Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 18.6.2003  

ÖZGEÇMİŞ


ÖZGEÇMİŞ


ÖZGEÇMİŞ

TÜLAY ÇELLEK

1955 Sinop’ un Gerze kazasında doğdu.
1964-65 Gerze İnkılap İlkokulu,
1967-68 Gerze Ortaokulu,
1971-72 Samsun Kız İlk Öğretmen Okulu,
1974-75 Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ( Grafik ASD )
1986-87 MÜ Atatürk Eğitim Fak. Resim-İş Eğt. Bl. Lisans Tamamlama
1990-91 İTÜ Sosyal Bil. Ens. Güzel Sanatlar Bl. Görsel ve Çevresel A.S.D. Yüksek Lisans – Bitirme derecesi: Pekiyi
1975 Çanakkale – Ezine Lisesi Resim-İş Öğretmeni,
1978 İstanbul-Eyüp Ebussuut OO. Resim-İş Öğretmeni,
1987 İstanbul-Şehremini Lisesi Resim Öğretmeni,
1989 İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Md. Yrd. ve Resim Öğretmeni
1997 Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü-Okutman,
1998 YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi.

• “ Orta Öğretimde Görsel Sanat Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmaların Analiz ve Yorumu ” konulu yüksek lisans tezi hazırladı.
• “ İlköğretim Okullarında Görsel Sanat Eğitimi “,
• “ Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Görsel Sanat Eğitimi – Temel Sanat Eğitimi “,
• “ Yüksek Öğretimde Temel Sanat Eğitimi”,
• “Cam” konulu kitaplar hazırladı (Basılacak )
• “İçimdeki Mavi”,”Dışımdaki Eflatun” , “Susmanın Sonsuzluğunda”, “Hüznümü Sevgiye Sardım” şiir dosyaları
• AGSL; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Resim Atölye, Grafik Atölye, Heykel Atölye derslerinin öneri müfredat programlarını ve öneri AGSL yönetmeliği hazırladı
• Kişisel sergiler açtı. Çeşitli karma sergilere katıldı.
• Çalıştığı öğretim kurumlarında çok sayıda taktir ve teşekkür aldı.
• Çeşitli sanat etkinliklerinde jüri üyeliği yaptı.
• Sanat Eğitimiyle ilgili yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanıyor
• Resim Öğretmenlerine ve Sınıf Öğretmenlerine “Görsel Sanat Eğitimi” konusunda seminer verdi.
• 1. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu-“AGSL Yönetmeliği Sorunsalı ve Öneriler” konulu bildiri sundu( 2000 )
• İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde ve Eyüp Ebussuut Ortaokulunda, Fotoğraf karanlık oda kurdu ve Fotoğraf derslerini başlattı
* TUDEM Eğitim Kurumlarında, basıma hazır hale getirdiğim “Temel Tasarım” ders notlarımdan oluşan kitap taslağım Öğretim Elemanı Hüray KILIÇ tarafından Temel Sanat Eğitimi kursunda ders kitabı olarak uygulamalı okutulmaktadır.

İlgi Alanları: Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım, Resim, Karikatür, Sanat Tarihi, Mitoloji, Felsefe, Yazın-Şiir, Fotoğraf, Sinema, Müzik, Tiyatro, Bilim
Çocukları, Çiçekleri, kitapları seviyorum. Tembelleri, zamanıma ve kişiliğime saygı duymayanları, başkalarını aptal yerine koyan aptalları, savaşları sevmiyorum.

ÖDÜLLER

Aylıkla ödüllendirme 4-10-1991 / Sayı 139434 Belge no: 593
Teşekkür belgesi T.C.M.E.B. İst. Milli Eğt. Md. Adile Sultan Kasrı Öğr. Evi ve Kültür Mer. 25-6-1993
Teşekkür İst. Milli Eğt. Md. 24-12-1992 / Sayı 460541
Teşekkür İst. Milli Eğt. Md. 1991 / Sayı 2381
Teşekkür İst.Milli Eğt. Md. 18-112-1990 / Sayı 1233
TC MEB Hizmet içi Eğt. D. Bşk. 12-7-1991 / 323
Taktir Konu: 6 Yıllık sicil not.ort. 22-5-1996 S:b.08.04.Mem.4.34.1815.241/26175
Teşekkür İst.Milli Eğt.Md. 16-5-1997 / Sayı 181

* Tülay ÇELLEK web sitesi : http://www.amatorceedebiyat.com/tulay/
* Derslerimin web sitesi : http://www.ytugrafiktasarim.com/


