınmadan yüzde 90 oranında “insan” sorumludur. Küresel ısınma, genellikle fosil yakıt (kömür, akaryakıt ve doğalgaz) kullanımından meydana gelen yoğun karbondioksit salınımı ve doğal kaynakların sorumsuzca tüketilmesi ile özdeşleşmiş bulunmaktadır. Türkiye, dünyada küresel ısınmaya neden olan ülkeler sıralamasında ilk 20’de yer almaktadır ve ne yazık ki küresel ısınma, karşı radikal önlemler alınmazsa 10 yıl içinde geri dönülmez bir noktaya gelecektir.

Etkileri:
• Son yüzyılın en sıcak yazları son 10-15 yıl içinde yaşanmıştır. Son 15-20 yılda ölçülen küresel sıcaklıkların ortalaması son 600 yılın en yüksek sıcaklık ortalaması olarak hesaplanmıştır. 1998’de ise son 1400 yılın en sıcak yılı yaşanmıştır.
• Kutuplarda ve yüksek dağlarda buzullar erimeye başlamıştır.
• Deniz seviyeleri yükselmektedir.
• Daha çok tropikal bölgelerde olmak üzere yoğun ve uzun süreli kuraklıklar görülmektedir.
• Bazı bitki ve hayvan türlerinde azalma/göçler meydana gelmektedir.

Beklenen Sonuçları:
• Sıcaklıklar artınca, deniz-göl-akarsu gibi büyük su yüzeylerinden buharlaşma ve buna bağlı olarak yağışlar artacak, sel afetleri meydana gelecektir.
• Karasal kısımlarda ise toprak suyunu kaybederek kuraklaşacak, verimi azalacak ve orman alanları daralacaktır.
• Buzullar eriyecek, bunun sonucunda göller, denizler ve akarsularda su düzeyi yükselecek, kıyı bölgeleri sular altında kalacaktır; sel afetleri yaşanacak ve toplumsal göçler başlayacaktır.
• Dengesiz küresel ısınmalar hem sayı hem de şiddet bakımından son derece zararlı kasırgalar yaratacaktır.
• Salgın hastalıklar meydana gelecektir.
• Canlı türlerinde azalma meydana gelecektir.
• Kuraklığa bağlı olarak su sıkıntısı ortaya çıkacaktır.

Alınabilecek önlemler:
Hükümetlerin ve sanayi kuruluşlarının alabilecekleri önlemler:
• Özellikle sanayide ve ulaşım araçlarında kullanılan fosil yakıt tüketimi azaltılmalı
• Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları bulunmalı ve bu enerji kaynaklarının kullanılmasını destekleyecek önlemler alınmalı. Örn: güneş, rüzgar, dalga enerjisi
• Enerji ve doğal kaynakların kullanımında verimlilik ve tasarruf önlemleri alınmalı ve yaygınlaştırılmalı

Bireylerin alabilecekleri önlemler:
• Düşük motor hacimli ve bio dizel benzinle çalışan taşıtlar tercih edilmeli
• Taşıtların lastikleri iyi şişirilmeli (benzin tüketiminin azalması açısından)
• Toplu taşıma araçları kullanımı yaygınlaşmalı
• Konutlarda ısı yalıtımı yapılmalı
• Buzdolabı, bulaşık makinesi ve ütü gibi elektrikli ev aletlerinde az enerji ve su tüketen modeller seçilmeli
• Elektronik cihazlar stand by konumunda bırakılmamalı
• Enerji tasarrufu sağlayan floresan ampuller kullanılmalı
• Çöplerin geri dönüşümüne katkıda bulunulmalı
• Daha az su tüketen duş başlıkları tercih edilmeli
• Var olan ağaç ve ormanlar korunmalı, yenileri dikilmeli
(tüm bu önlemlere siz de yenilerini ekleyebilirsiniz...)

Sizden istenen: İlan çalışması ve 30 saniyelik radyo spotu

Mesa: Küresel ısınma, insanların yol açtığı bir süreçtir. Bu süreci tersine çevirmek için hükümetlerin ve sanayi çevrelerinin harekete geçmesini beklemek yerine her birey kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Küçük çabalar ve davranış değişiklikleri, büyük etkiler yaratabilir.

