Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 3.5.2004  

<b>LİSEDE FOTOĞRAF EĞİTİMİNE BAŞLARKEN</b>


LİSEDE FOTOĞRAF EĞİTİMİNE BAŞLARKEN


LİSEDE FOTOĞRAF EĞİTİMİNE BAŞLARKENFotoğraf Eğitimi ile ilgili yazı hazırlama gereksinmesi duymam, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde yaşadıklarıma dayanıyor. Bireysel ayrıcalıklar nedeniyle tüme hitap etmek adına Temel Sanat Eğitimi, Desen, Resim, Heykel, Grafik Tasarım derslerinin yanında Fotoğraf dersi de olsun istedim. Özel çabalarımla karanlık oda kurdum. Oradaki durum nedeniyle desteği de dışardan bulmak zorunda kaldım. Yıldız Teknik Üniversitesinin katkısı oldu. İdarenin istememesi sonucu bu olaya nokta koymak zorunda kaldık. Bunun üzerine MÜ GSF den Sayın Doç. Dr. Barbaros GÜRSEL okulumuza gelerek ücretsiz ders vermeğe başladı. Ama daha sonra yine idare bunu da kabul etmediği için okuldaki öğretmen devreye sokuldu. Bu maalesef çok istekli karşılanmadı. Alan ( Resim ) öğretmenlerinden bazıları fotoğrafı gereksiz görüyordu. MÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden gelen dostumuzda bu nedenle gelemedi. O zaman her şeye karşın güzel şeyler yaptık, başardık. Öğrenciler okul içinde ve dışında , İFSAK’ta saydam gösterileri yaptılar, fotoğraf yarışmalarına katılıp ödül aldılar.

Daha sonra oradan ayrıldım. Ancak Anadolu Güzel Sanatlar Liselerini istediğim güzellikte, düzeyde bırakmadığım için hala kendimi sorumlu hissedip oranın iyileşmesi için çalışıyor, sorun ve önerilerle ilgili yazılarımı her yere gönderiyorum. Bakış açım, sanat eğitimcisi olmam nedeniyle Bilim Eğitiminin yanında Sanat Eğitimine de dengeli bir şekilde yer verilmesidir. Tabii Sanat Eğitimini de tek boyutta ele almamaktır.

Üniversitelerdeki eğitimin sağlıklı olması alt yapısının iyi olmasına bağlıdır. Eğitim ne kadar önce ve doğru başlanırsa geleceği de o kadar verimli olur. Tabii üniversitedeki eğitimin de kaliteli olması ilköğretimdeki düzeyi yükseltecektir.

Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisiyim. Sanat Eğitimi, belli bir süreçte yaşama geçen duygu ve duyarlılık eğitimidir. Temel tasarım süreçleri olan gözlem, araştırma, ilişkilendirme, yaratıcılık, bulma, uygulama, deneme, kontrol etme, eleştirme ve sonuçlandırma söz konusudur. Temel Sanat Eğitimi, görsel kayıtlarla temel fikir edinme, anlama, görsel izlenim ve anlatım olanaklarını öğrencilere kazandırmak için düzenlenmiştir. Yine bu bağlamda her alanın temelindeki nüveler sessel, devinimsel tarzda verilmektedir. Bunda bütünü ve ayrıntıyı görme ile yorum gücü bir bütün olarak düşünülmektedir. Bu ders, görsel kayıt elemanları ile ilgilenirken, farklı disiplinlerle ortak elemanlar çerçevesinde ilişki kurulması sağlanmalıdır. Bunlar içinde ışık ve renk, ritm ve hareket, madde ve yapı, ağırlık ve kütle, uzay ve boşluk ile plastik form değerleri, devinim, ses vardır. Öz çalışma yollarındaki karşıtlıklar, kuralsız ve kısıtlamasız çalışma, kurallı ve kısıtlamalı çalışmalar, statik ve dinamik görünümlerle uyum gibi değerler işlenir. Ayrıca temel kavramlar farklı programlar içeriğinde yorumlanmalıdır.

