Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 19.6.2003  

<b>ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ SORUNSALI</b>


ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ SORUNSALI


ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ SORUNSALI


Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, toplumları yaşadığı çağ ile barışık kılan, geçmişiyle bağ kuran ve geleceğini yapılandıran sanatın yaşamdaki işlevinin, eğitimsel bazda ele alınması ve bireysel farklılıkların bu alanda değer görmesi adına kuruldu.

Bu bağlamda oluşturulan öneri yönetmeliğinden sonra üç yönetmelik yayınlandı. Önerilen yönetmeliğin en önemli maddelerinden biri de öğretmenlere ilişkin olanıydı. Bu okullara atanan öğretmenler yüksek lisans ve Sanatta yeterlik-doktora yapmalı, eğer yapmadan gelmişlerse ilk beş yılda bunları gerçekleştirmeliydiler. İlk çıkan yönetmelikte bir satır da olsa “doktoralı öğretmenler tercih edilir” deniyordu. Daha sonraki yönetmeliklerde bu da kaldırıldı. Değişen çağın koşullarına uyan öğretmen kendini yenileyen öğretmendir. Aksi taktirde mezun olduğu yılda kalır ve gelen yetenekli çocukların karşısında sanat eğitim – öğretimine yararları dokunamayabilir.

Sanat eğitimi, kültürel donanımlar eğitimidir. Uygulama kadar kültürel birikim de gereklidir. Doğru olanda budur. Sanat eğitimi hiçbir zaman , dört duvar arasında gerçekleşemez. Onun öğretmeni doğadır, insandır, müzedir, sergidir, konferanstır, paneldir. Ama sanat etkinliklerini salt yönetmeliklere yazmak yetmiyor ne yazık ki. Böyle bir anlayışın bilgisine, görgüsüne, deneyimine sahip idareciler gerekiyor. Aksi taktirde olması gereken bu etkinlikler yaşama geçemiyor.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin diğer liselerden en önemli
ayrıcalıklarından biride “ Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu”dur. Ancak bu kurulun, yine ilk yönetmelikte biraz daha geniş yer verilmesine karşın son yönetmelikte işlevselliği iyice törpülenmiş olarak sunulmuştur. Halbuki özellikle kuruluş aşamasında gerek lisenin programları ve uygulaması, gerek çağı yakalamak ve sürekli olarak yenilenmek, gerekse mezun olan öğrencilerin yüksek okullarda izlenmesi açısından çok önemli işlevi vardır. Çünkü o gençler yüksek okullardaki kitlesel eğitim çerçevesinde, oluşturulan alt yapıları değerlendirilmeden eritilebilirler. Bu nedenle bu kurul ön plana çıkarılmalıdır. Güzel Sanatlar eğitimi veren üniversitelerden seçilen temsilcilerden oluşan bu kurulun hem kendi içinde hem de AGSL ile sıkı bir ilişki içinde olmaları gerekir. Bu anlamda Lise kurulundaki öğretmenlerin alanlarında araştırma yapması da kaçınılmaz görülmektedir.

Güzel Sanatlar Liselerinin aynı zamanda Anadolu lisesi olması dünya literatürünü takip etmesi açısından gerekli görülmüştür. Ancak, gözlemlerim ve deneyimlerim göstermiştir ki; öğrenciler sanat dersleriyle kültür dersleri arasında ilişkilendirmeye gidemiyorlar. Bu nedenle İngilizce öğretiminin içine sanat, sanat literatürü yerleştirilmelidir. Çeviriler için sanat kitapları tercih edilmelidir. İşte bu da yine öğretmenin alanında araştırma yapmasına dayanıyor. Ayrıca Anadolu Lisesi olması aynı zamanda bir kimlik bunalımını da neden olmuştur şimdiye değin. Anadolu tarafı Güzel Sanatlar tarafını destekleyecek yerde belirleyici olma özelliği taşımak gibi bir işlev üstlenmiş ama bu da aslında tam bir şekilde başarılı olamamıştır. Bu ikilem genelde alan dışı atanan müdürler tarafından yaratılmıştır . Ama tabii bu sorun salt bu sonuçta aranmamalıdır. Oluşum çok geniş kapsamlıdır. Sorgulama, nedenlerden başlanmalıdır.