Hedef Kitle: Türk Halkı

Reklamveren: Reklam Yaratıcıları Derneği

Radyo spotunda sizden ne bekliyoruz?
Reklamda her mecranın kendine özgü bir dili ve tekniği vardır. Radyo en basit haliyle işitme duyumuza seslenen bir mecra olduğu için, radyo reklamlarında da sadece ses kullanılabilmektedir. Radyo spotuyla radyo jingle’ı arasındaki fark, radyo spotunun bir veya birden çok kişinin (dublajcının) konuşmasının bazen müzikle bazen ses efektleriyle bazen de fonda başka hiçbir ekstra ses olmaksızın kurgulanması (miksaj) yöntemiyle yapılmasıdır. Radyo jingle’ı ise, müziğe uygun yazılan sözlerin, jingle üzerine uzmanlaşmış besteciler tarafından bestelenmesi ve sınırlandırılmış bir sürede en akılda kalıcı haliyle düzenlenerek hazırlanmasıdır. Bu kampanya çerçevesinde sizden istenilen, radyo jingle’ı değil, radyo spotu yazmanızdır. Brife uygun olarak hazırlayacağınız radyo spotunuzda sizden beklenen, Türk halkını küresel ısınma konusunda bilinçlendirecek/harekete geçme konusunda istek uyandıracak (elbette çarpıcı) bir çalışma yapmanızdır. Yazdığınız radyo spotunun prodüksüyonunu yapmanıza gerek yoktur. Sadece metinsel olarak göndermeniz yeterlidir. Birinci seçilen radyo spotunun prodüksüyonu, İnfoKarma Radyo tarafından yapılacaktır.

Radyo Spotu yazımıyla ilgili birkaç ipucu:
Radyo spotlarında, konuşan ve spotu dinleyen tüketicileri bir eyleme davet eden aynı zamanda radyo spotunun kim tarafından (hangi marka, kurum, kuruluş ya da dernek tarafından) yayınlatılmakta olduğunu bildiren anlatıcılara Dış Ses adı verilir ve kısaltma olarak da DS şeklinde ifade edilir. Spotta kullanılmasını düşündüğünüz konuşma ve müzik dışındaki her türlü ses, ses efekti olarak ifade edilir. Ses efektinin kısaltması da SFX’dir. Radyo spotunuzun süresini ölçebilmeniz için kullandığınız kelimeleri sayıp ikiye bölebilirsiniz. Normal okuma hızında her iki kelime aşağı yukarı bir saniye etmektedir. Dolayısıyla 30 saniyelik bir radyo spotunda en fazla 60 kelime bulunmalıdır. Radyo spotunuzun süresini ifade etmek için kaç saniye olduğunun yanına iki tırnak atmanız yeterlidir. Örneğin 25” (25 saniye) anlamına gelmektedir.

Örnek Radyo Spotu

Radyo Spotu Brif 25”
SFX: Musluktan su damlama sesi...
Kadın (30 lu yaşlarda, uyku sersemi huysuzca konuşur): Hani bugün tamir edecektin şu musluğu...
Erkek Ses (30 lu yaşlarda): Vaktim olmadı, çalıştım.
Kadın: Pazar günü ne yaptın ki?
Erkek: Küresel ısınmayla ilgili brif yazdım.
DS: Küresel ısınma bir gelecek senaryosu değil, bugünümüzü etkileyen bir gerçektir. Küresel ısınmayla ilgili hepimiz bilinçlenmeli, evimizden ve kişisel yaşamımızdan başlayarak doğanın dengesine zarar vermeyen ürünleri kullanmalıyız.