YAYINLAR

Çellek,T., “Lisede Güzel Sanatlar Eğitimine Başlarken” Sanat Çevresi Dergisi Eylül 1992
Çellek,T., “Güzel Sanatlar Liseleri” Cumhuriyet Ocak 1993
Çellek,T., “Güzel Sanatlar Liseleri” Milliyet Sanat Dergisi Kasım 1998
Çellek,T., “Sanat ve Eğitim-A.Güzel Sanatlar Liseleri”Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi Nisan 1999
Çellek,T., “AGSL Kimlik Sorunu” Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 27-05- 2000
Çellek,T., “ Dil Sorunsalı ve ‘ROOMUMUZ’ Hangi Dilden?” Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 28 – 10 - 2000
Çellek,T., “Fotoğraf Eğitimi “www. fotoğraf.net - Fotoğraf Üzerine Yazılar /12.02.2001
Çellek,T., “ Küreselleşme Sürecinde Kimlik Sorunsalı”www. fotografya.net –sayı 8 / Ocak-Mart 2001 / “Küreselleşme Sürecinde Kimlik Sorunsalı “www. universite –toplum.org /
26-11-2001
Çellek,T., “Dil Sorunsalı ve “Roomumuz” Hangi Dilden?”www. fotografya.net-sayı 8 / Ocak-Mart 2001/ “Dil Sorunsalı ve ‘Roomumuz’ Hangi Dilden?” www.universite –toplum.org /
24-08-2001
Çellek,T., “Sanat Diliyle Yönetme-Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Yönetim” www.fotograf.net- Fotoğraf Üzerine Yazılar / 21 – 03 - 2001
Çellek,T., “Fotoğraf Üzerine Yazılar/Görsel Tasarım Ögeleri/Nokta”www.fotograf.net/22-03-2001 / “Temel Tasarım Ögeleri – Nokta “www.fotografya.gen.tr/Fotografya sayı 10/
16-08-2001
Çellek,T., “Temel Sanat Eğitimi - Temel Tasarım”www.fotografya.gen.tr / Fotografya - sayı 8 / 27-03-2001
Çellek,T., “Lisede Fotoğraf Eğitimine Başlarken”www.fotograf.net / Fotoğraf Üzerine Yazılar – Alan Derinliği / 30 – 03 – 2001
Çellek,T.,Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Eğitim”www.fotografya.net -Sayı 9 /
05 – 04 - 2001
Çellek,T., “Dil ve Özgürlük” www.fotografya.net-Sayı 9 / 05 – 04 – 2001
Çellek,T., “Temel Tasarım – IŞIK”www.fotografya.gen.tr / Fotografya – sayı 9 /
31 – 05 – 2001
Çellek,T.,Yaratıcılık : Eğitim Sistemindeki Boyutu “ Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi sayı 741/ 02 – 06 – 2001
Çellek,T., “”Fotoğraf Tekniktir” Sözünün Yaşamdaki Görüntüsü Üzerine Bir Deneme” www.turkiyeonline.com-Foto.klik/ 07-06-2001
Çellek,T., “İstanbul’u Sevmeyen Ne Olsun?” Zip İstanbul Dergisi/ 07-06-2001
Çellek,T., “Bir Değişimin Öyküsü; Yıldız Teknik Üniversitesi” Cumhuriyet / 08-08-2001
Çellek,T.,”Bir Değişimin Öyküsü; YTÜ” www.DUY-GÖR-BİL Dostluk Grubu 02-07-2001/ Çellek,T., “Bir Değişimin Öyküsü; Yıldız Teknik Üniversitesi” www.universite –toplum.org /
24-08-2001
Çellek,T., “Türkiye’de Sanat Eğitimi “www.fotoğrafım.com-Denemeler / 1-11-2001
Çellek,T., “Türkiye’de Sanat Eğitimi “ Karikatürhaber ( www.geocities.com) / 6-11-2001
Çellek,T., “Temel Tasarım-Çizgi”www fotografya.gen.tr / Fotografya- Sayı 11 / 29-11-2001
Çellek,T., “LES Üzerine “ Cumhuriyet / 1-12-2001
Çellek,T.,. “LES Üzerine”www. network54.com/27-11-2001
Çellek,T., “İnsan Hakkı İçin Berberce”www. network54.com/ 14-12 2001
Çellek,T., “Paylaşmak”, “İstanbul’u Sevmeyen Ne Olsun?”www.bengisu.net Kültür ve Sanat Dergisi / 27-12-2001
Çellek,T., “İnsan Hakkı İçin Beraberce” Yeniden Müdafaa-i Hukuk Dergisi ISSN 1303-0795 / 01-01-2002 Sayı: 40
Çellek,T., “İnsan ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük”www.Maviturk.Sanal Paylaşım Platformu / 11-1-2002
Çellek,T.,” Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu”www.fotografım.com-Denemeler Bölümü / 5-11-2001/ 11-1-2002
Çellek,T., “ Sanat ve Eğitimi”www.fotografım.com-Denemeler Bölümü / 5-11-2001/11-1-2002
Çellek,T., “İstanbul’u Sevmeyen Ne Olsun”www.fotografım.com-Denemeler Bölümü
4-11-2001/11-1-2002
Çellek,T., “Fotoğraf Tekniktir” Sözünün Yaşamdaki Görüntüsü Üzerine Bir Deneme” www.fotografım.com-Denemeler Bölümü 4-11-2001/1-11-2002
Çellek,T., “İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.fotografım. com 11-1-2002
Çellek,T., “Kayıp” Cumhuriyet 13-1-2002
Çellek,T., “Gelenekten Geleceğe”www. turkiyeonline.com-kitap-ozel dosya/15-1-2002
Çellek,T., “İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük”www.netyorum.com-konuk/
19-1-2002
Çellek,T., “Etik” www.Maviturk.Sanal Paylaşım Platformu/21-1-2002
Çellek,T., “Gökyüzümü İstiyorum”www. BRT Reklam / 22-1-2002
Çellek,T., “TSE - Işık “www. Kamera Arkası / 22-1-2002
Çellek,T., “TSE - Doku”www. Kamera Arkası / 22-1-2002
Çellek,T., “TSE – Çizgi”www. Kamera Arkası / 22-1-2002
Çellek,T., “TSE – Nokta”www. Kamera Arkası / 22-1-2002
Çellek,T., “ Sanat-Bilim Eğitimi ve Yaratıcılık” www.Kamera Arkası / 22 –1 -2002
Çellek,T., “ Türkiye’de Sanat Eğitimi” www. netyorum.com.konuk / 25-1-2002
Çellek,T.,.“Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Yönetim“ www.netyorum.com-Konuk 31-1-2002
Çellek,T., “Paylaşmak” www.maviturk.com / 4-2-2002
Çellek,T., “Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu” www.tiyatronline.com-Konuk
7-1-2002
Çellek,T.,.”Dil Sorusalı ve Roomumuz” Hangi Dilden?”www.netyorum.com-Konuk
8-2-2002
Çellek,T., “Öneriler-Dil” www.netyorum.com-Konuk 8-2-2002
Çellek,T., “Dil ve Özgürlük” www.anafilya.org 28-02-2002
Çellek,T., “Dille İlgili Öneriler” www.anafilya.org 28-02-2002
Çellek,T., “Dil Sorunsalı ve “Roomumuz” Hangi Dilden?” www.anafilya.org 28-02-2002
Çellek,T., “Temel Tasarım: Doku” www.fotoğrafya.gen.tr 28-02-2002
Çellek,T., “Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu”www.universite –toplum.org 1-3-2002
Çellek,T., “Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu” www.Turkstudent.net 2-2-2002
Çellek,T.,”Gökyüzümü İstiyorum”www.netyorum.com 28-2-2002
Çellek,T.,”İstanbul’u Sevmeyen Ne Olsun?”www.netyorum.com14-2-202
Çellek,T.,”Gökyüzümü İstiyorum”www.netyorum.com 28-2-2002
Çellek,T., “Paylaşmak”www.potansiyel.net 28-2-2002
Çellek,T.,”Dil ve Özgürlük”www.Kalem Edebiyat Dergisi-Akademik Tartışma Platformu
8-3-2002
Çellek,T.,.”Etik Üzerine” www.Kalem Edebiyat Dergisi-Akademik Tartışma Platformu
8-3-2002
Çellek,T.,Sanat ve Eğitimi” www.Kalem Edebiyat Dergisi-Akademik Tartışma Platformu
8-3-2002
Çellek,T.,İnsan ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.Kalem Edebiyat Dergisi-Akademik Tartışma Platformu 8-3-2002
Çellek,T.,”LES Üzerine”www. Kalem Edebiyat Dergisi-Akademik Tartışma Platformu
