Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 19.12.2008  

<b>İLETİŞİMİN</b> AFİŞİ<br>AFİŞİN <b>İLETİŞİMİ</b>


İLETİŞİMİN AFİŞİ
AFİŞİN İLETİŞİMİ
İLETİŞİMİN AFİŞİ
AFİŞİN İLETİŞİMİ


“Hecelerin seni incitmesinden korkuyorum…” Öğrencim

Hiç afişin kokusunu düşündünüz mü?
Afişin tadını düşündünüz mü?
Afişin dili nasıldır, sizin için?
Afişin tasarımında iletişim nasıl olmalıdır?


İlişkilere afişle iletişim kurarak başlamak; çevreyle, barış ile sinemayla, tiyatroyla, sempozyumla, kongre ile festivallerle, şenlikler ile… Dünyadan haberdar olmak, dünyayı tanımak, iletişime geçmek, köprü kurmak, bilgilenmek afiş tasarımıyla da oluyor… Afiş yoluyla tüm bunlarla iletişim kuruluyor.

Duygular, düşünceler, bilgiler afiş kadrajının içine girmiştir. Ve işlevsellikle, estetikle sizinle iletişim kurmayı bekler asıldıkları duvarlarda, panolarda, her yerde… Afişle başlayan iletişim yolculuğu bir mesaja, bilgilenmeye, sorumluluğa giderken yepyeni ilişkilere de ucu açıktır. Afiş yaşamla iletişim sağlamaya yarayan bir yöntemdir, bir dinamizm, bir enerjidir.

Afiş insanın yetilerinin bir uzantısıdır. Elinin, gözünün, beyninin, ruhunun uzantısıdır… Bir gelişimin, bir değişimin göstergesidir.

Afiş bilginin anlamına estetiksel bir görsellik kazandırır… Öğrenme gereksinmesine yanıt verir. Bir dildir afiş…

• Afiş bilgi taşıyan yazılı ve görsel iletişim aracıdır.
• Afiş bir sosyal yaşamdır…
• Afiş bir etkileşim aracıdır. Etkiler, cezp eder, karar vermenize yardım eder.
• Afişin içinde; niyet, güdü, eylem vardır.
• Afiş anlatır; insanlara fikir verir ve fikir üretmesini sağlar… Hayal kurdurur…
• Afiş bir kitle, bir toplumsal iletişim biçimidir. Geniş kitlelere hitap eder.
• İletilecek bir mesaj taşır.
• Afiş yoluyla bilgi, anlam paylaşılır.
• Afiş bir alışveriş merkezidir
• Afiş iletişim kurma aracıdır. Bu iletişim gürültülü, gülümseten, boğan, sıkan, olabilir. Sade, seçkin olabilir.
• Hızlıdır.
• Afişte birlikte kullanılan yazı ve görsellik unutmamayı, akılda kalmayı sağlar.
• Yeniliğe özendirir.
• Deneyimlere hitap eder.
• Akılcıdır, akıcıdır.
• Satışı artırır.
• Markalaşmayı sağlar.
• İmaj kazandırır.
• Tanıtır.
• Yardım ve destek toplatır.
• Dünyayı dönüştürmeye katkı verir.
• Kent afişleri kendiliğinde iletişim sağlarlar.
• Afişin dili evrenseldir. Ve çok dilli bir yapı, bir olgudur.
• Afişle propaganda yapılır.
• Afiş gösterendir. Belli bir uzaklığa bilgi taşıyıcıdır alıcısı olan insanlara.
• Afiş insanları fethetme amacını güder.
• Afişler, özellikle sosyal içerikli afişler anlam yaratma sürecinde rol oynarlar.
• Afiş değişimi sağlamaktadır.
• İletişimde afiş oldukça önemlidir. Bir pazarlama ve reklam aracıdır.
• Mesajlar kolay ve etkin bir şekilde iletilir afiş kadrajı içinde.
• Afiş yaratıcı bir edimdir.
• Afiş alıcılara seslenir. İletişim bağlamında mesajı okuyucuya, alıcıya, müşteriye ulaştırır.
• Tüketici ile iletişim kurmanın en yaygın yollarından biridir afiş…
• Afiş, toplumun ruhsal durumunu, gereksinmelerini, isteklerini, tavırlarını yansıtır.
• Afiş sayesinde bilgi birçok insana çok çabuk ulaşır. Bu bir avantajdır.
• Bilgi, görgü, duygu gelişimine yardımcı olur.

