Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 28.12.2010  

FOTOĞRAF YARIŞMASI DENEYİMLERİ, ÖNERİLERİ…


FOTOĞRAF YARIŞMASI DENEYİMLERİ, ÖNERİLERİ…


FOTOĞRAF YARIŞMASI DENEYİMLERİ, ÖNERİLERİ…Sivil toplum örgütü, yerel yönetim-Belediye ve Üniversite işbirliğinde yaşama katkı sağlama, değiştirme, dönüştürme, geleceğe kalma, işlevselliği sağlıklı bir şekilde artırma, yaşamı estetize etme, tasarımlamayı gerçekleştirmenin birçok yolundan biri de fotoğraf ve yarışmalarıdır.

Yaşamda bilim kadar sanat önemlidir. Yaratıcılık salt sanatta değil, bilimde ve yaşamın kendisinde vardır. Bu bağlamda baktığımızda fotoğraf yarışması yaratıcılık, eğitim, yaşamı dönüştürme, değiştirme açısından çok önemli bir olaydır. Ve herkes eşit olarak bu güzel olayın bir parçasıdır. Su, tuz vs. olmadan yemek olmayacağına, lezzeti önemli olduğuna göre bireysel farklılıklar çerçevesinde herkesin yapacağı, yaptığı bir iş vardır. Önemli olan herkesin aynı duyarlılıkla bu projenin bir kenarından tutmasıdır. Herkesin yapması gereken budur. Ama düzenlilik, planlı hareket etme, karşılılık ve başarılı olmak adına birisinin organize etmesi gerekiyor. Ancak başarının tek kişilik olmadığı kesindir.

Böyle bir yarışmanın organizasyonu iş bölümüyle sağlıklı yürür. Farklı deneyimler bir araya gelir. Herkes verebileceği katkıya göre bir işi üstlenir. Böylece birkaç yoldan aynı anda çalışılarak güzel bir iş, olay, yarışma, eğitim vs. gerçekleştirilir.

FOTOĞRAF YARIŞMASI İŞ BÖLÜMÜ

Jüri:
Basın, tanıtım, duyuru:
Sponsor-Destekleyici:
Sekretarya:
Sergileme:
Matbaa:
Tasarım:
TFSF:
Müzik:
Basın kahvaltısı:
Şartname, Basın bildirileri, teşekkür belgesi, davetiye, dilekçeleri hazırlama:
İnternet Yazışmaları, genel organizasyon:

Fotoğraf Yarışması Komite Başkanı

Tülay ÇELLEK

Sekretarya: En az 2 kişi. Özellikle birinin alanı sanatla ilgili olursa daha iyi olur.
Destekleyici – Sponsor bulma: Para; ödül vs. için ve bizzat malzeme bulunması ayrıca yer vb.
Sergileme: Emek katkısı verenlerin yanında bilen birisinin başında bulunması işi kolaylaştırıcı olur.
Jüri oluşturulması: Jüri sayısı tek olmalıdır. 5, 7, 9 gibi. İdealinin 7 olduğuna inanıyorum. Akademisyenler, sanatçılar, sivil toplum örgütlerinden-derneklerden ve kurum temsilcisinden oluşturulmalı.

Öncelikle alanı fotoğraf olanlar bulunmalı. Bunun yanında fotoğrafla ilgilenen bir başka sanat, tasarım, film vb. alanın farklı bakışı eklenmesi zenginlik olur. Fotoğraf derneklerinden bir üye olması önemlidir. Fotoğrafçı-fotoğraf sanatçısı bulunması güzel olur, fotoğraf akademisyenlerinin yanında.

Jüri çalışmasının yaza gelmemesi doğru olur. Tatil olduğu için hem jüri hem katılımcılar için kısır bir dönem olabilir.

Şartname hazırlanması: örneklerden de yararlanılarak sorunsuz, her tarafın çıkarlarını gözeten ortak paydada buluşulan bir şartnamenin hazırlanması gerekir. Sonuç olarak ne yapılırsa yapılsın böyle bir kültürel etkinlik yaşama ve tüm katılanlara katkıdır, reklamdır, tanıtımdır, veridir.