8-3-2002
Çellek,T.,”Gökyüzümü İstiyorum” www. Kalem Edebiyat Dergisi-Akademik Tartışma Platformu 8-3-2002
Çellek,T.,”Fotoğraf Tekniktir”Sözünün Yaşamdaki Görüntüsü Üzerine Bir Deneme Kalem Edebiyat Dergisi-Akademik Tartışma Platformu 8-3-2002
Çellek,T.,”Dil ve Özgürlük”www.turkceyedavet 11-3-2002
Çellek,T.,”Dille İlgili Öneriler”www.turkceyedavet 11-3-2002
Çellek,T.,”Dil Sorunsalı ve ‘Roomumuz’ Hangi Dilden? “www.turkceyedavet 11-3-2002
Çellek,T.,”Etik” Bizim Gazete 14-02-2002
Çellek,T.,”Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu”www. filozof.tripot.com-filozof
20-3-2002
Çellek,T., “Gelenekten Geleceğe” www.anafilya.org 2-4-2002
Çellek,T., “Sanat-Bilim Eğitimi ve Yaratıcılık”www. Dergi. Net-Sanat 11-4-2002
Çellek,T., “Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Yeri”www. Dergi.Net -Yaşam11-4-2002
Çellek,T.,.” Gökyüzümü İstiyorum” www.anafilya.org 24-4-2002
Çellek,T., “Neden Sanat Eğitimi” www.fotografim.com 10 – 5 – 2002
Çellek,T., “Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu” www.yaraticibeyinler.8m.net
16-5-2002
Çellek,T., “Sanat ve Bilim Eğitiminde Yaratıcılık” www.yaraticibeyinler.8m.net 16-5-2002
Çellek,T., “Sanatın Diliyle Yönetme Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Yönetim” www.yaraticibeyinler.8m.net 16-5-2002
Çellek,T., “Sanat Eğitimi Neden Gerekli” Bizim Gazete 18-05-2002
Çellek,T.,”Eğitim-Öğretim Sorunsalında Öğretmenin Rolü” www.anafilya.org-Haziran sayısı 12/28-05-2002
Çellek,T.,”YTÜ SANTAS’ın Tanıtımı,Bilim ve Sanat, Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Rolü(özet)” www.anafilya.org 28-05-2002
Çellek,T.,”Eğitimi Paylaşmak,YTÜ SANTAS Tanıtımı , Grafik Tasarım Dersi ve Afiş yarışması-Jüri Değerlendirmesi, Bilim ve Sanat(özet), Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki yeri(özet)”netfotograf.com 28-05-2002
Çellek,T.,”Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu-özet/Bilgisayar Konulu Afiş Yarışması” www.ikgm.yildiz.edu.tr 28-5-2002
Çellek,T., “İnsan Hakkı Beraberce” www.gridergi.8k.com 31-05-2002
Çellek,T.,”Neden Sanat Eğitimi” www.gridergi.8k.com 31-05-2002
Çellek,T.,”Gelenekten Geleceğe” www.netyorum.com 11-04-2002
Çellek,T.,”Lisede Fotoğraf eğitimine Başlarken” www.netyorum.com 21-03-2002
Çellek,T.,”Özetsi” netyorum.com 02-05-2002
Çellek,T.,”Bir Değişimin Öyküsü,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ”www.netyorum.com
9-5-2002
Çellek,T.,Herşey Çizgiyle Başladı”www.netyorum.com 30-05-2002
Çellek,T.,”Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tanıtımı ve Sponsor” www.universite- toplum.org 1-5-2002
Çellek,T.,Neden Sanat Eğitimi” www.dergi.org-sanat 3-5-2002
Çellek,T.,” Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Eğitim” www.dergi.org-yaşam 3-5-2002
Çellek,T.,”Eğitim Üzerine”www.dergi.org-yaşam 3-5-2002
Çellek,T., “İçimdeki Mavi”,”Dışımdaki Eflatun”Şiir dosyaları www.dosthane.de 7-5-2002
Çellek,T.,”YTÜ SANTAS-Sponsor”www. geocities.com/Karikatürhaber 10-3-2002
Çellek,T., "10 Şiir" www.edebistan.com 17-06-2002
Çellek,T., "Sanat Eğitimine Nesnel Yaklaşım" www.anafilya.net 21-06-2002
Çellek,T., "Şiir-Acımasız" Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk ISSN 1303-0795-
1- 06-2002
Çellek,T.,"Yaratıcılığın Eğitimindeki Yeri" HÜ GSF UMSS 2002 1. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu Bildiriler Kitabı 3-21/6/2002
Çellek,T., “Neden Sanat Eğitimi” www.anafilya.org 2-8-2002
Çellek,T.,”Temel Tasarım-Perspektif”www.fotografya.gen.tr-fotografya-Sayı :13/1-8-2002
Çellek,T.,”Sanat Eğitimine Nesnel Yaklaşım”www.Istanbulstyle.com 10-8-2002
Çellek,T.,”Şiir-Acımasız”www.butce.net/sanat/snoku.asp 12-8-2002
Çellek,T., ” İşlevsellik ve Sanat” www.anafilya.org/Eylül 2002 –28-8-2002
Çellek,T.,”Sanat Eğitimine Nesnel Yaklaşım”Dergi@Net-www.dergi.org/22homebeta.htm-
6-9-2002
Çellek,T.,”Bilim ve Sanat”www.lightmillennium.org/isikbinyili/yaz_02/ 9.sayı Yaz sonu 2002
Çellek,T.,”Sanat ve Eğitim YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi” www.lightmillennium.org/isikbinyili/yaz_02/ 9.sayı Yaz sonu 2002
Çellek,T., Dil ve Özgürlük, Dille İlgili Öneriler, Dil sorunsalı ve ‘Roomumuz’ Hangi Dilden?” www.lightmillennium.org/isikbinyili/yaz_02/ 9.sayı Yaz sonu 2002
Çellek,T., ”Bilim ve Sanat”www.fotografim.com- 20 Mayıs 2002
Çellek,T.,”Sanat Eğitimine Nesnel Yaklaşım”www.fotografim.com- 23rd 2002
Çellek,T.,”Şiirler”www.turkiyeonline.com/kitap/sizin_eserleriniz/index.php 1-9-2002
Çellek,T.,”İstanbul’u Sevmeyen Ne Olsun”www.omega.org/omegadergi/arsiv 21-6-2002
Çellek,T.,”Her Şey Çizgiyle Başladı” www.omega.org/omegadergi/arsiv 21-6-2002
Çellek,T.,”Her Şey Çizgiyle Başladı”www.amatorceedebiyat.com/dergi 1-9-2002
Çellek,T.,” Yaşamaksa-Şiir” ”www.amatorceedebiyat.com/dergi 1-9-2002
Çellek,T.,”Türkiye’de Sanat Eğitimi”www.cumba.org/amatorceedebiyat.com/dergi 1-7-2002
Çellek,T.,”İstanbul’u Sevmeyen Ne Olsun”www.cumba.org/amatorceedebiyat.com/dergi
1-7-2002
Çellek,T.,”Şiir” www.cumba.org/amatorceedebiyat.com/dergi 1-7-2002
Çellek,T., “Şiir” www.cumba.org/amatorceedebiyat.com/dergi 1-8-2002
Çellek,T.,”Dil ve Özgürlük” www.cumba.org/amatorceedebiyat.com/dergi 1-8-2002
Çellek,T., “LES Üzerine” www.markopasa.net 22-09-2002
Çellek,T.,”LES Üzerine” www.yankidergisi.com 25-08-2002
Çellek,T., “Şiir-Yüreğimde Yangın” www.anafilya.org 01-10-2002
Çellek,T.,”Deneme-Bir Avuç Toprak” www.anafilya.org 01- 10-2002
Çellek,T.,” Bilimsel Bakış-Sanat Eğitimine Nesnel Yaklaşım” www.anafilya.org
01- 10-2002
Çellek,T.,”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.fotografya.net -Sayı13 17-10-2002
Çellek,T.,”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.fotografım.com
17-10-2002
Çellek,T.,” Temel Tasarım: Kompozisyon” www.fotografya.gen.tr 18-10-2002
Çellek,T.,”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.amatorceedebiyat.com 18-10-2002
Çellek,T.,”Gelenekten Geleceğe” www.amatorceedebiyat.com 18-10-2002
Çellek,T.,”Sanat ve Bilim Eğitiminde Yaratıcılık ” www.amatorceedebiyat.com18-10-2002
Çellek,T., ”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu”www.kibrisgazetesi.com
26-10-2002
Çellek,T., ”Eğitimi Değerinde Vermek” www.habercininsitesi. "Sizden gelenler"