İnfo Karma

Zorunluluklar:
İlan veya ilanlarınızı, mutlaka dikey A4 çalışmalısınız. İlan veya ilanlarınızda mutlaka, “İnfo Karma” logosu,”Bu çalışma, İnfo Karma’nın desteği ile hazırlanmıştır” ibaresiyle yer almalıdır. Radyo spotunuzun sonunda, ”Bu çalışma, İnfo Karma’nın desteği ile hazırlanmıştır” ibaresi son söz olarak yer almalıdır. İlan veya ilanlarınızı mutlaka, sizi fikre götüren düşünsel süreci de açıklayan bir yazıyla birlikte göndermelisiniz. Jüri, işlerinizi değerlendirirken, önce bu metni okuyacak ona göre değerlendirme yapacaktır. Bu yazı, sizin yerinize işinizi “savunacaktır”. İşinizi savunmasız bırakmak istemiyorsanız, “savunma”sını da mutlaka göndermelisiniz.

Son Katılım Tarihi: 04 Mayıs 2007 Cuma

Brifte yararlanılan kaynaklar:

www.tema.org.tr
www.wwf.org.tr

***

Dersarası yarışması, RYD’nin sadece üniversite öğrencilerine yönelik yaratıcılık performans yarışmasının adıdır.

Yarışma, bir eğitim yılı içinde üç kez yapılır.

1- Kasım başında yarışma brifinin duyurulması, Aralık sonunda işlerin teslimi
2- Şubat başında yarışma brifinin duyurulması, Mart sonunda işlerin teslimi
3- Mayıs başında yarışma brifinin duyurulması, Haziran sonunda işlerin teslimi

Yarışma Jürisi:
Yarışma jürisi, yukarıda belirlendiği gibi Aralık, Mart ve Haziran aylarında, önceden belirlenecek bir üniversitede toplanacaktır. Jüri, atölye çalışması şeklinde, gelen tüm işleri, öğrencilerin önünde tartışacak ve işlerin olumlu ve olumsuz yanlarını onlara açıklayarak değerlendirecektir.
Dersarası jürisinin başkanı RYD Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Jürinin diğer üyeleri: Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni, RYD Genel Sekreteri, 1 RYD Yönetim Kurulu Üyesi, sektörden 2 reklam sanat yönetmeni, sektörden 2 reklam yazarı, 2 öğretim görevlisi ve jürinin toplandığı üniversiteden ilgili bölüm başkanı.

Yarışma Sonuçları:
Yarışma sonuçları, jürinin toplanması ardından yarışmanın ana yayın sponsoru ve staratejik ortağı Marketing Türkiye dergisinde bir ek olarak yayınlanacaktır. Aynı zamanda, sonuçlar www.ryd.org.tr, www.marketingturkiye.com ve www.dersarasindayiz.biz sitelerinden de duyurulur.

Yarışma konusu ve istenen reklam işi:
Yarışma konusu bir toplumsal sorun veya bir sivil toplum kuruluşu için tam sayfa dergi ilanıdır. İlgili konu briflerde açıklanır. Yarışmaya katılan işler, jüri tarafından, brife uygunluk, reklam metni, Türkçe dilbilgisi ve grafik tasarım unsurları gözönünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Yarışma Brifinin Duyurulması:
Yarışma briefi, www.dersarasindayiz.biz ve Marketing Türkiye dergisinde yayınlanır.

Yarışma sorumlusu:
Yarışma, RYD Reklamarası Yarışma Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. RYD Reklamarası Koordinatörü Baki Kara’dır.

Koordinatörlük Üyeleri:
Nokta Çelik, Metin Karaşahin, Bülent Fidan, Tamer Tayyar, Hatice Ekşi, Hakan Kurnaz, Samed Meraklı, Murat Karslıoğlu.

Bilgi ve iletişim için: nilay@ryd.org.tr veya B.kara@ryd.org.tr

NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Eğer, ilgili fakültelerin veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinde (Pazarlama, pazarlama iletişimi, grafik tasarım, reklamcılık, işletme, görsel iletişim tasarımı, sinema, radyo-tv gibi) okuyorsanız ve son sınıf öğrencisi iseniz bu yarışmaya katılabilirsiniz. Ayrıca, 4 yıllık bölümlerin 3. Sınıf öğrencilerine de yarışmamız açık.