Müzik: sergileme açılışında canlı performans düşünülebilir ve sergileme esnasında sürekli ezgi eşliği güzel olur…

Matbaa: Birlikte çalışılacak kaliteli, deneyimli, işi çok iyi bilen matbaa düşünülmeli…

Tasarımcı: Afiş, şartname, davetiye, teşekkür belgesi ve albüm hazırlığı… Bir profesyonel tasarımcıya yaptırılmasında yarar var. Böylece duyuruyu ve kalıcılığı olumlu şekilde etkilemiş olursunuz

Afiş: En önemli tanıtım aracıdır. Mutlaka bir tasarımcıya yaptırılmalı. Üç boy düşünülebilir. Küçük, orta, büyük… Ayrıca kent afişleri de düşünülmeli. Bir de belediyenin yaptıracağı bez afişler, pankartlar olmalı…

***

Davetiye:

……DERNEĞİ


…………………Derneğinin düzenlediği “…………” konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılış kokteylini onurlandırmanızdan mutluluk duyacağız.

………………..Başkanı

Sponsorun ve belediyenin adı

Tarih:
Saat:
Yer:

***

Teşekkür belgesi:

Sayın
.............................................................................

----Derneği ve ………………………
tarafından ………………..destekleri ile düzenlenen “…………..”konulu fotoğraf yarışmasına katıldığınız ve sanat, kültür yaşamımıza katkı verdiğiniz için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.

Kurulu Başkanı
...............................
Derneği Başkanı
………………………

***

Aynı tasarımcıya tüm tasarımlar yaptırılmalı. Devamlılık, kalıcılık acısından önemlidir.

Albüm-katalog: Kalıcılık açısından en önemlisidir. Mutlaka ödül alan ve sergilemeye değer bulunanlar bir albümde, katalogda toplanmalı.

Mekan: Sürekli toplanılabilecek bir mekanın olması… Ayrıca sergi mekanı ve sunum önemlidir.

Bilgisayar: Bilgisayar bilgi aktarımı, bilgi akışı, iletişim ve organizasyonları zaman kaybetmeden yapmak için çok gereklidir. Bu nedenle böyle bir organizasyonu üstlenenlerin bilgisayarı bilgi aktarımı amaçlı çok iyi kullanmaları gerekir, karşılıklı olarak.

Basın, tanıtım, duyuru: Kalitenin yükselmesi açısından duyuru çok önemlidir. Yoksa harika bir konuda bir hayli emek verirsiniz ama duyuruyu iyi yapmazsanız kalitede sorun yaşarsınız… İnternetin yanında yazılı ve görsel basında yer alınması gerekli.

BASIN BİLDİRİSİ

……….DERNEĞİ
“………….” Konulu
Fotoğraf yarışması
Basın Tanıtım Kahvaltısı
Tarih

Değerli Basın Mensubu
…Derneği tarafından ve Belediyesi ile…. sponsorun destekleri ile düzenlenen ….konulu fotoğraf yarışmasının tanıtımı için düzenlenecek olan basın kahvaltısında sizi de aramızda görmek istiyoruz.

……………..gerçekleştirilen Yarışmanın değerli jüri üyelerinin, …………………….Başkanın katılımıyla gerçekleşecek olan tanıtım toplantısında, ………. yaşamını ve doğal, kültürel değerlerini tanıtmayı, katılımcıların fotoğraf sanatı yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkartmayı ve geliştirmeyi amaçlayan fotoğraf yarışması ile ilgili bilgi verecekler.

Basın davetli kontenjanımızın sınırlı olması nedeniyle aşağıda iletişim bilgileri bulunan ………….sorumlusuyla, (tarih), saat 1500’e kadar iletişime geçmenizi rica ederiz.

İletişim:
Adres:

***

Kahvaltılı basın toplantısı: Yarışmanın başlangıcı açısından en önemli olaydır.

