Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 31.5.2005 09:16:00  

<B>YTÜ AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI</B>


YTÜ AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI


YTÜ AFİŞ TASARIMI YARIŞMASIYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GRAFİK TASARIM – GRAFİK ATÖLYE DERSİ
İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME MERKEZİ

MODERN DANS - BEDENİMİZİ TANIYALIM
KURSU
YARIŞMASI
24 – 05 – 2005

ÖDÜL ALANLAR

1. Anday BODUR Mimarlık Fakültesi
2. Alper GÜRTEKİN Mimarlık Fakültesi
3. Can KARACAER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

MANSİYON

İlker BAŞYAZICI Mimarlık Fakültesi
Hakan Deniz ÖZDEMİR Mimarlık Fakültesi
Pırıl Kuğu İŞCAN Mimarlık Fakültesi

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Eser KARTAL Mimarlık Fakültesi

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Beril BİLGEN İnşaat Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü

İKGM ÖDÜLÜ

Pırıl Kuğu İŞCAN Mimarlık Fakültesi

KATILIM

Olgay SANAÇ, Deniz TOKA, Aygün ÖZTÜRK, Merih GENÇ, Öznur YAMAN, Mustafa İrfan ERDEMLİ, Zeynep Hazal TURANLI, Nalan KALKAN, Zeynep GÜNAYDIN, Hakan CANKURTARAN,

JÜRİ

Prof. Dr. Mehmet ÖZER - MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğr. Gör. Tülay ÇELLEK - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Öğr. Gör. Mehmet ÖNDER-YTÜ İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi, Bşk. Yrd.


FARKIN DANSI

FARKIN ÖĞRENCİSİ, FARKIN DERSİ

YARATICILIĞIN FARKI…

Fark, farklı olmak, farkı görmek, fark edilmek, fark etmek…

Yaratıcılığın özünde olan farklılıktan hareketle oluşturulan afiş tasarımları; özgünlüğün, araştırmanın, yaratıcılığın sonuçlarına dayalı olarak dersin disiplini içinde değerlendirildiler…

Modern dansın yaşama getirdiği farklılık…
Dansın sürecinde, modern dansın farkı…
Modern dansın yaşama getirdiği ritm - devinim…

Zihinsel yetilerin sınırlarını zorlamak…
Bedenin sınırlarını zorlamak…
Kendimizi tanımak ve bu bağlamda ifade edebilmek,
Bireysel farklılıklar çerçevesinde yaratmak…
Modern dans, bu anlamların içinde bir güzellik…

Ve “öğrenci merkezli” ders işlediğime göre, bu yazı da öğrencilerimle birlikte oluşturulmalı deyip, sözü öğrencilere bıraktım. Gelen yazıları okuyunca, fikrimin doğru olduğuna karar verdim…

***

Tasarımı yapmadan önce modern dans konusunda genel bir araştırma
yaptım. Modern dansın, geleneksel dans disiplinlerinden bir kopuş
olduğunu öğrendim. "Sıradışı" anahtar kelimesinden yola çıkarak,
monoton bir dizgide dansı ifade edecek bir farklılığı sade çizgilerle
anlatmaya çalıştım.

Anday BODUR

***
Bir tasarım oluştururken ilk olarak, söz konusu tasarım için
ihtiyaçları, göz önünde bulundururum. Çünkü benim düşünceme göre bir
tasarım ürünü öncelikle hizmet ettiği amacı en iyi şekilde
yerine getirmelidir, ikincil olarak eğer söz konusu tasarım ürününün
alternatifleri veya farklı çeşitleri zaten mevcutsa tasarımıma
diğer alternatiflerinde olmayan yenilikler katmaya çalışırım. Son
ve en önemli adımda ise tasarladığım ürünün estetiği
üzerinde düşünürüm ki bunu yaparken de genel de çok iddialı, farklı,
bambaşka yaklaşımlar yerine klasik, hemen herkesin ortak
beğenisi olabilecek tarzda nitelikler vermeye çalışırım. Çünkü
önemli olan ürünümü benim değil, insanların beğenmesi ve
kullanmasıdır. Ama elbette bu yaklaşımım kendi şahsıma ait bir
ürün tasarlarken, tamamen benim kendi beğenimle sınırlıdır.