31-10-2002
Çellek,T., ”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.anafilya.org-
31-10-2002
Çellek,T., ”Eğitimi Değerinde Vermek”Bizim Gazete-Forum 06-11-2002
Çellek,T., ”Eğitimi Değerinde Vermek”www.gonulevi.com-Düşünce- 09-11-2002
Çellek,T.,“Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.gonulevi.com-Düşünce - 09-11-2002
Çellek,T., ”Şiirler” www.kobiline.com/web/anicika/default.asp-09-11-2002
Çellek,T., “Şiirler” www.siirdefteri 13-11-2002
Çellek,T., ”Eğitimi Değerinde Vermek” www.fotografim.com 15-11-2002
Çellek,T., ”Yabancı Dil-İngilizce-Öğretiminde Sanat Eğitiminin Yeri” www.fotografim.com 15-11-2002
Çellek,T., ”İçimdeki Mavi-Şiir Dosyası”www.16.brikster.com/ifksan/sair-18-11-2002
Çellek,T., ”Dışımdaki Eflatun-Şiir Dosyası” www.16.brikster.com/ifksan/sair-18-11-2002
Çellek,T., ”Susmanın Sonsuzluğunda-Şiir Dosyası” www.16.brikster.com/ifksan/sair- 18-11-2002
Çellek,T., ”Yabancı Dil Öğretiminde Sanat Eğitiminin Yeri”Bizim Gazete-Kürsü 20-11-2002
Çellek,T.,”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu”www.universite-toplum.org
02-12-2002
Çellek,T., “Ara Güler’e Ulaşmak yaşamaya Başlamaktır” www.anafilya.org sayı 19/1-1-2003
Çellek,T.,”İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.dergi.org 02-11-2002
Çellek,T., ” İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.yersizyurtsuz.com
2-01-2003
Çellek,T., ”Coşkun ARAL Fotoğrafında Yaşamak”www.turnusol.net 04-01-2003
Çellek,T., ”Coşkun ARAL Gözüyle Savaşın Fotoğrafındaki Yaşam” www.amatorceedebiyat.com-Dosya 02-01-2003
Çellek,T., “Şiir Dosyası- Susmanın Sonsuzluğunda” www.edebistan.com- 09-01-2003
Çellek,T.,”Şiir Dosyaları-İçimdeki Mavi,Dışımdaki Eflatun,Susmanın Sonsuzluğunda” vvww.amatorceedebiyat.com – 24-01-2003
Çellek,T., “Eğitimi Değerinde Vermek” www.netyorum.com 23-01-2003
Çellek,T., ”Yabancı Dil – İngilizce – Öğretiminde Sanat Eğitiminin Önemi” www.netyorum.com 16-01-2003
Çellek,T.,”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.netyorum.com
09-01-2003
Çellek,T., “Eğitim Üzerine” www.netyorum.com 30.01.2003
Çellek,T., “Sanat Eğitimine Dair “ www.netyorum.com 6.02.2003
Çellek,T., ”Temel Sanat Eğitimi -YTÜ SANTAS/Bölümleri - Programları
http://www.livanakademi.com/modules.php?name=Makaleler&pa=sayfagoster&pid=25
12-2-2003
Çellek,T., ”Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Yeri”
http://www.livanakademi.com/modules.php?name=Makaleler&pa=sayfagoster&pid=29
13-2-2003
Çellek,T., “İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.netyorum.com 20.02.2003
Çellek,T., “Coşkun ARAL Fotoğrafında Yaşamak-Coşkun ARAL ve Fotoğrafında Yaşananlar Üzerine” www.anafilya.org Şubat sayısı 03-02-2003
Çellek,T., “Coşkun ARAL Fotoğrafında Yaşamak-Coşkun ARAL ve Fotoğrafında Yaşananlar Üzerine” www.no-wars.org 10-02-2003
Çellek,T., ““Coşkun ARAL Fotoğrafında Yaşamak-Coşkun ARAL ve Fotoğrafında Yaşananlar Üzerine” gren@yahoogroups.com 2003
Çellek,T., “Nokta Üzerine” www.anafilya.org 03-03-2003
Çellek,T.,”Fotoğraf Yarışması” www.anafilya.org 03-03-2003
Çellek,T., “Yabancı Dil-İngilizce-Öğretiminde Sanat Eğitimini Rolü”
www.universite-toplum.org 03-03-2003
Çellek,T., “Nokta Üzerine” www.netyorum.com –Köşe Yazıları-03-03-2003
Çellek,T., ”Grafik Tasarım ve Yaratıcılık-Afiş Tasarımı-Sanat ve Bilim Eğitiminde Yaratıcılık” makale www.amatorceedebiyat.com11-03-2003
Çellek,T., ”Nokta Üzerine” makale www.amatorceedebiyat.com 21-02-2003
Çellek,T., ”Eğitimi Değerinde Vermek”www.amatorceedebiyat.com 31-10-2002
Çellek,T.,”Eğitim Öğretim Sorunsalında Öğretmenin Yeri”www.amatorceedebiyat.com
18-11-2002
Çellek,T., ”Yabancı Dil-İngilizce-Öğretiminde Sanat Eğitiminin Yeri” www.amatorceedebiyat.com 9-11-2002
Çellek,T., ”Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu” www.amatorceedebiyat.com
18-10-2002
Çellek.T., ”Nokta Üzerine” www.siraze.net 12-03-2003
Çellek,T., ”Yabancı Dil İngilizce Öğreniminde Sanat Eğitiminin Yeri-Eğitimi Değerinde Vermek-Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu”www.siraze.net 2003
Çellek,T.,”Nokta Üzerine”www.turkiyeonline.com-kitap/tulay_cellek/indexphp
20-2-2003
Çellek,T., “Nokta Üzerine”
www.livanakademi.com/modules.php?name=Yazarlar&op=viewarticle&artid=1
20-2-2003
Çellek,T., ”Coşkun Aral Fotoğrafında Yaşamak-Coşkun Aral Fotoğrafında Yaşamı Sorgulamak”www.turkiyeonline.com-kitap 23-12-2002
Çellek,T., ”Şiirler” www.turkiyeonline.com-kitap 2003
Çellek,T., ”Grafik Tasarım ve Yaratıcılık-Afiş Tasarımı” yaratici_zeka@yahoogroups
11-03-2003
Çellek,T., ”Grafik Tasarım ve Yaratıcılık-Afiş Tasarımı” gren@yahoogroups 11-03-2003
Çellek.T., ”Yaşamaya Evet” www.netyorum.com 06-03-2003
Çellek,T., ”Yaşamaya Evet” www.ggurses.sitemynet.com/ 12-03-2003
Çellek,T., ”Hüznümü Sevgiye Sardım-Şiir dosyası” yaratici_zeka@yahoogroups, geren@yahoogroups 17-03-2003
Çellek,T., ”Hüznümü Sevgiye Sardım-Şiir dosyası” www.amatorceedebiyat.com 19-03-2003
Çellek,T., ”Yaşamaya Evet” www.yurt-ayder.com 24-03-2003
Çellek,T., ”İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.yersizyurtsuz.com/dergiocak2003/ekrandergisayfa14ana.htm
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü Üzerine” yaraticizeka@yahoogroups.com/green@yahoogroups.com – 28-03-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü Üzerine”
www.livanakademi.com/modules.php?name=Makaleler&pa=sayfagoster&pid=46
28-3-2003
Çellek,T., ”Ara GÜLER Yaşamaktır”green@yahoogroups.com 01-04-2003
Çellek,T., ”Yaşamın Nedeni, Mimarinin İşlevi” yaraticizeka@yahoogroups.com-green@yahoogroups.com – BarisGirisimi@yahoogroups.com 01-04-2003
Çellek,T., ”Temel Tasarım-Renk” www.fotografya.gen.tr 07-04-2003
Çellek,T., “Coşkun ARAL Fotoğrafında Yaşamak” www.fotografya.net Sayı 14-06-03-2003
Çellek,T., ”Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu” www.netyorum.com 13-3-2003
Çellek,T., “Sanat ve Bilim Eğitiminde Yaratıcılık” www.netyorum.com 20-3-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü” www.netyorum.com 3-4-2003
Çellek,T., ”Küreselleşme Sürecinde Kimlik Sorunsalı” www.netyorum.com 27-3-2002
Çellek,T., ”Yaşamın Nedeni, Mimarinin İşlevi-Ara Güler ile Söyleşi” www.netyorum.com
3-4-3003