Afiş bir iletidir. Haberdar etmede işlev sahibidir. İçerik olarak siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, ürünsel, kurumsal, sanatsal, felsefi, edebi, psikolojik, aktüalite ile ilgili olanları vardır. Afiş aynı zamanda eğitimde rol oynar. Gerektiğinde tabuları yıkar, gerektiğinde karşı duruş sergiler. Tüm bunları estetik kaygı içinde yapar. İşte iletişimin inceliği burada başlar, afiş adına… Afiş bir reklamdır. Reklam ise iletidir.
• Afiş bir ürünü, bir kurumu, bir markayı tanıtan ve iletişim vazifesi olan bir anlam işidir. İnsanlar bu anlamı afiş yoluyla öğrenirler, bilgilenirler, duygulanırlar, karar vermede etkisinde kalırlar… Böylece afiş seçtirmeyi sağlar.
• Afiş okurla, izleyiciyle, müşteriyle uyum sağlayan, birlikte hareket etmeyi gerçekleştirendir.
• Afiş, tüketicilerin belli bir adım atmalarını sağlamak olan başlıca iletişim biçimidir.
• Afiş toplum ilişkisi tüm bireyleri ve ilişkilerini kapsar konusuna, mesajına göre…

Bunlar için;

• Kolayca anlaşılmalı ve akılda kalıcı olmalıdır.
• Okunaklı ve görünür olmalıdır.
• Sözcüklerin melodisine dolayısıyla akıcı olmasına dikkat edilmelidir.
• Net olmalıdır.
• Afişin iletişiminde bilgi doğru olmalı ve tasarımı ilginç, farklı olmalıdır.
• İkna edici olmalıdır.
• İçinde gerektiğinde doğru mizahı barındırmalıdır. Mizah kullanılmalıdır.
• Afiş etik değerler taşımalı, doğru bilgi vermelidir.
• İyi bir afişin hedef kitlesi vardır. Kimlere sesleneceğini, kimlerle iletişim kuracağını iyi bilir.
• Düşünceleri yazı ve sembollerle anlatmalıdır iletişim aracı olan afiş.
• Afişin kurduğu iletişim başarılı olabilmesi adına sağlıklı olmalıdır …

İyi bir afişin sağlıklı iletişim kurabilmesi, karşısındaki tanıması ve kendine ait değerleri doğru kullanmasıyla olur. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemelidir, afiş tasarımı içinde yer alanlar…

Doğru iletişim kuran bir afiş, reklamını yaptığı ürünü sattırır, bunu yapan tasarımcıyı ve organizasyonu her anlamda kazandırır, maddi ve manevi olarak.

Özellikle sosyal içerikli afişler motivasyon yüklü olmalıdır, insanları barışa, paylaşmaya, dönüştürmede payı olmaya, çevreyi korumaya yönlendirmek için…

Afişte belirsizlik söz konusu olamaz, amacını, mesajını, bilgisini net bir şekilde iletmelidir. Afiş tasarımında iletişim, amacı belirlenmiş, öz, az, sade, doğru gerçekleştirilmesidir.

Afiş; iletişim, bildiri, enformasyon ve anlama bileşenlerinden oluşur. Ürün, hizmet, kurum, kişi ve fikirleri kapsar.

Afişi tasarlayanlar, afişe bakanlar, alımlayanlar - göndericiler ve alıcılar; duygu, düşünce, bilgi, fikir alışverişi iletişimi sağlayanlardır. Bu tüm yaşamı kapsar. İletişimi siz kurarsınız ya da sizinle iletişim kuranlar olur. Bu insandan, hayvana, nesnelerle kadar her şeye uzanır. Konuşursunuz, duyarsınız ve görürsünüz. İşte görme bağlamında afiş sizinle iletişim kurmayı sağlar.

Tasarım eğitimi günümüzde bu anlamda çok önem taşır. Hedefi etkilemek istediği iletişim alanını çok iyi bilmekten geçer. Bu nedenle iletilmek istenen konunun tüm inceliklerine vakıf olunması, araştırılması gerekir. Bundan sonra ilişkilendirmek ve düzenlemek kalır.

Afişi tasarımlamak konu hakkında bilgili olmak kadar, hitap edilecek hedef kitlenin yapısı, özellikleri bilinmelidir. Bu başarıyı, sağlıklı iletimlemeyi sağlar.