Alper GÜRTEKİN

***
Tüm icatların altında ihtiyaçlar yatar. İhtiyaçlar insanı zorlar, çözüm üretmek zorunda bırakır. İşte yaratıcılık burada, çözüm üretmek zorunda kaldığımızda ortaya çıkar. Herkesin bir şekilde hallettiği bir ihtiyacı; daha başarılı, daha tatminkar şekilde çözen insandır yaratıcı insan.
Yaratıcılığın oluşması - eğer böyle bir ihtiyaç baskısı yoksa - başka bir baskının oluşması gereklidir; mesela zaman baskısı... Benim, yaptığım tüm ödev ve benzerlerinde sıkça başvurduğum bir yöntemdir zaman baskısı. Bu afişte de, her zaman olduğu gibi, konu beynimin bir köşesinde durdu ve son güne kadar aklımda oluşan fikir "insanın olduğu ama görülmeyip hissedildiği" bir afiş yapmaktı. Ne zamanki teslim gününden bir gün önce kağıdı kalemi elime aldım, doğaçlama bir biçimde fikirler ardı arkasına gelip netleşmeye başladı. Tıpkı "Ne yazacağım ki şimdi" diye başladığım bu yazının hiç de fena olmadığı gibi...
Can KARACAER

***

Hikaye; otantik dansın ( flamenco ) değişilmez kalıpları arasında sıkışıp kalmış bir kadın dansçının, isyanı ve bu sınırları parçalayarak, yok etmesidir. Renkler ve fon, bu isyanı anlatacak şekilde kasvetlidir. Sınırlar giderek parçalanmakta ve yok olmaya yüz tutmaktadır.

Hakan Deniz ÖZDEMİR

***

AY ÇİÇEKLİ AFİŞİM

Ay çiçekleri doğanın en ilginç çiçekleridir. Sahip oldukları canlı renkleri, kocaman çekici sarı yaprakları, ortasında simsiyah çekirdekleri, yemyeşil dalları, her zaman güneşe dönük duruşları, hep birlikte bir yöne yönelmiş olmalarıyla tarlada gelişigüzel yetişmiş bir bitki yerine sanki belli bir amaç için yaşayan sistemli çalışan bir grup gibidirler. Ay çiçekleri bana insanları anımsatırlar. Tüm albenileriyle gözlerini ileriye bir noktaya dikip, kendilerini büyütür, geliştirir ve hayatlarının sonuna dek bu duruşlarını sürdürürler. Her günleri aynıdır, güneşe dönerler ve çekirdeklerini büyütürler. İnsanlar da hayatları için mücadele ederken hep ileriye bakıp bugünü soluk, renksiz ve rutin geçiriyorlar.

Sanat ve dans insanın hayatına renk katar, yaşamını zenginleştirir. “Modern Dans Bedenimizi Tanıyalım Kursu” afişini de bu düşünceden yola çıkarak oluşturdum. Toplumu temsil eden bir yöne bakan solgun ay çiçeklerini ve onların arasından ayrılarak hayatını dansla renkli hale getirmiş, dans eden bir ay çiçeği kullandım.

Pırıl Kuğu İŞCAN

***

AÇILAN KAPI ARDINDA DANS EDENLER…

Büyük, soğuk, sıradan bir kapının açılması ve ardından dansla dolu estetik bir yaşamın sizin hayatınıza akması, hayatınızı zenginleştirmesi fikrinden yola çıkarak, “Modern Dans Bedenimizi Tanıyalım Kursu” afişini oluşturdum.

Pırıl Kuğu İŞCAN

***

“Modern dans” bence; “duyguların, özgürlüğü ve hareketlerin sınırlanmaması”dır. Bu düşüncemi de yansıtabilmek için, farklı renkte, desenlerde kıyafetleri olan kişilerin özgürce dans etmesini vurgulayan bir afiş tasarladım. Farklı renklerde kıyafetleri olan kişileri afişimde kullanmak istememin başlıca sebebi; modern dansın özgürlüğünü, insanın içinden geldiği gibi olduğunu vurgulamaktır. Buna dayanarak da, sloganım olarak; “Duyguların Hareketi”ni seçtim. Bu kursta insanların içinden geldiği gibi duygularının hareketlerine ve akışına izin verebileceklerini vurgulamak istedim.

Eser KARTAL

***

GÖSTER RİTMİNİ

Dans karakter gibidir. Her insan, duyduğu sesi veya müziği kendine özgü yorumlar ve hisseder. Aynı ses, farklı insanlarda farklı ritimler ve hareketler doğurur.

Özellikle de modern dans, klasik danslar gibi kurallara bağlı olmayıp, kişinin yorumuna ve duyduğu sese kattığı anlama bağlı olduğundan, afiş tasarımımda bu konuyu işlemek istedim. “Göster ritmini” derken, kişinin kalp ritmlerine değindim. Çünkü aynı müzikle her farklı kalp farklı şeyler hisseder, farklı atar. Bu da insanın kendine özgü ritminin, dolayısıyla da kendi dansının doğmasına neden olur. Zaten bu yüzden dans, tıpkı diğer sanatlarda da olduğu gibi, önemli, bir “kendini ifade etme” biçimidir.

Bununla beraber, afişimde dansın olduğu ve olmadığı iki anı yan yana getirdim. Dans etmeyen bir insanın ritminin monotonluğu, bir anlık bir dans figürüyle nasıl heyecana dönüştüğünü görüyoruz. Bunu da dansın hayatımıza katacağı harekete dair bir değinme olarak algılayabiliriz.