Çellek,T., ”Çalışmalar/Karikatür-Resim” www.netyorum.com 3-4-2003
Çellek,T., ”Fotoğraf Tekniktir” Sözünün Yaşamdaki Görüntüsü Üzerine Bir deneme” www.netrorum.com 10-4-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü Üzerine” www.edebistan.com 15-4-2003
Çellek,T., ” Susmanın Sonsuzluğunda –Şiir dosyası” www.edebistan.com 15-4-2003
Çellek, T., ” Ara GÜLER İle Söyleşi-Yaşamın Nedeni, Mimarinin Anlamı” www.edebistan.com 15-4-2003
Çellek,T., "Nokta" Üzerine” www.elyadal.org/pivolka.htm 1-4-2003
Çellek,T., ”Ara GÜLER ile Söyleşi-Yaşamın Nedeni, Mimarinin İşlevi” www.yersizyurtsuz.com 1-5-2003
Çellek,T., “Her Şey Çizgiyle Başladı” Paragraf Nisan 2003
Çellek,T., ”Nokta Üzerine” www.ekrempehlivan.com 20-2-2003
Çellek,T., ”Nokta Üzerine” www.turkiyeonline.com 20-2-2003
Çellek,T., ”Nokta Üzerine” www.gridergi.8k.com /gri/ 20-2-2003
Çellek,T., ”Renk” www.fotografya.gen.tr 1-5-2003
Çellek,T., ”Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Kimlik Sorunu” www.netyorum.com
1-5-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü Üzerine” www.siraze.net
2-5-2003
Çellek,T., ”Yaşamaya Evet” www.siraze.net 2-5-2003
Çellek,T., ”Nokta Üzerine” www.siraze.net 2-5-2003
Çellek,T., ”Yabancı Dil Öğreniminde Sanat Eğitiminin Yeri” www.siraze.net 2-5-2003
Çellek,T., ”Eğitimi Değerinde Vermek” www.siraze.net 2-5-2003
Çellek,T.,”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.siraze.net 2-5-2003
Çellek,T., ” Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” Türk Dili Dergisi Sayı 94 Ocak-Şubat 2003 ISSN 1301-465X
Çellek,T., “Tül’den Yansımalar: Kırmızının Benlenmesi Okuldan Kaçmada Saklı” www.amatorceedebiyat.com 5-5-2003
Çellek,T., “Tül’den Yansımalar:Yeni Yıla Girerken” www.amatorceedebiyat.com 5-5-2003
Çellek,T., “Tül’den Yansımalar:Bir resim Öğretmenin Anıları 1” www.amatorceedebiyat.com 5-5-2003
Çellek,T., “Tül’den Yansımalar: Bir resim Öğretmenin Anıları 2” www.amatorceedebiyat.com 5-5-2003
Çellek,T., “Tül’den Yansımalar:Buluşma” www.amatorceedebiyat.com 5-5-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü Üzerine” www.amatorceedebiyat.com 28-3-3003
Çellek,T., “Dilin Sesi Feyza HEPÇİLİNGİRLER İle Söyleşi” www.amatorceedebiyat.com
5-5-2003
Çellek,T., ”Tülden yansımalar:Bağış, Kitap, Bizim televizyon Renkli” www.amatorceedebiyat.com 12-5-2003
Çellek,T., ”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.netyorum.com
9-1-2003
Çellek,T., ”İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.netyorum.com 20-2-2003
Çellek,T., “Küreselleşme Sürecinde Kimlik Sorunsalı” www.netyorum.com 27-3-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü Üzerine” www.netyorum.com 3-4-2003
Çellek,T., “Temel Sanat Eğitimi” www.netyorum.com 17-04-2003
Çellek,T., ”Anadolu Güzel sanatlar Liseleri Genel sorunları ve Öneriler” www.netyorum.com 8-5-2003
Çellek,T., ”Dilin Sesi Feyza HEPÇİLİNGİRLER İle Söyleşi”
www.amatorceedebiyat.com/tulay/eserlistesi.asp?alttur=feyzahsoylesi 9-5-2003
Çellek,T., ”Dilin Sesi Feyza HEPÇİLİNGİRLER İle Söyleşi” www.netyorum.com 15-5-2005
Çellek,T., ”2003 Senesi Afiş yarışması Sonuçları ve yorum-Bilim ve Sanat Eğitiminde Yaratıcılık” www.ikgm.yildiz.edu.tr 15-5-2003
Çellek,T., ”Dokuda Yaşam” gren@yahoogrops.com 28-5-2003
Çellek,T., ”Yaşamda Doku” www.turnusol.net 26-5-2003
Çellek,T., ”Yaşamda Doku” www.netyorum.com 26-5-2003
Çellek,T., ”Yaşamda Doku” www.amatorceedebiyat.com 28-5-2003
Çellek,T., “Yaşamın Çizgisi” gren@yahoogrops.com, yaratici_zeka@yahoogroups, BarisGirisimi@yahoogroups.com 9-6-2003
Çellek,T., ”Yaşamın Çizgisi” www.amatorceedebiyat.com 09-06-2003
Çellek,T., ” Yaşamın Çizgisi” http://sanatgalerisi.com 06-06-2003
Çellek,T.,”’Fotoğraf Tekniktir’ Sözünün yaşamdaki Görüntüsü Üzerine Bir deneme” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 1-6-2003
Çellek,T., “Nokta Üzerine” www.amatorceedebiyat.com/tulay/21-2-2003
http://www.amatorceedebiyat.com/tulay/eser.asp?id=3652”Anadolu Güzel sanatlar Liseleri genel sorunları ve Öneriler” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., “Yaşamın Nedeni, Mimarinin İşlevi’Ara GÜLER İle Söyleşi”
www.amatorceedebiyat.com/tulay/eser.asp?id=3652 11,6,2003
Çellek,T., “Ara GÜLER’e Ulaşmak yaşamaya başlamaktır”
www.amatorceedebiyat.com/tulay/eser.asp?id=3653 11-6-2003
Çellek,T., ”Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Eğitim” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Kimlik Sorunu” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Dil Sorunsalı ve “Romumuz” Hangi Dilden?” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Dil ve Özgürlük” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., “Dille İlgili Öneriler” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., “Eğitim Üzerine” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Eğitimi Değerinde Vermek ”www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 31-10-2002
Çellek,T., ”Eğitim-Öğretim sorunsalında öğretmenin Rolü www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 18-10-2002
Çellek,T., ”Gelenekten Geleceğe” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 17-6-2002
Çellek,T., ”Grafik Tasarım Dersi-Afiş Yarışması” www.amatorceedebiyat.com/tulay/
13-6-2003
Çellek,T., “Grafik Tasarım ve Yaratıcılık-Afiş Yarışması” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-3-2003
Çellek,T., ”Her şey Çizgiyle başladı” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 29-9-2002
Çellek,T., ”İnsan Hakkı İçin Beraberce” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”İnsanın ve Sanatın Doğuşundaki Ölümsüzlük” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Neden Sanat Eğitimi” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Özsözler” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitimine Dair” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitimine Nesnel Yaklaşım” www.amatorceedebiyat.com/tulay/
11-6-2003
Çellek,T., ”Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü Üzerine” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 28-3-2003
Çellek,T., ”Sanat ve Bilim eğitiminde Yaratıcılık” www.amatorceedebiyat.com/tulay/
17-6-2002
