Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 3.9.2010  

SARI PLATFORM “SARIYER” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI


SARI PLATFORM “SARIYER” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI


SARI PLATFORM “SARIYER” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASIŞARTNAME

1- Konu

“SARIYER”

2- Amaç

* Sarıyer’in yaşamı… Ve doğal, kültürel değerlerini tanıtmak…

* Katılımcıların fotoğraf sanatı yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak ve geliştirmek…

3- Yarışma Ve Katılım Koşulları

A- 15 yaş üstü kategorisi: Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları ile Sarı Platform yönetim kurulu ve birinci dereceden akrabaları dışında, 15 yaşını doldurmuş tüm amatör fotoğrafçılar katılabilir.

B- 15 yaş altı kategorisi: Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları ile Sarı Platform yönetim kurulu ve birinci dereceden akrabaları dışında, 15 yaşın altında tüm amatör fotoğrafçılar katılabilir.

Her iki kategoride fotoğrafçı en çok 5 fotoğrafla katılabilir

* Yarışmaya katılım ücretsizdir.

* Fotoğrafların boyutları; uzun kenarı en fazla 40 cm, kısa kenarı en az 20 cm. renkli veya siyah-beyaz baskı olmalı, ayrıca en az 1600x1200 piksel (2MegaPiksel) boyutunda jpg formatında, CD kayıtları da birlikte gönderilmelidir.

* Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu hususta doğacak tüm sorumluluk münhasıran Yarışmacılara aittir.

Yarışmacılar, eserlerin kendilerine ait olmadığı tespit edildiği takdirde, değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Tespit edilemediği halde başkalarına ait fotoğraflar olduğu sonradan ortaya çıkması durumunda Sarı Platform herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte ödül ve sergilemede men etme hakkını elinde tutar.

* Eserler özgün olmalı, yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Ödül almış fotoğrafın bir bölümünden oluşturulmuş görüntüler yarışma dışı bırakılır, sonradan tespit edildiğinde ödülü geri alınır. Boş kalan sıralama ve ödül için diğer katılımcılar herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

*Yarışma düzenleyicisi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

* Başvuru formu doldurmadan ve imzalanmadan gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Eserler fotoğraf kağıdına basılmalı, herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalıdır. Bilgisayar yazıcı çıktısı ya da fotokopi çoğaltmalar kabul edilmez.

4- Fotoğrafların İşaretlenmesi:

Fotoğraf baskılarının arka yüzünün sağ alt köşesine 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır (Örnek: 876234-1). Ayrıca fotoğrafın çekildiği yer ve tarih belirtilmelidir.

Katılım formunda yazılan bilgiler seçimler sonuçlanana kadar hiçbir şekilde Seçici Kurul üyelerine bildirilmez, yarışma sekretaryası tarafından muhafaza edilir. CD üzerine rumuz yazılacak, CD kayıtları baskılarla örtüşecek şekilde adlandırılacaktır.

Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra kapalı bir zarfa koyarak, üzerine 6 rakamdan oluşan rumuzunu yazmalı ve fotoğraflarla birlikte göndermelidir.

5- Seçici Kurul:

Prof. Dr. Barbaros GÜRSEL (Bölüm Bşk) MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bl.- Jüri Bşk
Öğr. Gör. Mustafa Bilge SATKIN MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü
Öğr. Gör. Ufuk DUYGUN YTÜ Sanat Ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf Ve Video Programı
Öğr. Gör. Tülay ÇELLEK Yıldız Teknik Üniversitesi STF Em.(Grafik Tasarım)
Barış UZUNHAN Endüstri Mühendisi, Fotoğrafçı
Y.Müh. Dr. M. Cemal BEŞKARDEŞ TURING Onur Kurulu Üyesi – Sarı Platform
Mustafa BAKIR – Sarı Platform Başkanı

6- Yarışma Sekretaryası:

Adı ve Soyad: Av. Necati YILDIRIM - Ali KABAOĞLU, SARI PLATFORM
Telefon No: 0212 242 33 11 – 0505 757 88 34 - 0532276 59 08
0534 860 29 29 (SP)
Faks No: 0212 218 59 88
Elektronik Posta Adresi : necatiyildirim@istanbulbarosu.org.tr s.alikabaoglu@hotmail.com
Adres: LİVAN Hukuk Bürosu
Şehit Mithat Yılmaz CD. No: 65 A Blok D:3 Sarıyer / İSTANBUL

Fotoğrafların Ulaştırılması: Yapıtların posta/kargo sırasında zarar görmeyecek şekilde (mukavva vb.) sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi önerilir. Gönderilerin ve teslimatların Son Katılım Tarihinde mesai saati bitimine (17.00)’ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak teslimatlar alınmayacaktır. Eserlerin ulaştırılmasındaki gecikmelerden yarışma organizasyonu sorumlu değildir. Posta/Kargo sırasında kaybolan, zarar gören yapıtlardan Sarı Platform sorumlu tutulamaz.
Fotoğraflar 6. maddedeki adrese gönderilecektir.

7- Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi : 26.11.2010
Seçici kurul değerlendirmesi : 04 Aralık 2010 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 08.12.2010

Sergi ve ödül töreni: Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi

18 – 25 Aralık 2010

Ödül töreni ve kokteyl: 18 Aralık 2010 Cumartesi saat: 14 00

Sonuçlar; basın yoluyla ve www.sariplatform.com, www.tulaycellek.com sitelerinde ilan edilecek, ayrıca yarışmacıların e-posta adreslerine bildirilecektir.

8- Ödüller : Çocuklar ve Büyükler kategorisi

A-15 Yaş üstü:

1. 2500 TL
2. 2000 TL
3. 1000 TL

MANSİYON

1. 500 TL
2. 500 TL
3. 500 TL

B- 15 Yaş altı:

1. 1000 TL
2. 750 TL
3. 500 TL

MANSİYON

1. 250 TL
2. 250 TL
3. 250 TL

Değerlendirme Sonuçları

Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri, düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, seçici kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar düzenleyen tarafından sergilenecektir.

Fotoğrafları sergilenen tüm fotoğrafçılara Katılım Belgesi, fotoğrafları sergilenmeyen tüm katılımcılara da Teşekkür Yazısı verilecektir.

9- Eserlerin Geri Gönderimi:

Eser sahibi eserini LİVAN Hukuk Bürosu Şehit Mithat Yılmaz CD. No: 65 A Blok D:3 Sarıyer / İSTANBUL adresinden elden alabilir.

Ödül almayan, sergilenmeyen ve bağışlanmayan eserlerin en son iade tarihi: 30–03–2011 dir. Bu tarihe kadar iade alınmayan fotoğrafların muhafaza sorunluluğu olmayacaktır ve bu tarihten sonra iadesi istenemez.

10- Fotoğrafların Kullanımı / Yayın-Telif Hakkı Ve Diğer Hukuki Konular

Ödül alan ve sergilenen eserlerin SARI PLATFORMA bağışlanması, oluşturulacak arşiv için önemlidir. Fotoğraflarınız Sarı Platform tarafından kurum yayınlarında, Sarıyer ile ilgili broşürlerde, albümlerde, afişlerde, reklam, ilan ve gazetelerde, kitaplarda, benzeri asılı yayınlarda kullanabilir. Ve Sarıyer’de hastane, okul, kaymakamlık gibi kurumlarda asılabilir, tümü ya da gruplar halinde sergilenebilir, web sitesinde yayımlanabilir. Ödül alan, sergilenen ve bağışlanan fotoğraflar düzenleyicinin yayınlarında tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin adı belirtilerek kullanılacaktır. Bunun için ilave bir telif bedeli ödenmeyecektir. Kullanım hakkı düzenleyen kuruma ve eser sahibine ait olacaktır. Kişisel bilgileriniz bilgi koruma politikamız doğrultusunda ele alınacak ve hiçbir şekilde üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Yarışmaya katılanlar bu koşulu kabul etmiş sayılacaklardır.