İletişimde amaç önemlidir. Geriye bu amaca hizmet eden simgeler, renkler, biçimler kalır, yan yana geldiklerinde iletişimin kalitesini gösteren… Sonra afişler çoğaltılarak çevreye, dünyaya yayılır…

Eğer baskı kalitesi kötü, yazı fontu yanlış, biçimler tıklım tıklamsa, karmakarışıksa afiş gürültü kirliliğinden, gevezelikten başka bir şey yapmamıştır. Hedef kitlesine doğru hitap eden afiş, kaliteye baskıdan başlayıp doğru seçimlerin yapıldığı, farklı ilişkilendirmelerin gerçekleştirildiği bir sadeliktir.

Doğru bir afiş sizi tanıyandır, anlayandır, gülümseyendir, yeteri kadar konuşandır. Sizi rahatsız etmeyendir.

Afişler içeriklerine göre üç ana başlığa ayrılır.
Reklam afişleri; moda, endüstri, kurumsal, basın yayın, tüketim, turizm
Kültürel afişler; şenlik, seminer, sempozyum vb., konser, sinema, tiyatro, sergi, spor
Sosyal içerikli afişler; çevre, sağlık, ulaşım, trafik, sivil savunma, barış…

Afiş düzenlemesinde; başlık, alt başlık, slogan ve görsel elemanlar vardır. Bunlar iletişim adına hem okunur hem görülür.

Afiş tasarımında görsel iletişim ön planda iken reklama katılan müzik ve ses ile görsel iletişimin yanına işitsel iletişim de eklenir.

Afişin müşterisi vardır. Tasarımcıya isteklerini bildirir. İletişimin kaynağı buradadır. Siparişi veren kurum, tasarımcı ve mesajı iletilen-alan bireyler zincirlemesinde herkes, her şey “iletişim” bağlamı içindedir. Mesaj kaynağın, bunu ifade eden görsellerin ilişkilendirilmesi tasarımcının, alan ise bakanın – okuyanın - iletilenindir… Önemli olan önceden belirlenen mesajın anlaşılır, fark edilir olmasıdır.

Etkili bir iletişim kurmak için sanatsal biçimlerle ifadelendirmeler söz konusudur. Afiş bunu yaşama geçiren en önemli araçtır. İletişimi en kısa sürede doğru kuran afiş tasarımı başarılıdır. İletişimin alanı olan Grafik tasarım ve içinde yer alan afiş çok önemlidir.

Afişin iletişim sürecinde doğru seçilen, farklı ilişkilendirilen görseller ve yazı heyecanlanmalara neden olur. Bu iletişim süreci çok önemlidir. Eğer afişe bakanlar etkilenmiyor, mesajı doğru algılamıyorsa afiş aracılığında iletişim başarısız olmuş, hatta gerçekleşmemiş demektir. Afiş ve kullanılan tüm simgeler aslında deneyimlerin, fikirlerin, düşünce ve duyguların paylaşımını gerçekleştiren birer iletişim aracıdır ve etkileşimin temelini oluştururlar. Afişin dilinde işaret ve semboller kullanır. İletinin belirtenleri, konu ve anlatım simgeleri vardır. Bunların anlamlı olması etkiler. Bu nedenle afiş samimi ve açık olmalıdır.

Afişler, yazı ve görsellik ortaklığında etkinliği izleyiciye farklı biçimde anlatan bir formattır, bir çalışmadır. Etkili bir araçtır, iletişim için… Önemli olan burada gerek yazı gerek görsellik bağlamında kalabalık, gevezelik yaratmamaktır. Anlatılmak istenen sadelikle ve farklı biçimde yerine getirilmelidir.

Afişin bir biçimi ve özü vardır. Görsel bir ileti olan afiş görsellik bakımından vurucu olmalıdır. Afişsel iletişim görülmeyi sağlar ve görsel algıyı geliştirir…

Afiş 3 saniyede algılanmalıdır. Eğer algılanmıyorsa iletişim görevini yeteri kadar yerine getirememiştir. Afiş dikkati çekmeli, ilgi uyandırmalı, benimsenmesi hatta takılı kalınması sağlamalıdır.

Mesajın iletildiği bireylerin algısal yetisi görsel yollarla etki altına alınır. Ulaşılma hedefinde olan bireyler afişten alımladıklarına göre hareket ettiğinde bu iletişim sürecinde yerlerini almış oluyorlar. İletişim nasıl olursa olsun beraberinde bir değişimi getirir; davranış olarak, duygu olarak, düşünce olarak.