Çellek,T., ”Sanat ve eğitimi” 11-6-2003 www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Sanatçının Eğitimdeki Akademisyen Tavrının Boyutu” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 17-10-2002
Çellek,T., ”sanatın Diliyle Yönetme” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Türkiye’de Sanat Eğitimi” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Yabancı Dil-İngilizce-Öğretiminde Sanat Eğitiminin Yeri” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 9-11-2003
Çellek,T., “Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 18-10-2002
Çellek,T., ” Yaşamaya Evet” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 5-3-2003
Çellek,T., ”Yaşamda Doku” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 28-5-2003
Çellek,T., ”Yaşamın Çizgisi” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Yaşamın Çizgisi” www.netyorum.com 12-6-2003
Çellek,T., ”Grafik Tasarım ve İletişim-Ders Notları”www.amatorceedebiyat.com/tulay
15-6-2003
Çellek,T., ”Özgeçmiş” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T., ”Grafik Tasarım ders Notları” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003
Çellek,T.,”Grafik Tasarım Dersi Afiş Yarışması 1” www.amatorceedebiyat.com/tulay/
13-6-2003
Çellek,T., ”Grafik Tasarım Dersi Afiş Yarışması 2” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 3-6-2003
Çellek,T., ”Üniversite Sosyal Seçimlik Ders Açma Formu/Grafik Tasarım-Grafik atölye” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 17-6-2003
Çellek,T., ”İstanbul’u Sevmeyen Ne olsun?” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 21-6-2003
Çellek,T., ”Gökyüzümü İstiyorum” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 21-6-2003
Çellek,T., ”Paylaşma-Sponsor” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 19-6-2003
Çellek,T., ”Anadolu Güzel sanatlar Yönetmeliği Sorunsalı” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 19-6-2003
Çellek,T., ”LES Üzerine” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 19-6-2003
Çellek,T., ”Yaşamın Çizgisi” www.netyorum.com 12-6-2003
Çellek,T., ”Dilin Sesi Feyza HEPÇİLİNGİRLER İle Söyleşi” www.edebistan.com 15-5-2003
Çellek,T., ”Susmanın Sonsuzluğu’ndan 4 şiir” www.edebistan.com 15-5-2003
Çellek,T., ”Yaşamda Doku” www.edebistan.com 15-7-2003
Çellek,T., ”YTÜ Afiş yarışması Sonuçlandı”
www.arkitera.com/haberler/2003/03/15/grafik.htm 15-3-1003
Çellek,T., ”Dr. Erdal ATEBEK İle Eğitim Üzerine Söyleşi”
www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 19-07-2003
Çellek,T., ”Dr. Erdal ATABEK İle Eğitim Üzerine Söyleşi”
gren@yahoogroups.com, yaratici_zeka@yahoogroups.com 19-07-2003
Çellek,T., ”Dr. Erdal ATABEK İle Eğitim Üzerine Söyleşi” www.amatorceedebiyat.com/ ( Dosyalar) www.amatorceedebiyat.com/eser1.asp?id=3888&alttur=erdalatabek
www.amatorceedebiyat.com/eser1.asp?id=3889&alttur=erdalatabek 19-07-2003
Çellek,T., ”Dr. Erdal ATABEK İle Eğitim Üzerine Söyleşi”
www.turnusol.net/yazar.asp?id=263 – 19-07-2003
Çellek,T., ”Dr. Erdal ATABEK İle Eğitim Üzerine Söyleşi” /
www.livanakademi.com/ 19-06-2003
Çellek,T., “Yaratıcılığın Eğitimdeki Yeri” www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 22-7-2003
Çellek,T., “ Yaşamın Çizgisi”
www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=1532# 14-7-2003
Çellek,T., “Dr. Erdal ATABEK İle Eğitim Üzerine Söyleşi” www.netyorum.com/sayi/140
www.netyorum.com/sayi/140/20030724-12.htm - Bolum 1
www.netyorum.com/sayi/140/20030724-13.htm - Bolum 2 / 24-7-2003
Çellek,T.,”Fotoğraf Tekniktir”
www.netfotograf.com/netfoto/makale.asp?makale_id=8&coz=1024 05-08-2003
Çellek,T., “Resimde Kompozisyon”
www.netfotograf.com/netfoto/makale.asp?makale_id=3&sayfa=7 05-08-2003
Çellek,T., “Işık” www.netfotograf.com/netfoto/makale.asp?makale_id=4 5-8-2003
Çellek,T., ”Doku” www.netfotograf.com/netfoto/makale.asp?makale_id=5
5-8-2003
Çellek,T., ”Perspektif” http://www.netfotograf.com/netfoto/makale.asp?makale_id=6
5-8-2003
Çellek,T., ”Fotoğraf Eğitimi” www.netfotograf.com/netfoto/makale.asp?makale_id=7
5-8-2003
Çellek,T., ”Kitap Resimlerinin Canı Nazan ERKMEN” www.amatorceedebiyat.com/tulay/
06-08-2003
Çellek,T., ”Kitap Resimlerinin Canı Nazan ERKMEN” gren@yahoogroups.com, yaratici_zeka@yahoogroups.com 06-08-2003
Çellek,T., ” Kitap Resimlerinin Canı Nazan ERKMEN” www.amatorceedebiyat.com/eser1.asp?id=3950&alttur=nazanerkmen 06-08-2003
Çellek,T., ”Yaşamın Çizgisi” www.edebistan.com 15-05-2003
Çellek,T., ” Kitap Resimlerinin Canı Nazan ERKMEN”
www.netyorum.com/sayi/142/20030821-08.htm 21-08-2003
Çellek,T., ”Yüksek Öğretim Kanun Tasarısı-Eleştiri ve Öneriler” www.netyorum.com/sayi/142/20030821-09.htm 21-08-2003
Çellek,T., ”Yüksek Öğretim Kanun Tasarısı-Eleştiri ve Öneriler”
www.universite-toplum.org 01-09-2003
Çellek,T., ”Kitap Resimlerinin Canı Nazan ERKMEN” Agora Dergisi 01-09-2003
Çellek,T.,”Kitap Resimlerinin Canı Nazan ERKMEN” www.akademikkariyer.net/motif/#sayfa_basi 25-08-2003
Çellek,T., ”Yüksek Öğretim Kanun Tasarısı-Eleştiri ve Öneriler”
www.livanakademi.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=7&forum=1 28-8-2003
Çellek,T., ”Kitap Resimlerinin Canı Nazan ERKMEN”
www.livanakademi.com/modules.php?name=Yazarlar&op=viewarticle&artid=4
23-07-2003
Çellek,T., ”Yüksek Öğretim Kanun Tasarısı-Eleştiri ve Öneriler”
www.amatorceedebiyat.com/tulay/eser.asp?id=3820 08-09-2003
Çellek,T.,”İlköğretim Okullarında Görsel Sanat Eğitimi-
www.amatorceedebiyat.com/tulay/eserlistesi.asp?alttur=dersnot1”
gren@yahoogroups 15-09-2003
Çellek,T., ”Temel Tasarım-www.amatorceedebiyat.com/tulay/eserlistesi.asp?alttur=dersnot2”
Yaratici_zeka@yahoogroups 15-09-2003
Çellek,T., ”YÖK Yasa Taslağı Önerileri II”
www.amatorceedebiyat.com/tulay/eser.asp?id=3826 17-09-2003
Çellek,T.,””Ara Güler İle Söyleşi-Yaşamın Nedeni, Mimamrinin İşlevi / Ara Güler’e Ulaşmak Yaşamaya Başlamaktır”
www.amatorceedebiyat.com/eserlistesi3.asp?alttur=araguler 18-09-2003
Çellek,T.,”İşlevsellik ve Sanat” www.amatorceedebiyat.com/eser.asp?id=4278 24-9-2003
Çellek,T.,” İşlevsellik ve Sanat” www.amatorceedebiyat.com/tulay/eser.asp?id=3832
24-9-2003
Çellek,T.,” İşlevsellik ve Sanat” yaratici_zeka@yahoogroups 24-9-2003
Çellek,T.,” İşlevsellik ve Sanat” gren@yahoogroups 24-9-2003
TV SÖYLEŞİ