Verilen hak geri alınmaz ama A. Güzel Sanatlar Liselerinde bu yapıldı maalesef. İlk yönetmelikteki “sınıflar 24 kişiliktir “ cümlesi “ 24 den fazla öğrenci alınamaz” cümlesiyle değiştirildi ve bu son yönetmeliğe kadar böyle geçti. Halbuki artan talep karşısında okulların sayısına oranla sınıf sayısı eksiltilmemeliydi. Çünkü her ülkede bilim kadar sanat eğitimi de önemli olmalıdır. Tarihe kalanlar kültürleriyle, sanatlarıyla kalıyor. Aynı şekilde gelecek için umut beslemek bu eğitimin sağlıklı olmasıyla gerçekleşir. Üstelikte insanın kendisini anlatmasının tek biçimi bilim değildir. Sanat var olmanın, ben varım demenin bir yöntemidir. Dünyayı değiştirmenin de bir yoludur. Ama öncelikle kendisi için var olmalıdır ki başkaları için de var olabilsin. O zaman bu alana, bu yöne eğilimli insanlara yeteri olanaklar hazırlanmalıdır ki ütopyalar yaşasın.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Resim – Müzik Bölümü yanında Tiyatro Bölümü de açılmalıdır. Yaratıcı dramanın yaşamımızdaki yerine üniversite düzeyinde değil daha önce başlanmalıdır.

Değişim iyidir. Ancak dozu da önemlidir. Disiplin adına bir yere kadar merkeziyetçilik önemli olabilir. Ancak çeşitlilik, tek tiplilik adına yok edildiğinde yarar yerine zarar getirecektir. İşte sürekli değişime uğrayan, sonuçlarını da çok ciddi bir şekilde çocuklara yaşattığımız Temel Sanat Eğitimi dersinin durumu buna en güzel örnektir. Bu ders, Okulun açıldığı ilk yıl 8 saat ve zorunlu olarak hazırlıktaki yerini almıştı. Temel Sanat Eğitimi, sanat derslerinin ABC si olması ve Lise 1 den itibaren görecekleri sanat derslerinin alt yapısını oluşturması bakımından çok önemlidir. Bu nedenle M.E. Bakanlığına 8 saatin az olduğunu bildirdik. Ayrıca Lisenin kuruluş amaçları doğrultusunda İngilizce dersi gibi baraj kabul edilmesi de gerekir. Ancak ikinci yıl, Anadolu Liselerinin orta kısımlarında okuyup gelenlere sınav ile bir üst sınıfa geçebilme koşulu getirildi. Sonraki yıl salt velinin dilekçesi yetti. Bir sonraki yıl tekrar sınav kondu. Bu arada diğer Anadolu Liselerinin hazırlık sınıflarında sanat dersleri seçmeli ve 4 saat olduğu için Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde de aynı uygulama başlatıldı. Daha sonra gayri resmi 8 saat yapıldı. Alan liselerinde bu ders ana damar iken bu konudaki çalkantıların oradaki eğitim – öğretime nasıl etki yaptığı hesaplanmadı, düşünülmedi.

Değişimlerin çağa uygun, güzele, iyiye yönelik olması, bireysel farklılıklara dayalı çeşitlilik içinde yer alan A.G. Sanatlar Liselerinde daha yapıcı tavırların oluşturulması en büyük dileğimiz, işimiz, ereğimiz olmalıdır.

Ayrıca MEB tarafından hazırlanan yönetmelikte kullanılan dile de değinmeden edemeyeceğim. Çağdaş içerik çağdaş Türkçe ile olur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tel : 0212 259 70 70 – 2868
E-Posta : tcellek@yildiz.edu.tr
E-Posta : tulaycellek@hotmail.com

Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 3639 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.