Ancak bir koşulla: En az bir, en fazla iki arkadaşınızı da yanınıza alarak bir takım oluşturabiliyorsanız.

”Dersarası”na 2 veya 3 kişilik takımlar halinde katılabilirsiniz. Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler, RYD tarafından açıklanan brife uygun reklam çalışmalarını, kendi okullarındaki bu konu ile ilgili temsilci olan kulüplere ya da kendileri elden veya posta yoluyla RYD adresine teslim ederler. Kulüpler, bu çalışmaları toplu olarak RYD’ye ulaştırır.

Okulunuzdaki Dersarası ile ilgili temsilci kulübünü görmek için tıklayın.
http://www.dersarasindayiz.biz/liste.htm

Eğer okulunuzda henuz bir temsilci bulunmuyorsa, temsilcilik başvuru formunu doldurmak ve bizimle iletişime geçmek için burayı tıklayın. http://www.dersarasindayiz.biz/temsilci.php


İşlerinizi nasıl teslim edeceksiniz?
1. adım: İşinizin A4 çıktısını, siyah bir A3 paspartuya yapıştırın. Arkasına takımınızın adını (rumuzunuzu) yazın.
2. adım: Bir kağıda takımınızda bulunan kişilerin adlarını, soyadları, okullarını ve bulundukları sınıfı ve iletişim bilgilerini yazın ve bu kağıdı üzerinde rumuzunuzun yazılı olduğu küçük bir zarfa koyun.
3. adım: İşinizin paspartulu çıktısını ve rumuzunuzun yazılı olduğu zarfı, büyük boy bir zarfın içine koyun ve zarfı kapatın. Bu arada mutlaka paspartunun ve küçük zarfın üzerinde aynı rumuzun yazılı olup olmadığını kontrol edin.
4. Adım: Büyük zarfın üzerine rumuzunuzu tekrar yazın ve işinizi okuldaki temsilcinize teslim edin.

HANGİ ÖDÜLLER SİZİ BEKLİYOR?


1 Marketing Türkiye Dersarası Ekinde Yeralmak
2 Marketing Türkiye aboneliği
3 Her yıl, üç yarışmada da dereceye giren öğrenciler, Haziran – Temmuz aylarında RYD tarafından bir ajansa yerleştirilecektir. Bu öğrenciler, bir RYD üyesi koçluğunda, bir önceki sene LIA tarafından verilen, LIA Student brifine uygun bir çalışma yapacaklardır. Bu çalışma, öğrencinin adına, LIA Student Yarışmasına (Londra’ya) RYD tarafından yollanacak ve öğrencinin uluslararası platformda yarışması sağlanacaktır.
4 Ayrıca, Dersarası yarışması sonrasında, dereceye giren öğrenciler, sektördeki staj programlarında öncelik kazanacaklardır.
5 Fikir Kitaplığı yayınlarından bir seçki
6 Archive veya Novum dergileri bir yıllık aboneliği
7 Evrensel Yayıncılıktan bir grafik tasarım kitabı
8 İntertoy hediyeleri
9 Faber Kalem Seti
ve Sürpriz hediyeler


***

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kaç kişilik ekipler halinde katılabiliriz?
Minimum 2, maksimum 3 kişilik ekipler halinde yarışmaya katılabilirsiniz.

Ekip üyelerinin hepsi aynı üniversitenin öğrencisi olmak zorunda mı?
Yarışmaya kendi üniversiteniz dışında, ilgili bölümlerde okuyan arkadaşlarınız ile ekip oluşturarak katılabilirsiniz. Örn.: İstanbul Üni. Pazarlama bölümünde okuyan x ile Mimar Sinan Üni. Grafik bölümünde okuyan y, z ekibini oluşturabilir.

Hangi bölümlerde ve sınıflarda okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilir?
Üniversitelerin, reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, grafik,grafik tasarımı, reklam ve iletişim tasarımı, görsel iletişim tasarımı, görsel tasarım, pazarlama ve işletme bölümlerinde okuyan, 3. - 4. sınıf öğrencileri ve aynı bölümlerin meslek yüksek okulunda okuyan 2. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilirler.