* 19-2- 2000 TRT İNT Temel Tasarım dersi konularından “Nokta” isimli gösteri Sanat Eğitimi konulu söyleşi
• CNBC-e – “Kampüs” – “Sanat Eğitimi,AGSL yönetimi” söyleşi 28-09-2001

JÜRİ

* Ulusal/Uluslararası Jüri – Fair Play Karikatür Yarışması / Sporun Her Dalında Centilmenlik 14 -11-2001
* Ulusal Jüri Üyesi – İş Eğitimi Proje Uygulaması Yarışması / Özel Aramyan-Unciyan İlköğretim Okulu 17-4-2002
* Ulusal Jüri – YTÜ İKGM Bilgisayar Kursu Afiş Yarışması ( Grafik Tasarım Dersi kapsamında ) 20 – 4 – 2002
* Ulusal Jüri – Kültür Koleji Okullararası Web Tasarım Yarışması 3 / 28 – 5 – 2002
* Uluslararası Jüri / -anafilya.org konularından seçilen Fotoğraf Yarışması / www.anafilya.org 01-10-2002
* Ulusal Jüri / YTÜ İKGM Yabancı Dil Kursu Afiş Yarışması ( Grafik Tasarım Dersi kapsamında ) 10-03-2003
* Ulusal Jüri / YTÜ İKGM Autocad Kursu Afiş Yarışması ( Grafik Tasarım Dersi kapsamında ) 20-06-2003