Bazı afişlerde atasözleri, halk sözleri yer alır. Bu sözler doğrudan ya da tanıtım konusuna uygun bir şekilde ufak tefek değişiklerle de kullanılıyor. Böylece atasözleri afişlerde yaşam bulur. Gelenek, görenekler de afişlerde yaşar, devam eder, sürer.

Reklam malı sattırmada iletişimi etkili kullanma yoludur. Her halükarda iletişim hep önemlidir, çok önemlidir.

Marshall McLUHAN “Mesaj aracın kendisidir.” Der… Ve afiş bir mesaj taşır…

***

Yaşamı kavramanın, anlamanın, algılamanın ve kendimizi ifade etmenin yollarından biri de çağın en önemli iletişim yöntemlerini kapsayan, “Grafik Tasarım” alanının uygulamalarıyla oluşmaktadır. Çevremizden sürekli olarak olumlu ya da olumsuz etkileniriz. Tüm bu görsel düzene dayalı iletişimin oluşumundaki temel disipline “Grafik Tasarım “ diyoruz. Ve bu disiplini yaratıcılık bağlamında diğer disiplinlerle zenginleştirmemiz gerekiyor…

İletişim, işlevsellik, estetik duyarlılık, görsel algı Grafik Tasarımın varoluş nedenleridir.

Grafik Tasarım, iletişim adına sanatsal ifadelendirmeleri kullanır. Ve bilimden, bilgiden yararlanır. Grafik Tasarım çerçevesinde yapılacak tüm tasarımlar estetik değerler ve işlevsel anlamda ele alınmak durumundadır. Bu bağlamda Grafik Tasarımın kapsamında üretilecek çalışmalar, etkili bir iletişim kurma özelliğine sahip olmalıdır. Ve içinde yaratıcılığı barındırmalıdır. Yoksa etkileyemez…

İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da topluluk, grup-kitle arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Günlük yaşamda iletişimin her türlüsü, insan ve çevre ilişkisinde bir köprüdür. İletişim salt sözle, müzikle olmaz. Yazı, resim, vücut dilinin kullanımı da bir iletişim tarzıdır.

İletişim, öğrenilen bir faaliyettir. Eğitim ve kitaplar bunun en iyi göstergesidir. Doğuştan getirilenler, eğitimle, sanat eğitimiyle geliştirilir. İletişim de bunun içindedir. Çevre önemlidir. Çağın yoğunluğunda geçirilen süre, iletişim ile doludur.

Bireyde ayırt edici kuvvet vardır. Estetik bilimi buradan kaynaklanır. İnsan etrafında gördüğü her şeyi seçer. Kendine uygununda karar kılar. Bu nedenle kendisine sunulanlar çok önemlidir. Burada ayırt edilenin kalitesi, estetiği, niteliği çok önemlidir. Bunlar eğitimle geliştirilir. İyi bir ambalaj, kötü bir malı sattırır. Aynı şekilde yaratıcılık da eğitim yoluyla geliştirilir. “Yaratıcılık” kavramını da kapsar, Grafik Tasarım eğitimi.

İçinde yaşadığımız çağ, iletişim çağıdır. Televizyon ve Internet bunun en iyi göstergesidir. İletişim, Grafik Tasarımda kazanımlar için kullanılan en önemli yoldur. Hedef kitleler seçilir ve bu kitle görsel olarak en iyi şekilde cezbedilmeye çalışılır. İzleyiciye sunulan bir sürü seçenek vardır. Çağın getirilerinden biri de budur; çok fazla seçenek içinde yaşamak durumunda olmamız. Adeta beyin bombardımanı, çağın özelliği olmuştur. İletişim organları etkili olabilmek için ( görsel – sözel ) Grafik Tasarımcılarla işbirliği içine girerler. Görsellikte hızlı okuma önemlidir, çağın getirisi bir de hız olduğuna göre. Mesajın doğru olması ve etkili verilmesi önemlidir. Örn. Afişlerde kullanılan yazı biçimi okunaklı olmalı, harf aralıkları doğru saptanmalıdır. Öncelikle de iletişim amacı belirlenmelidir.

İletişimMesajGönderici - AlıcıAracı

Okuyucu-İzleyici - Alıcı kitle; hedefPazarlanan kitle

Yaşamak için iletişim kurulur. İnsanlar arası ilişkide, kişisel gereksinmeler, ikna etmek, güç elde etmek, örgütlenmek, ekonomik gereksinmeler ve değişim için iletişim gereklidir. En önemlisi de dünyayı anlamak, kendini ifade etmek için iletişim gereklidir.