Bir olayın amacı çok önemlidir. Olay o amaca göre organize edilir. Fırsatları değerlendirmek önemlidir ama fırsatçı davranmak hem şık değildir, hem kaybettirir. Eğer fırsat bu fırsat deyip araya başka amaçlar da sokarsanız gerçek amacınızı tam ve nitelikli olarak hayata geçiremezsiniz. Bir etkinlikte amaç iyi saptanmalı, sorular doğru sorulmalıdır. Yoksa bir amacın, öncül nedenin yanına koyduğunuz diğer amaç ve nedenler yüzünden hiçbiri tam olarak, hakkıyla yaşama geçmez.

Basın toplantısında sadece basın mensupları ile konunun ilgilileri olması gerekir. 30–50 arası sayı iyidir. Katılımcıların daha fazla olması kahvaltıyı amacına ulaştırmaz.

Geleceklerden önceden teyit alınmalıdır mutlaka… Telefon ve e-posta ile…

Kahvaltıda Jüri üyelerinin tamamı yan yana oturur. Çünkü bu toplantının temel amacı “FOTOĞRAF YARIŞMASININ BASINA TANITIMIDIR.” Ve jüri üyelerinin tamamının basına tanıtılması gerekir. Bu toplantı basın içindir.
Önce konuşmalar yapılır, sonra kahvaltıya geçilir…

• Kahvaltılı basın toplantısında; jüri üyeleri, basın, fotoğraf komitesi ve yarışmayı organize eden kurumla, katkı veren kurumun temsilcileri bulunmalı.


• Yerel basın, internet basını, yazılı ve görsel basın davet edilmeli toplantıya.
• Toplantı salonunda jüri üyelerine hazırlanan masanın tam karşısına basın düşünülmeli.
• Karşılama komitesi gelen basın mensuplarına ve jüri üyelerine bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çantaları vermeli.
Poşet-çanta
- Üzerine Afiş tasarımı basılı olmalı
- İçine üzerinde kurumun adı yazılı tükenmez kalem
- Üzerinde aynı tasarımın bulunduğu bloknot
- Belki takvim
- Şartname ve afişler
• Kahvaltı salonu girişine ve jüri masasının arkasına mutlaka afişler asılmalı.
• Kahvaltı saati; 10 00
• Sunucunun konuşmayı başlatması
- Hoş geldiniz ve kısaca kahvaltı nedeni, düzenleyen kurumun başkanı-yöneticisi tarafından söylendikten sonra jüri başkanına konuyu ayrıntılı açıklamak üzere söz verilmeli.
- Diğer jüri üyeleri kısaca konu ve fotoğraf üzerine görüş bildirmeli
- Basının sorularına geçilmeli - Jüri üyelerinin konuşması bittiğinde basından yarışmaya, konuya dair sorular gelmeli… Buna olanak tanınmalı.
- Kahvaltı

***

Öneri Kahvaltı programı;

1- Başkan; Hoş geldiniz açılış konuşması, Derneğinin kısaca anlatımı-tanıtımı lütfen
2- Belediye Başkanı; Belediyenin kültürel faaliyetleri ve Fotoğraf yarışmasıyla ilişkisi vb. Lütfen
3- Sponsor konuşmacı; Faaliyetleri ve Fotoğraf yarışmasıyla ilişkisi vb. lütfen
4- Jüri Başkanı; …. Fotoğraf yarışması hakkında bilgilendirme, fotoğrafın yaşamdaki önemi vb. lütfen
5- Jüri üyesi;…. Fotoğraf yarışmasına bakış açısı. Fotoğraf yarışmalarının ve eğitiminin önemi
6- Diğer jüri üyelerinin isterlerse kısa konuşmaları; fotoğrafa, yarışmaya, eğitimine ve organizesine dair… (Önceden netleşmeli)
7- Soru – yanıt bölümü – Basın mensuplarının sorularına yanıt verilecektir.

Bu bölümü de sunucu yönetecektir.

***

Tanıtım çok gereklidir. Halkımız görmek ister, duymanın yanında. Ayrıca radyo ve TV konuşmaları için gereken organize gerçekleştirilmeli.

Zaman çok önemlidir. Zamanı iyi planlamak gerekir. Kahvaltılı toplantı vaktinde, 10 00 da başlamalı.