SERGİLER

* Samsun, Sinop, Gerze kişisel Resim Sergisi ( 1975...)
* 15 Haziran 1987 MÜ AEF Sanat Galerisi Karma Resim-Grafik Tasarım Sergisi
*1989 - Sandoz Sanat Galerisi karma Resim Sergisi
*İstanbul Taksim Sanat Galerisi kişisel Resim Sergisi
* 01 – 14 / 06 / 1992 İstanbul Öğretmenleri 1. Kültür ve Sanat Şenliği Adile Sultan Öğretmen ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda karma Resim Sergisi
* 19 – 12 – 1992 / 09 – 01 – 1993 Mülkiyeliler Birliği Resim Sergisi
* Kadıköy Karma Resim Sergisi
* Karma Resim Sergisi - “Kadın ve Sanat” 8-14 Mart 2002 KASDAV ( Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı) Yer: Kadıköy Belediye Caddebostan Kültür Merkezi
* Resim Sergisi, www.amatorceedebiyat.com- AE Resim Galerisi 18-04-2003
* Resim Sergisi, www.netyorum.com –Sanat 14-5-2003
*Resim Sergisi, gren@yahoogroups.com, yaratici_zeka@yahoogroups.com 1-5-2003/ ayvakti_edebiyat@yahoogroups.com 2-5-2003
* Resim Sergisi, amatorceedebiyat.com.tr/tulay/11-06-2003

ORGANİZASYON

* Hürriyet “ Türkiye’m Resim Sergisi’ İÜ,Çapa-Cerrahpaşa Tıp fakülteleri 20-5- 1989
* “ 40 Fotoğraf “ Fotoğraf Sergisi Gerze Deniz Şenlikleri Kapsamında 20-22 Temmuz 2000
* İFSAK 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi düzenlemesi Gerze Deniz Şenlikleri Kapsamında 20-22 Temmuz 2001
* Çellek,T.,” Nazan ERKMEN’den Resimler” www.netyorum.com/sayi/144/20030918-08.htmSÖYLEŞİLER

*Hürriyet “ Türkiye’m Resim Sergisi’ 20-5- 1989
*Milliyet Sanat Dergisi Ahmet KÖKSAL A. Güzel Sanatlar Liseleri 1993
*Milliyet Ahmet KÖKSAL Güzel Sanatlar Liseleri 1992
*Rib Haber D.GÜREŞ, S.KINACI Staj 1995
*TRT 2 – Atölye - M.Zaman SAÇLIOĞLU / A. Güzel Sanatlar Liselerine ilişkin panel Mayıs 1998
*Cumhuriyet Radyo Sanat Eğitimi 25-10- 1999
*Milliyet Gönül HANBAY “Türkçe’miz Yozlaşıyor mu?” 22-10-2000
*TRT INT “Sizin İçin” programı, Temel Tasarım dersi konularından “nokta” başlığında hazırladığım dans gösterisi ve içeriği , sanat eğitimiyle ilgili söyleşi 19-2- 2000
*CNBC-e – Kampüs / Sanat Eğitimi – Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Yönetim / Sadık GÜLTEKİN yönetiminde – 28-9-2001

KONFERANS

İFSAK “ Sanat Eğitimi “ 1987
TUDEM Eğitim Kurumları – Temel Tasarımda Yaratıcılık -Dil ( Türkçe’miz)13-3-2002

BİLDİRİLER

1. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu : ”Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği ve Öneriler” 25-26 Eylül 2000
SEMİNER

* Maltepe İlçesi Resim Öğretmenlerine ve Sınıf Öğretmenlerine “Görsel Sanat eğitimi” konusunda seminer 24 –25 / 9 / 1996


KAYNAKÇA ; Sanat-Bilim Eğitimi ve Yaratıcılık – ÇELLEK,T. / Sanat Eğitiminde Temel Bazı Sorunlara Yaklaşım ve Çözüm Önerileri-Yrd. Doç. H.Nevin GÜVEN –4 / I. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu3-21 Haziran 2002 Bildiriler Kitabı HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

WEB SİTE ADRESLERİM
* Tülay ÇELLEK web sitesi : http://www.amatorceedebiyat.com/tulay/ 11-6-2003

* Derslerimin web sitesi : http://www.yildiz.edu.tr/~tcellek( yapım aşamasında)
www.ytugrafiktasarim.com ( yapım aşamasında)

DİĞER

* Tülay ÇELLEK Yaşam Öyküsü” netyorum.com-konuk-yazarlar sayfası/17-1-2002
* TUDEM Eğitim Kurumlarında, basıma hazır hale getirdiğim “Temel Tasarım” ders notlarımdan oluşan kitap taslağım Öğretim Elemanı Hüray KILIÇ tarafından Temel Sanat Eğitimi kursunda ders kitabı olarak uygulamalı okutulmaktadır. 2001 – 2002 Öğretim Yılı
* “Tülay ÇELLEK Yazarlarımızın Özgeçmişleri” BRT Reklam- Ev Kültür / 24-1-2002
* “Tülay ÇELLEK Yazarlarımızın Özgeçmişi” Anafilya.org /28-02-2002
* “TÜLAY ÇELLEK KİMDİR”dosthane.de/8-5-2002
* anafilya.org Türkçe Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi Danışmanı (Hakemi) 20 Haziran 2002 Temmuz Sayısından itibaren
* YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi -Temel Tasarım Programı
* “Dışımdaki Eflatun”, “İçimdeki Mavi”, “Susmanın Sonsuzluğunda”, “Hüznümü Sevgiye Sardım”, “Çizdiğim Sevgidir” şiir dosyaları
* TRT2 “Akşama Doğru”, deneme yazım, “Nokta” konusuna değinildi. 20-5-2003
* Web siteniz Eczacıbaşı Sanal Müzesi'nde, Sanatçı Sayfaları bölümünde, Sanatçı Web Adresleri bölümümüze eklenmiştir.15-08-2003
* Yazar Biyografisi -21-02-2003
http://www.livanakademi.com/modules.php?name=Moda&pa=sayfagoster&sira=10
e-posta : tcellek@yildiz.edu.tr
tulaycellek@hotmail.com
cellekt@yahoo.com

Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 5368 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.