İletişim süreci aynı zamanda bir paylaşım sürecidir. İletişim, paylaşılan anlamlara dayalıdır. Bireyin kendi benliği ile iletişimi, bireyin başka biriyle iletişimi, bireyin grupla, kitle ile iletişimi söz konusudur. Bu, daha çok zenginleşmeyi ve yaratmayı beraberinde getirir. Kitle iletişiminde kullanılan mesajlar; birçok insana ulaşma ve etkileme amacına yöneliktir ve genel niteliklere sahiptir.

Grafik İletişim; “grafik,” görsel olarak algılanan şeylerle, görüntülerle ilgili bir kavramdır. İletişim her türlü bilginin insanlar arasındaki alışverişidir. Grafik iletişim ise görüntülerden oluşan bilgilerin alış verişidir.

Mesaj; açık, ekonomik, sade, farklı, estetik bir yolla iletilmelidir. Çağın insanı görsel imgelerle ve grafik yoluyla öğrenir, iletişim kurar, yaşamını düzenler.

Grafik tasarım işaretler, simgeler, semboller, renkler, tonlar, biçimlerle sadeliğin, ayıklanmışlığın, seçilmişliğin, basitliğin sanatıdır. Görsel iletişimin sanatıdır. Kısaca yaşamın sanatıdır. Bir iletişim tasarımı olan Grafik Tasarım iletişimi çeşitlemiş ve genişletmiştir. Afişin de bu alan içindeki yeri, görsel iletişim bağlamındaki vazifesi büyüktür.

Geri dönümler başarının ölçütüdür. Mesajın doğru algılanıp algılanmadığı ve alımlanmadığı geri besleme ile ortaya çıkacaktır.

Görmek, görerek öğrenmek yaşamın kendisidir. Görerek iletişim kurmak, görerek anlamak, anlatabilmek iletişimde başattır.

Özellikle görsel iletişimin sınırları yoktur. Tasarım alanında kullanılan semboller, işaretler evrensel olduğu için tüm dünya insanlarına hitap edebilir. Bu nedenle görsel iletişim hem daha etkilidir hem de daha geniş bir alanı kapsar.

Görsel iletişime estetik, işlevsellik katılır. İletişimi sağlıklı, nitelikli, farklı yapmak işlevselliğin estetikle tamamlanmasıyla, taçlanmasıyla gerçekleşir. Reklam yoluyla iletişim, yaşamımız boyunca bizimle birlikte olacaktır. Tıpkı insanlar arası iletişim gibi, iletişimsiz yaşayamayacağımız gibi… İletişimin yaşamsal bir önemi vardır. İletişim öğrenmenin ve yaşamanın bir göstergesidir.

Görsel iletişim insanoğlunun varoluşundan mağara duvarlarına çizilenlerden beri vardır, yaşamın en önemli gerçeğidir.

Lascaux, Altamira ve daha birçok mağaradaki duvar resimleri görsel iletişimle anlaşmanın o zamanlarda başladığının göstergesidir. Mağara duvarları ilk insanların yaşam biçimlerinin iletişim panoları olmuştur.

Yerlilerin, Kızılderililerin haberleşme biçimlerinde görsellik hakimdir. Dumanla haberleşme gibi… Yeri dinleyip sesi görselleştirmek gibi… Yine kayalara oyulan resimler görsel iletişim kaynaklarıdır. Firavun gömütlerindeki yazı resimler görsel iletişim kapsamındadır. ABD nin savaş esnasında birçoğunu yok ettiği Mezopotamya kültürünün tabletleri görsel iletişim malzemesiydi. Bu iletişim tarzına Mısır’ı ve Anadolu’muzu da eklemeliyiz. Mısır hiyeroglifleri resim yazılardır. Aynı şekilde Çin ve Rönesans sanatın, tasarımın yaşam alanları olmuştur tarih boyunca. Gutenberg ile tüm dünyaya yayılmıştır tasarım ve iletişim…