Herkes yoğurdun kaymağını sever. Ama önce yoğurdu yapmaya emek vermek gerekir. Fakat bu da yetmez yoğurdun oluşması için gereği kadar süt, yoğurt, ısı lazımdır. Bunlar olmazsa yoğurt tutmaz. İşte etkinlikler bu sistematikte gerçekleştirilmelidir.

Ödüller: Ödüllerin miktarı kaliteyi belirleyebiliyor. Buna özen gösterilmesinde yarar var. Tüm katılımcılara teşekkür belgesi verilmesi her katılanı takdir etmek, tanıtım ve devamlılık açısından önemlidir.

Çerçeve: Görseli, fotoğrafı gösteren çerçevedir. Aslında derinlikli paspartu ideal olandır. Ancak bu tür yarışmalar için klipsli çerçeveler pratiklik arz etmektedir.
Klipsli çerçeve: 50X60 – 60 tane

Paspartu kağıdının kalın, kaliteli olması tercih edilmeli ve kırık beyaz düşünülmeli. (Eğer hazır bir galeride sergilenmeyecekse maket bıçağı, çift taraflı yapışkan, makas, naylon ip ya da misina gerekli)

Fotoğrafa kullanılan paspartuda üst ve yanları aynı olur alt tarafı mutlaka yarısı kadar fazlalığı eklenerek daha geniş tutulur. Çünkü hem görsel - estetik olarak doğrudur hem de işlevsel olarak altta fazla mesafe bırakılması gereklidir. Çünkü oraya bir de yazı gelir, bu düşünülerek alt taraf fazla bırakılır.

Yazıya gelince; teşekkür kağıdı kaliteli düşünülmeli. İsimler kesik uçla dekoratif, kursif vb. şekilde yazılmalı şıklık açısından.

Bu ödüllü bir sergidir. O nedenle ödülün sunumu ön plana çıkmalı. Burada da ayrı bir kağıda hatta gerekirse küçük bir paspartu ile yazılan kağıt tercihan beyaz ve üzerine yazılan yazı yine elle yazılacaksa kesik uçla sanatsal bir yazı, bilgisayarla yazılacaksa okunaklı olmak üzere kalın, dikkat çeken bir yazıyla halledilmeli. Ödüller belli… İsimler yazılarak ayrıca aldığı ödül belirtilerek ödül alan fotoğrafın altına yapıştırılır. Bunun sunumu çok önemlidir. O nedenle estetik sunumuna dikkat edilmelidir. Sıradan bir el yazısıyla etikete yazarak geçiştirilmemelidir.

TFSF: Zorunluluğu yok. Ancak beraber yapılması kaliteyi ve katılımı olumlu olarak etkiler. Ama Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu çalışmalarını gözden geçirmeli, karşılılık çerçevesinde gerçekleştirmeleri sağlıklı, nitelikli bir şekilde yaşama sunmalıdır.

Sergileme, Ödül töreni, kokteyl: Fotoğraf yarışması süreci gerçekten büyük emek istiyor. Bu emeğin mutlaka sergilenerek taçlandırılması lazım… Kokteyl de tıpkı kahvaltı gibi belirli bir sistematikle yapılmalı. Gelenleri karşılayan komiteden tutunuz da yine afişlerin asılması, ödüllerin daha önceden hazırlanması, gelenlerin bekletilmemesi vs. tüm ayrıntısıyla düşünülmelidir.

Sergileme komisyonu oluşturulmalı. Misafirleri karşılayanlar olmalı. Ödül verme esnasında kargaşa yaşanmamalı. Törene vaktinde başlamak konusunda özen gösterilmelidir.

Davette sivil toplumun çevresi ile MEB ve Üniversite çevresi mutlaka buluşturulmalıdır.

***

Öneri ödül töreni programı:

ÖDÜL TÖRENİ

Açılış konuşmaları

Kurumun başkanının konuşması
Protokolden kişilerin konuşması

Tematik Konuşmalar

Katkı verenlerden bir konuşma
Jüri Başkanı konuşması

• Ödül töreni

• Konser

• Sergi açılışı

• Kokteyl

ÖDÜLLER

A-15 Yaş üstü:1., 2., 3.