Nasıl aynı tuval ve boyadan her ressam kendi resmini yaratıyorsa, ya da nasıl aynı kelimelerden her şair kendi şiirini yazıyorsa, aynı müzikten de her insan kendi dansını ve ritmini oluşturur. Bu yüzden “göster ritmini” kişinin kendini ve sanatını göstermesine yönelik yazılmış bir başlık…

İlker BAŞYAZICI

***

Yarışmayı ve konuyu bize duyurduğunuz gün, derste amblem eskizleri çizmeye çalışırken, nereden esinlendiğimi bilemeden bir bebek patiği çizmiştim. Birkaç kere daha çizdim aynısını. Ayağımıza giydirilen ilk ayakkabının bence önemi büyüktür. Hayatta atacağımız nice adımların ilkini onunla atarız. Benim ilk ayakkabım hala duruyor. Belki de önemsemem bu yüzdendir. Giydiğimiz diğer ayakkabıları da düşünürken patikleri dans ayakkabıları ile ilişkilendirdim ve her şey böylece başladı.

Çalışmalarımı size ilk gösterdiğimde gerçekten çok heyecanlıydım. Hatta gelirken yolda geri dönmeyi bile düşünmüştüm. Bu yarışmaya katılmak benim için bir ilkti. Sizin samimiyetiniz ve desteğiniz olmasa cesaret edemezdim. Hayatımda yeni pencereler açıldı. En önemlisi ‘boş ver’ dememeyi öğrendim. İyi ki varsınız!

Beril BİLGEN


Öğrencilerime tek fikirde kalmamaları, çok fikir yaratmaları ve varyasyon üretmelerini öneririm... Öğrenci arkadaşlarım, ödül alan çalışmalarının açılımını yaptılar. Ödül alan afişin dışında farklı fikirde ürettiğini, yazısal bağlamda anlamlandıran arkadaşlarım da var…

Bu yazı ilk defa öğrencilerle birlikte yazıldı. Kendilerine teşekkür ediyor, güzellikler diliyorum… Ve paylaşan herkese yürekten teşekkürler…

Saygılar
Tülay ÇELLEK


AÇIKLAMA

YARIŞMA TAKVİMİ

1 Mart 2005 Başlama tarihi
11 Mayıs 2005 Bitiş tarihi
24 Mayıs 2005 Değerlendirme

KATILIM

18 Öğrenci

İKGM – GRAFİK TASARIM VE GRAFİK ATÖLYE DERSİ KAPSAMINDAKİ

AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI

MODERN DANS - BEDENİMİZİ TANIYALIM KURSU

AMAÇ:

Modern dans doğaçlama ve müzik eşliğinde özgün dans kavramlarını, sadece akademik modern dans ile ilgili değil, çağdaş günümüz dansları ile yorumlamak.
İÇERİK:
Bedeni tanımak amacıyla yapılan uygulamalarla birlikte modern dans çalışması.
KİMLER KATILABİLİR:
İsteyen herkes (8 -30 kişi)
GÜN VE SAAT:
9 ay 36 ders-1 ders 90 dakika
Bilgi: www.crrdanstiyatrosu.com
Eğitim bölümü


İstenilen format :

1-Tüm afiş tasarım çalışmaları A3 boyutunda olmalı
2- Afiş tasarımları renkli ve kağıda basılmış olarak teslim edilmeli
3- Afiş tasarımlarında mutlaka Yıldız Teknik Üniversitesi logosu olmalı (logoyu size CD olarak vereyim alsınlar-YTÜ nün ana sayfasında var)
4-İnsan kaynaklarını geliştirme merkezi adı adresi ve tel vs bilgileri olmalı (hepsi aşağıda yazılı olarak var)
5-İlk üç dereceye giren yarışmacılar çalışmalarını CD olarak ve vektörel formatta teslim etmeliler (Photoshop psd formatı, freehand fh8 formatı vs....). Büyütme küçültme ve düzeltme yapılabilmeli
6-İlk üç sıraya girenler kendi, isimlerini takvim üzerine koyabilir
7-İlk üç sıraya giren resimlerin tüm kullanım hakkı ücretsiz olarak İKGM'ye aittir.
8-Bu dersi alanlar tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi
Merkez Yerleşim A Blok 80750 Beşiktaş-İSTANBUL
Tel:0212 236 4178-0212259 7070/2788-2681
e-posta:ikgm@yildiz.edu.tr
web: www.ikgm.yildiz.edu.tr

Öneri: Orijinal ve eskizlerin-araştırmaların birden fazla olması ve eskizlerin de verilmesi

ÖDÜLLER:

* 1. İKGM den istediği bir kursa bir dönem ücretsiz katılabilecek
* Katılım belgesi
* Kitap hediyesi ( 1., 2., 3. Mansiyon, Özel Ödül )
* Not yükselecek

Başarılar
Tülay ÇELLEK


Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 6756 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.