İletişimin sanat, tasarım olarak yaşam bulması İÖ 5. 4. yüzyıllara dek uzanır. Bilimsel bakışta Platon, Aristo iletişimi irdeleyen, betimleyen düşünürlerdir… İletişim yazıdan önce görsel ve sözel olarak vardı, şiirler okunurken topluluklara... Ve mağara duvarlarına çizilenlerle… Endüstri devrimiyle tam bir yaşam buldu kendi özgürlüğünü ilan ederek tasarım… Özellikle endüstri devrimi yeni tanımları ve yeni gereksinmeleri yaşantıya soktu… Bunun başında reklam ve afiş gelir… Gerçi reklamın tarihi çok daha eskiye dayanır ama toplumsal değişimler başlı başına bir tasarım dünyası yarattı. Haber, bilgi, duygu, düşünceler, fikirler afiş tasarımı üzerinden dünyaya yayıldı… Tabii farklı yapılardaki insanlarla, değişik coğrafyada yaşayanlarla, gençlerle, büyüklerle, yaşlılarla iletişim kurmak kısacası hedef kitleye göre hareket etmek, bilgi akışını sağlamak afişe dair iletişimi çeşitlemekte ve başarıyı beraberinde getirmektedir…

Görsel iletişim biçim değiştirerek, değişerek, gelişerek tarih boyunca süregelmiştir ve insan var olduğu sürece devam edecektir. Semboller, şekiller görsel iletişim bağlamında daha akılda kalıcı olur. Hızlı okunur, anlamlandırılır, öğrenilir. En önemlisi de evrensel dil oluşlarıdır. Örneğin barış sembolü 1958 de Gerald Holtom tarafından yapıldı tüm dünyaya yayıldı.

Bir öykü; köye imam alınacakmış. Birden fazla kişi müracaat ettiği için muhtar sınav yapmak zorunda kalmış. Sınav kağıdına “inek” yazın denilmiş sınava giren iki kişiye… Biri inek yazmış diğeri de inek resmi çizmiş. Muhtarın okuma yazması olmadığı için inek resmi çizen sınavı kazanmış… Muhtar gibi okuma yazması olmayan sınav kazanmış.

Resim, yazıdan önce vardı. Daha sonra o biçimler, şekiller, bazı simgeler sadeleştirildi, ayıklandı ve resimsel çizgi, yazıya dönüştürüldü. Ama bazı uygarlıklarda daha resimsel yazı süregelmektedir. Japonların görsel algısı birçok ulustan, Avrupa’dan daha güçlüymüş. Çünkü yazıları resimsel… Yazı ve matbaanın bulunuşu yaşamın muazzam bir şekilde dönüştürülmesini sağlamıştır.

Bugün resim yazı anlamını içeren piktogram sözcüğü Latince “pictus” Yunanca “graphos” sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük yani resim yazılar, cep telefonlarımızda, TV vs. otomatik aletlerinde, bilgisayarda, tekstil alanında ve daha bir çok yerde kullanılır. Tüm dünyaca kullanılan trafik işaretleri, hastane vs. işaretleri, tamamlayıcı, tanıtıcı amblemler, logolar piktogramlar, işaretler, bayraklar, rütbe ve forslar, devlet armaları görsel simgeleridir ve görsel iletişim kapsamındadırlar. Kitap kapakları, afişler görsel iletişim kapsamındadır. Medyada kullanılan fotoğraflar görsel iletişim araçlarıdır. Reklamın her türlüsü görsel iletişim alanına girer. Tüm bunlar görsel algıyı geliştirir. Görsel algı büyük ölçüde yaratıcılığı etkiler. Albert Einstein görsel düşünürmüş.

Yönlendirme işaretleri, görsel işaretler, simge ve semboller, biçimler uluslararası bir dildir. Bunlar yaşamı kolaylaştıran görsel iletişim elemanlarıdır. Semboller, işaretler yönlendirir, bilgilendirir, ikaz eder, engeller, kızdırır, güldürür.

Notalar sesleri görselleştirmiştir. Ütü işareti sıcaklık duyusunu görselleştirmiştir. Anlamlar yükleriz simgelere bazen duruma göre değişen. İletişimi böyle de sağlarız. Kuşun ağzında dal barışı simgeler. Kurukafa ölümü, tehlikeyi simgeler kullanıldığı duruma, yere göre… Bunları alabildiğine çoğaltırız.