MANSİYON: 1., 2., 3.

B- 15 Yaş altı:1., 2., 3.
MANSİYON: 1., 2., 3.

48 Sergileme

***

Sponsora dilekçe hazırlamanın yanında eğer iki kategoride yapılmışsa mutlaka İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verilip izin alınmalı. Artık MEB de internet yoluyla duyuru yaptıkları için hız sorunu çözülmüş.

Şartname dağıtılacak yerlerden bazıları…

ÜNİVERSİTELER, ÜNİVERSİTE FOTOĞRAF KULÜPLERİ, MEB OKULLARI, DERNEKLER, BELEDİYELER, SİRKECİ ‘DEKİ FOTOĞRAF DÜNYASI, BASIN, SEMT SAKİNLERİ...

*Boğaziçi Üniversitesi, Fotoğraf Kulübü
*Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş
*Galatasaray Üniversitesi, Beşiktaş
*Sabancı Lisesi, Beşiktaş
*Bahçeköy Üniversitesi
*Koç üniversitesi
*MÜ İletişim Fakültesi, Nişantaşı
*İÜ Tıp Fakültesi Fotoğraf Kulübü
*İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğraf Kulübü
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı
*Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız ve Davutpaşa Kışlası
* Beşiktaş Belediyesi
* Kadıköy Belediyesi
* Ara Güler, Ara Kafe, Beyoğlu
* Fotoğrafevi, Beyoğlu
* Öğretmenevleri
* ÇYDD

***

Teşekkür eden kadar eleştiren, değerlendirmelerini paylaşan değerli herkese, her arkadaşa, her basın mensubuna teşekkür etmek gerekir. Çünkü eleştiri öğretir, kendimize baktırır, aynı hataları yapmamızı önler ve eksikliklerin giderilmesini sağlar. Bu nedenle eleştiri çok önemlidir ve gereklidir. Tıpkı teşekkür etmek gibi…

Çağ yapmaktan öte tanıtım çağıdır. Çok güzel bir iş yapmışsınızdır ama tanıtım yoksa kalite yerini bulamaz. Bu nedenle sadece yerel basın sınırlarında kalınmamalıdır. Büyük TV ve basın kahvaltıya gelmeli, ayrıca söyleşi ayarlanmalı. Bu nedenle basına çok önemli görevler düşüyor.


Bizler yaşama katkı vermek, geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi güzelleştirmek isteyen amatör ruhla çalışan bireyleriz. Farkındalığı, eleştirel bakışı, seçiciliği sağlamak, insan doğasında olan değerli yaratıyı yaşama serdirmek amaçlarını taşıyan bu fotoğraf yarışmasını düzenleyerek görsel algıya ve eğitime de katkı vereceğimize inanıyorum. Bu kadar değerli, güzel amaçlarla yola çıkılan fotoğraf yarışmasına emeği geçen her kişi ve kuruluşa bol bol teşekkür ediyorum…

Çok güzel amaçlarla başlatılan, herkese örnek olması umudunu taşınan fotoğraf yarışmasını geniş kitlelere taşıyacak olan değerli BASIN MENSUPLARIMIZA ne kadar teşekkür edilse azdır.

Emeğe büyük teşekkürler… Ama emekler boşa gitmeyecek, fotoğraf yarışmaları bir devrim niteliğini de içinde barındırır. Turizme katkı verir. Konu semt ise onu dünyaya tanıtır. Ekonomiye katkı verir ve daha birçok şeye… En önemlisi de görsel algıya hitap ederek, yaratıcılığa, eğitime, dönüşüme katkı verir… Tekrar tekrar her emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkürler…


Umarım bu yazı fotoğraf yarışması yapanlara ışık tutar, fikir verir. Ve dileğim, fotoğraf yarışması yapanlar bu yazıdan çıkarımlarda bulunarak daha önce yapılanları tekrar gözden geçirerek daha doğru, daha nitelikli bir yarışma süreci yaşar…

***

BASIN BİLDİRİSİ: “……..” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=2283


27 – 12 – 2010 / İSTANBUL


Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 1293 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.