Sanat ve Tasarım Fakültesinde, Sanat Eğitiminin ABC si sayılan Temel Sanat Eğitimini 7 programı birleştirerek veriliyor. Buradaki benim uygulamam farklı oldu, yaratıcılık adına. Şöyle ki; nokta ve doku konusunda Modern Dans Programına gösteri hazırlattım. Müziğini de Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün altında yer alan Duysal Tasarım Programındaki öğrenciler hazırladı. Leke olayının kavranması için ilk çalışma, Siyah-beyaz tekniğinde 7 program ortak çalıştı. Yorum olarak istediğim ikinci çalışmada ise programlar kendi alanlarının dillerini, tekniklerini kullandılar. Yani, İletişim Tasarımında olan öğrenciler bilgisayarda bir tasarım gerçekleştirdiler. Fotoğraf-Video Programın da olan öğrenciler de fotogram yada diğer fotoğraf tekniklerini kullandılar. Böylece Temel Tasarım dersinde öğrenilenler kendi alanlarına transfer edilip anlam kazanacak ve yaratıcılığı içine alacaktır. Çünkü yaratıcılık, farklı ilişkilendirmedir; mevcut kuram, kavram ve olayları yeniden sentezleyerek, yenilik ( yeni fikirler ) ve nesnellik temelinde bilginin yeniden üretilmesinde rol oynar. Yaratıcılığın özünde bir sorunu analiz ve sentezleme de orijinallik ve yenilik vardır. Kısaca, bilinen düşünce kalıpları ve etkileşimlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Yaratıcılık, farklı anlatım ( ifade ) şekilleri bulmaktır. Yaratıcılık olgusu, temelde günlük yaşamda bir sorunu işleme ya da ortaya bir sorun koyarak çözümüne yönelmedeki duyarlılığı ile çalışmayı orijinal kılmaktır. Başka bir deyişle yaratıcılık, görme, görsel düşünme, tasarım, niteliksel sorun çözme ve bir ürün yaratmadır.

Sanatsal yaratıcılık ise değişme, değiştirme sürecindeki arayışın içindeki bireyin öznel yapısıyla, nesnelin birleşim noktaları ve etkileşmelerin sonuçlarını sunar.

Sanatla bilimin ilişkisine bakacak olursak, Bilimsel eğitimin yanında Sanatsal eğitimin gerçekleşmesi bireyin,zihinsel yetilerinin, düşüncenin zekanın gelişmesine neden olmuştur. Yaşamda bilim kadar sanat, sanat kadar da bilim gereklidir. Bilim ve sanat bir denge unsurudur. Yaşam insan tarafından değiştirilir. Bu da bilim ve sanatla olur. Bilim kuvvetli ve derin bilgidir. Sanat, bir duygunun, bir tasarımın ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüdür. Sanat dış gerçeklikten alınıp düzenlenmiş bir seçmedir. Sanatın ne olduğumuzun anlamını ve önemini duygu diliyle söyleyişi gibi bilimde gördüğümüz her şeyin önemini bilgi diliyle söyler bize. Bilgi olarak bilim, sanata dış gerçeklikten seçme olanağı verir. Böylece eylemden içeriye giren dikkat sanat yoluyla dışarıya, eyleme doğru döner. Kendimizi değiştirirken dünyayı değiştiririz. Bunu yaparken dünyayı daha iyi tanırız. Dünyayı tanırken kendimizi daha iyi tanırız. Sanat bir canlandırmadır. Bilim bir açıklamadır. İkisi arasındaki ayrım yalnızca yöntemlerindedir. ( C. Coudwell )

Bu bağlamda Teknik bir üniversitede Bilim Eğitiminin yanında, Sanat Eğitimine de yer verilmesi yaşam için doğru ve güzel bir karardır. Farklı disiplinlerin bir arada olması yaratıcı, sorgulayıcı insanların yetişmesine neden olacaktır. Ancak tüm bunlara karşın bu birleşimde bireysel ayrıcalıklar asla göz ardı edilmemelidir.


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ


1998-1999 yılında açıldı. 1 yıl hazırlık okunuyor
3 Bölüm 7 programı var

* SANAT BÖLÜMÜ

- Fotoğraf ve Video Programı – 15 öğrenci
- Bileşik Sanatlar Programı – 15 öğrenci
- Sanat Yönetimi programı – 12 “

* İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

- Multimedia Programı– 12 öğr.

* MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

- Müzik Toplulukları Programı –12 öğr.
- Duysal Sanatlar Tasarımı Programı –12 öğr.
- Modern Dans Programı – 10 öğr.


Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 2983 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.