Yazı da görsel iletişim kapsamındadır. Ve yaşamımızı en çok kaplayan bir iletişim türüdür. Mimiklerle, jestlerle vücut diliyle hareket etmek de görsel iletişim kapsamındadır. Aslında insanın kendisi görsel iletişim aracıdır. Görerek beğeniriz ya da beğenmeyiz. Görerek seçeriz her şeyi, pazarda, mağazada her yerde…

Yaşamı anlamak, ilişkileri düzenlemek ve amaçlarımız için görsel iletişim önemlidir. Görsel iletişim gereksinmeler nedeniyle çok geniş anlamda yaşam bulmuştur. Ve yeryüzünde muazzam bir doku oluşturmuştur.

Gözümüzün sağlıklı, nitelikli görmesi deneyimlerimizin zenginliğine, bilgi dağarcığımızın derinliğine, beynimize, yüreğimize, kültürel birikimimize, sosyal yapılanma durumumuza, zekamıza, eğitimimize, yaratıcılık düzeyimize ve değerlerimizle ilişkilerimize dayanır. Görsel iletişim hızlı, kolay ve en yaygın iletişimdir. Algılamayı en çok etkileyendir. Deneyerek görürüz. Dokunarak görürüz, koklayarak görürüz, duyarak görürüz, bakarak görürüz, gözlemlerimizle, deneyimlerimizle görürüz.

Neden iletişim kurmaya gereksinme duyarız?

Toplu yaşamanın ilk nüvesidir iletişim… Gereksinme giderme yoludur. Dost edinme içindir. İkna etme, güç elde etme, çeşitli birliktelikler, bilgilenmek, anlamak, karar vermek, fikir üretmek, yaratmak, düşlerini gerçeğe çevirmek için iletişim gereklidir. İletişim yaşamak için, kişisel gereksinmelerimizi gidermek, mutlu olmak ve etmek adına diğer insanlarla ve kurumlarla işbirliğine girip ortak çalışmalar yapmak için vardır. Etkilemek, paylaşmak, ortak hareket etmek için iletişim gereklidir.

İletişim her insan için gereklidir ve her insanda değişik boyutlarda iletişimin başarısı söz konusudur. Özellikle reklam, tasarım, tanıtım alanında çalışanların iletişim konusundaki başarısı, niteliği çok önemlidir. Çünkü reklam, afiş çok önemli bir iletişim aracıdır. Bu iletişim özelliği reklamda başarıyı en iyi belirleyendir.

Yalın olarak iletişime bakıldığında; gönderici-ileti/mesaj – alıcı/hedef söz konusudur. Bunlar görsel iletişimde de söz konudur, ayrıntıda afiş tasarımında da geçerlidir.

Görsel iletişim, hedef kitleyi belirli bir konu hakkında bilgilendirmek, etkilemek, değiştirmek, fikir sahibi yapmak, tanıtmak, imaj kazandırmak, ürünü pazarlamak, markalaştırmak veya yardım ve destek toplamak amaçlıdır.

Çağımızda iletişim kuralları çoğalmıştır ve her türlü iletişim, görsel iletişim yaşamın vazgeçilmez olgusu haline gelmiştir. TV, bilgisayar, medya, afişler ve daha birçok şey gözde iletişim araçlarıdır.

Schramm’a göre İletişimin işlevleri;
- Bilgilendirir.
- Öğretir.
- Eğlendirir.
- Önerir, ikna eder.

Tüm bunlar afiş tasarımı için de geçerlidir.

Schramm’a göre hedef kitle açısından iletişim;
- Anlamak,
- Öğrenmek,
- Eğlenmek,
- Karar vermek olarak belirlenir.

Afiş tasarımının amaçları içinde bunlar da söz konusudur.

İçsel iletişim, bireyler arası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, ( Burton ve Dimbleby 1990)

İçsel iletişim, bireyin kendisiyle iletişimi her an işler; düşünürken, duyumsarken, duygulanırken, hayal kurarken, çözüm için, fikir üretirken ilk başvurulan yer kendimiz, iç dünyamız, beynimiz, yüreğimizdir.

Bireyin başkasıyla iletişimi; karşılıklı diyalog, söyleşi vs. ile gerçekleşme kazanıyor… İletişim kişiyle, toplumla, doğa ile, etrafımızda bulunan tüm görsellerle olur… İletişim bir paylaşım sürecidir; sesle, görsellerle, kokuyla, tatla, dokunmayla…

Ailelerin diğer ailelerle iletişimi, kurumun diğer kurumlarla iletişimi, ülkelerle iletişimi, farklı grupların birbiriyle iletişimi, bireyin kitlelerle iletişimi, konserler, mitingler… Her yerde, her türlü iletişim yaşamın kendisi… Farklı ama sonuçta iletişim… Ve ayrıntıda; hasta hekim ilişkisi, öğrenci öğretmen-eğitimci ilişkisi, anne baba ve çocuk ilişkisi, şoför yolcu ilişkisi, garson müşteri ilişkisi, yönetici ile çalışan ilişkisi, insan doğa ilişkisi, insan deniz ilişkisi, nsan hayvan ilişkisi diye çoğaltılacak olan yığınla “iletişim” türü, biçimi, tarzı vardır.