Çalışmalar hangi boyutta gönderilecek?
Çalışmalar renkli A4 çıktısı alındıktan sonra, siyah A3 ebadında paspartu (veya siyah karton) üzerine yapıştırılarak, sunuma hazır halde gönderilecek.

Çalışmalar hangi adrese ve nasıl teslim edilecek?
Çalışmalarınızı, okulunuzda bulunan temsilciliklere bırakabileceğiniz gibi aşağıda göreceğiniz RYD adresine de elden ya da posta yoluyla teslim edebilirsiniz.
RYD: Teşvikiye Cad. No.:99 Kat:1 Daire:2 Teşvikiye-İstanbul
Temsilci listelerine ulaşmak için burayı tıklayın.

Jüri nerede ve nasıl toplanacak?
Jüri her yarışma teslim tarihinden önce, duyurulacak olan üniversitede ve öğrencilerin katılımına açık olarak toplanacak.

Yarışma sonuçlarını nereden öğrenebileceğiz?
Yarışma sonuçları, jüri toplantısının ertesinde yayınlanacak olan Marketing Türkiye dergisinde ve sitemizde açıklanacak.

Bulunduğumuz okulda temsilcilik yoksa çalışmalarımızı kime ve nasıl teslim edeceğiz?
Bulunduğunuz okulda eğer bir temsilcilik yoksa, çalışmalarınızı, teslim şartlarına uygun olarak hazırlayıp, elden ya da posta yoluyla RYD’ye ulaştırabilirsiniz.

Okullarda temsilcilik oluşturmak için neler yapmamız gerek?
Öncelikle sitemizde yer alan “Temsilcilik Formu”nu doldurmanız gerekiyor. Daha sonra Reklamarası Çalışma Grubu üyeleri konu ile ilgili sizinle iletişime geçecektir.

***

ÖN KAYIT FORMU

http://www.dersarasindayiz.biz/onkayit.php

***

TEMSİLCİLİK BAŞVURU FORMU

http://www.dersarasindayiz.biz/temsilci.php

***

TEMSİLCİ LİSTESİ

OKUL TEMSİLCİ

ADNAN MENDERS ÜNİ. Yard. Doç Dr. Abdullah Tanrısevdi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hatice Doğan

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Ogün Kayımoğlu

Öğr. Gör. Sinan Erguvan

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mehmet Sobacı

BEYKENTÜNİVERSİTESİ Hakan Akgün
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Öğr. Gör. Celil Öker

Taylan Kaleci

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Erinç Karğan

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Öğr. Gör. Mehmet Pehlivan

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Öğr. Gör. Halime Yücel

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Yalçın Beydilli

Öğr. Gör. Barbaros Gürçay

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Arş. Gör. Gülay Öztürk

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ramazan Sarıbaş

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Ece Yıldırım

KONYA SELÇUK ÜNİ. Mustafa Ölmez

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Yardımcı Doç. Dr. Alev Ebin

LEFKE ÜNİVERSİTESİ Eray Ayan
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Yardımcı Doç. Dr. Yalçın Kırdar

MARMARA ÜNİVERSİTEİ Alp Eren Akyüz

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ Fikri Temel

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yavuzhan Gel

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Öğr. Gör. Esma Tunalı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Erman Torun,

Öğr. Gör. Sevil Çörekçi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yasin Erten


Böyle bir konunun – yarışmanın jüri üyesi olmak beni mutlandırdı, umutlandırdı…

Başarılar diliyoruz… Ve bekliyoruz…


JÜRİ ÜYELERİ

Bülent Fidan
Baki Kara
Murat Karslıoğlu
Togay Kılıçoğlu
Hatice Eksi
Tamer Tayyar
Samed Meraklı
Hakan Kurnaz
Çağlar Gözüaçık
Tülay Çellek


05 – 06 – 2007 / İSTANBUL

Tülay ÇELLEK

Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat Bölümü Öğretim Görevlisi

http://www.tulaycellek.com

tcellek@yildiz.edu.trTülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 3361 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.