Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 16.1.2007  

GRAFİK TASARIMIN YAŞAMI <BR> YAŞAMIN TASARIMI


GRAFİK TASARIMIN YAŞAMI
YAŞAMIN TASARIMIGRAFİK TASARIMIN YAŞAMI
YAŞAMIN TASARIMIAnlatırsan unuturum
Gösterirsen anımsarım
Beni de katarsan eğer öğrenirim
Benjamin FRANKLİN


İletişim…

Ne çok çeşidi var… Bizimkisi, “görsel iletişim”. Sanat eğitimi olduğu için, “tasarım” kapsamında gerçekleşiyor…

Yaratıcılık yöntemiyle uygulamaya koyduğumuz Grafik Tasarım dersinin önceliği, fikir üretmeye, önermeye ve eleştirel bakış çerçevesinde yaşamaya dayalıdır…

Grafik Tasarımın işlevsellik yönü, estetiksel bağlamında ele alınarak araştırma yapılması sağlanmalıdır. Bu derste bir anlatıyı hedef kitlelere ulaştırmanın yolu; yazı ve resmin arkadaşlığı ile gerçekleşir. Anlam ve biçim evlendirilir. Ve bu birliktelik insanları etkiler. Başarı boyutu zamana yayılmasının uzunluğuna, anlayışların değişimine koşut gider. Farklı diller görüntü ortaklığında buluşurlar. Yaşamınızın her alanına yayılan bu görüntü iletişimi, seçmeyle varolacaktır bizlerde.

Grafik tasarımın sanatın diğer alanlarından farkı, işlevsel olmasından kaynaklanıyor. Bir farkı da duygunun yanında mantığın da bulunmasından… Ve bilginin… Bir başka farkı, sipariş verene bağımlı olunması. Diğer bağımlılığı da kitle tarafından okunabilir olunmasının sürekli gözetimi. Başkalarının akıllarına yer etme mücadelesinin verilmesi… Sattırabilmesi… Espriyle varolabilmesi… Gerektiğinde şoka başvurması… Kitleye duyuru işlevini yerine getiren afişin yaşamından birkaç noktaydı bunlar. Tabii “Grafik Tasarım” bu anlamda afişle ve amblemle, özgün yazı ile de sınırlı değildir.

Dersin yaşamsal boyutu benim için çok önemli… “Bu haftayı nasıl geçirdik?” Sorusuna verilen yanıtlardan, yaşama nasıl baktığımız ya da bakamadığımız, nasıl sorguladığımız ya da sorgulamadan kabullendiğimiz, nasıl eleştirip seçtiğimiz ya da önümüze her dayatılanı kabul ettiğimiz ortaya çıkıyor. İşte bu sorunun altındaki nedenlerden biridir. Görerek yaşamanın bir anlatımıdır, bu haftanın yaşamı… Bir günü geçirmenin dersle ilişkilendirilmesidir. Dersin “bir günü geçirmeye” dönüşüdür. Yaşamın atölye, atölyedekilerin yaşam olmasıdır. Dönüşmesi, bir işe yaramasıdır. Bir başka tarafı; hazza dayalı nedenidir.

Tarihe düşkünüz. Yinelemeye de…
Tarihine gelince;

Topluluğun – toplumun ayrıntısına geçelim; iki kişi yan yana gelince iletişim başlar - gereklidir. Nitekim kompozisyonda bir elemanın yanına diğerinin gelmesiyle kuralların başlaması gibi… Zıtlığın, dengenin, ritmin, şekil-zemin ilişkisinin oluşması gibi…

İnsan varolunca çizim de başlamıştır. Ellerin kullanımı her alana yayılmıştır. Yemek yapmak kadar bir alet yapmak ve çalmak, çizilecek, yazılacak alanlara yayılmak olmuştur eller, beyin ilişkisiyle birlikte... Tabii zamanı gelince her alanın bilinçli bir şekilde eğitimi başlamıştır. Bunun başka boyutlara taşınması, kendi içinde dallanıp budaklanması 19.yy sonu endüstri devrimiyle gerçekleşmiştir. Tabii böyle bir devrimi hazırlayan nedenleri gözardı etmeden bu sonuca bakmak gerekir. 20yy ın başlangıcı, sanatsal çeşitlemelere şahit olmuştur. Bir yandan bu devrim, “kich” denilen bir şeyi de bünyesinde oluşturuvermiştir.

Yaratıcılık ve tasarım; dokunma, doğadan, çevreden kopmayla olumsuz etkilenebilecek kavramlardır. Grafik tasarımın yanında Mimarlık, iç mimarlık, endüstri tasarımı da çevreyle var olan insana doğayla buluşma zemini hazırlayan alanlardır. Eğitim boyutu da bunun sağlıklı, nitelikli bir şekilde yapılmasını sağlayan, sağlaması gereken bir zemindir. Doğayla, yaşamla birlikte…

Tasarım, bu buluşmayı estetikle gerçekleştirmek için kullanılır. Bireysel farklılıklar nedeniyle bakışlar geriden, yaşananlardan alımlamalara dayanabilir zaman zaman. Bir bakış salt yeni buluşlarla tasarımlar gerçekleştirir. Eklektik davranma gereksinmesi duymaz. Bazıları belirli bir teknik çerçevesinde tasarımlar yaparken, bazıları farklı teknikleri bir arada kullanmayı yeğleyebilir. Bazıları teknolojiyi tasarımın hizmetine sunar. Bazıları ellerini, bazıları fırçalarını, tarama uçlarını, bazıları da teknolojiyi - bilgisayarı tercih eder. Şurası bir gerçek ki, teknolojik gelişme grafik tasarım alanına çok büyük bir katkı sağlamıştır.