Sarı Platform, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. Eserlerin hukuki/ cezai tüm sorumluluğu gönderene aittir. Kurum veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit etmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma veya yapılan değerlendirmeyi iptal etme yetkisine sahiptir

Eser sahibinin manevi hakları saklı kalmak şartıyla ödül alan, sergilenen ve şartnamede işaretlenerek bağışlanan eserlerin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen kuruma aittir (Sarı Platform). Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılır. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan tüm eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Sarı Platforma aittir. Bu eserler Sarı Platform arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar yarışmaya katılım sağladıkları eserler 5846 sayılı FSEK’nun 21./25. madde hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Yarışmacılar yarışmaya katılım sağladıkları eserleri üzerinde üçüncü şahıslar tarafından iddia edilebilecek her türlü mali hak ve/ veya telif hakkı taleplerinden ve söz konusu şahıslarla çıkması olası uzlaşmazlıklardan ve bunların müstakbel sonuçlarından tamamen sorumlu olmayı ve Sarı Platformun işbu taleplerden beri tutulması için gereken her nevi tedbiri almayı kabul ve taahhüt eder. Buna rağmen Sarı Platformun üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için yarışmacılara aynen rücu edilecektir.

Sarı Platform yarışma katılım koşullarını değiştirme hakkını elinde bulundurmaktadır. Yarışma süresince doğabilecek herhangi bir fiziksel ve teknik kayıp ve hasarlar için Sarı Platform sorumluluk kabul etmemektedir. Sarı Platform başvuru esnasında ulaştığınız diğer linklerin neden olduğu virüs ve diğer oluşabilecek teknik sorunlardan sorumlu değildir. Sarı Platform yarışmanın başvurusunun yapılacağı web sayfasında yazılan yorumların ve önerilerin içeriğine göre gerekli gördüğü fotoğrafları sayfadan kaldırma hakkına sahiptir. Katılımcılar, bu yarışmaya eserlerini göndererek şartname hükümlerini okumuş ve tamamını kabul etmiş olduğunu onaylamaktadır

BAŞVURU FORMU

Aşağıda rumuz ve sıra numarası yazılı …… adet fotoğraf ile yarışmaya katılmak istiyorum. Yarışmaya sunduğum fotoğraflarım daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamıştır. Kabul edilmesini rica ederim.

A – 15 YAŞ ALTI İÇİN:
B- 15 YAŞ ÜSTÜ İÇİN:

Not: lütfen kategoriler yanına X konularak bildirilsin.

Başvuru Sahibinin

Adı ve Soyadı : …………………………………………………………………….
Adresi : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Tel : 0….. - ………………….. Cep Tel: 0…. - ……………………..
E-posta : …………………………………………………………………….
Eserlerin
1-Rumuz - Sıra No : ……………… - 1
Yapıt Adı : …………………………………………………………………….
2-Rumuz - Sıra No : ……………… - 2
Yapıt Adı : …………………………………………………………………….
3-Rumuz - Sıra No : ……………… - 3
Yapıt Adı : …………………………………………………………………….
4-Rumuz - Sıra No : ……………… - 4
Yapıt Adı : …………………………………………………………………….
5-Rumuz - Sıra No : ……………… - 5
Yapıt Adı : …………………………………………………………………….

Şartnameyi okudum ve kabul ediyorum.
Fotoğraflarımı Sarı Platforma bağışlıyorum.


İmza

Not:
1. Bir yarışmacının tüm yapıtlarında 6 rakamdan oluşan aynı rumuz kullanılır. Sıra numarası ise 1’den başlayarak ve birer artarak yazılmalıdır (Örnek: 876234-1, 876234-2, v.b.)

2. Yukarıda yazılan rumuz ve sıra numarası, fotoğraf baskılarının arka yüzünün sağ alt köşesine de yazılır. Her bir fotoğraf için yukarıda belirtildiği üzere, farklı sıra numarası kullanılır.

3. Fotoğrafların teslim adresi: LİVAN Hukuk Bürosu
Şehit Mithat Yılmaz CD. No: 65 A Blok D:3 Sarıyer / İSTANBUL

4. Fotoğraflar mesai saatleri içinde teslim edilirler.

Not: Lütfen bu formu şartnameden ayırmadan gönderiniz.

Sponsor:

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ
Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 3105 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.