Tanınmak gerekirse, neyle? Kurumsunuz, ürünsünüz, üretiyorsunuz… Bir işarete gereksinmeniz var. İnsanlar gördüğünde, “bu işaret şunun” diyebilecek. İşaret, pratikliği açısından her yere girip çıkan büyüklükte olmalı. Küçülünce de büyüyünce de değerinden bir şey kaybetmemeli. Kalınlığı olmalı ki görülebilmeli herdem. Bir ürün, bir kurum, bir hizmet tanımı için gereklidir amblem. Bize yabancı olmamalı. O halde harf olabilir, özgün yazı olabilir, bir biçim olabilir. Ama tanıtımını yapacak şeyin içeriğine uygun olmalı. Çağrışım yapabilmeli. Akılda kalabilmeli. En önemlisi de unutulmamalı. Farklılığı, ilginçliği sayesinde kalıcı olmalı. “Yani” sözcüğüne muhtaç etmemeli. Tüm bunlar güveni getirir. Güvenle yaşamak kadar da güzel bir şey olamaz. “Yaşamımda bir simge” var dedirtebilen bir amblem biçimi yakalamaya ne dersiniz? Bir imaja gereksinmemiz var. Bir marka olmaya belki de…

İnsanın gelişimi sürecinde yer almış amblem. Yaşadığı yerlerde hayat bulmuş. İlki mağaralarda. Tabii ki değişime uğrayarak günümüzü buldu. İnsan, insanlık değişip geliştiğine göre her bulunan, yaratılan, bulunduğu zaman diliminde kalamaz.

Sanatına hayran kaldığım Mısır uygarlığında hiyeroglif, amblem çağrışımlarını içinde barındırırken, Mezopotamya çivi yazısı çeşitli amaçları içerirken amblem tanımını da kapsamına almıştır. Sümer’ de birçok bilim alanının başlaması, Mezopotamya topraklarındaki verimin sanatta görülmesi yaşamın en büyük devrimleridir. Herkesin örnek aldığı ve devam ettirdiği…

İnsanlığın en büyük gelişimi yazı ve sanat… Yöneticilerin gömütlerine hizmetkarları başta olmak üzere çevresi diri diri gömülürken zaman içinde duvarlara çevre ve yaşam betimlenmeye başladı. Sanat, insanların yaşamanı kurtardığı gibi, kendimizi ifade etme aracı olarak da yaşamımızda yerini aldı. Ticaret bir tanımlama istiyordu. Ve yine çok sevdiğim Yunan sanatında çeşitli işaretler günlük yaşamda yerini aldı. Hayvanların başları kadar geometrik biçimler bu işlevi gördü. Ayırt edicilik ve tanınırlılık en önemli görevi oldu amblemin. Hatta bir prestij göstergesi oldu zamanla. Yayınevlerinin kurulması ve hızla çoğalmasıyla amblemin rolü daha da büyüdü. Niteliği göstermesi ona bu rolü biçmişti… Can yayınları, Remzi kitapevi… Okullar; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi… YTÜ; yıldızdır, yukarılardadır. Eğitimi yıldızlaştırır dercesine bir yıldız biçimindeki amblemin verileri olabilir. Amblem adeta bayrak gibidir. Ve bayrağı yaşamla bütünleştirmektir marifet.

Bir tasarımı oluşturmak salt bilgi, mantık, duygu, müşteri, birikim örüntüsüyle sınırlı değildir elbet. Sezgileri de içine alır. Beynin yapısını, kişilik özelliklerini de içerir. Ve bunun, tasarlanan kadar alımlanan boyutu da vardır. Bu bilgiye sahiplenmek gerekir. “İnsanların tercih ettikleri markalar, bir yerde kendilerinin parçasıdır.” Ernst PÖPPEL ( Alman beyin araştırmacısı ) Tüketicilere doğru hitap etmek için edinilen bilgiler tüketici tarafından da öğrenildikçe seçmek, kabul etmek durumu değişir.

“Tüketiciler nörolojik taktikler hakkında ne kadar çok şey öğrenirlerse, kendilerini baştan çıkartan reklamlardan o kadar iyi korunabileceklerdir.”
( C Bilim Teknoloji Dergisi – Kaynak; Der Spiegel )

Öğrencilerime, “birkaç role gireceksiniz bu derste” diyorum. Tasarımcı olacaksınız, müşteri olacaksınız, eleştirmen olacaksınız… Çok yönlülük, çok boyutluluk, sınırları zorlamayı ve yaratıcılığı beraberinde getirecektir eminim. Tüm bunları sevecen bir şekilde yapmak kalıyor geriye. Severek… Yürekten… Ve öğrenme sevinciyle…


15 – 01 – 2007 / İSTANBUL

Tülay ÇELLEK

Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat Bölümü Öğretim Görevlisi

http://www.tulaycellek.com

tcellek@yildiz.edu.tr

Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 2663 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.