Horald Lasswell’e göre iletişim süreci;( 1948)
- Kim?
- Ne söylüyor?
- Hangi kanalda?
- Kime?
- Hangi etkiyle?
--- Yanıtları
--- Bir gönderici
--- Bir mesaj gönderiyor
--- Bir araç ve medya kanalıyla
--- Bir alıcıya
--- Belirli bir etkiyle ( Görsel İletişim ve Grafik Tasarım-S:261 )

“İletişim araçlarının değişmesi, insanın içinde yaşadığı dünyayı algılamasını farklılaştıran aynı zamanda kendisine ilişkin düşüncelerini de dönüştürmektedir.” (Kadife Karanlık 2 - S: 175–6)

“İletişim; düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devinimi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş-tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim sürecidir.” (Türk Dil Kurumu)

İletişim sözlü, yazılı ve görsel olarak yapılır. Bunlar kişisel tercihledir… Grafik tasarımda iletişim görsel olarak gerçekleştirilir. Bu çerçevede yapmaya çalıştığım bu alanın içinde yer alan en iyi iletişim araçlarından bir olan afiş tasarımıyla iletişimi irdelemektir. İnsan afiş ilişkisine yer vermektir, diğer iletişimlerin yanında…

İşitsel iletişim ve görsel iletişim çeşitliliğinde iletişim adına afiş tasarımları üzerinden görsel iletişimi değerlendirmeye çalıştım ve sizlerle paylaştım…

Yazıyı kurgulamam, parçadan bütüne doğru oldu. İletişim önce afiş tasarımlarıyla sonra Grafik Tasarımı üzerinden yapılmıştır. Ve sonunda “iletişim” konusu genel olarak ele alınmıştır.

GÖÇ

Sıralanmışlar su boylarına
Bıçakla soyuyorlar kelimeleri

Cemal Süreya


*** *** ***


GÖRSELLER

2 – Sizlerle buluşmaya gelirken deniz, balonlar, çiçekler ve kuşlar getirdim. İletişime güzel başlayalım, gülümseyelim diye...

3-“ Hecelerin seni incitmesinden korkuyorum…” Öğrencim

Sevgili öğrencimin iletişimindeki inceliği beni çok duygulandırdı. “Paylaşmak güzeldir bu sevecen, nazik iletiyi,”diye düşündüm… Şiir de bir iletidir, hem de en iyi etkileşim aracıdır biliyorsunuz…

İletişime farklı bakarak başlayalım…

Yaşamlarınızda yaratıcı iletişimler kurmak temennisiyle…

• Hiç afişin kokusunu düşündünüz mü?
• Afişin tadını düşündünüz mü?
• Afişin dili nasıldır, afişin nasıl bir dili vardır?
Afişin dili nasıl olmalıdır?

• Afişin tasarımında iletişim nasıl olmalıdır?

Öncelikle bize öğretilenlere, bildiklerimize ezberleri kırarak farklı bakmaya çalışalım. Çünkü afiş tasarımlarının anlamını “iletişim” anlamıyla ilişkilendireceğiz… Gördüğümüzü, bize iletilenleri farklılaştıracağız, farklı yerden bakacağız.

İletişimi afişler üzerinden dillendireceğim. Ancak afişlerin yapılış anlamlarını çeşitli iletişim anlamlarıyla ilişkilendirdim. Örneğin müzik konusu yumuşak, sevecen, anlamlı bir iletişim göstergesi olarak ele alınmıştır. Sert görselli bir afiş keskin, sert, kaba bir iletişim anlamıyla ilişkilendirilmiştir. Afişlere bu bağlamda bakmanızı rica ediyorum…


Afiş ve iletişim dünyasına kısa bir gezintiye çıkalım birlikte…

Bazı saydamlara bakıp gececeğiz, bazı görsellerde söyleşip gececeğiz.

4 - İlişkilere afişlere bakarak, afişlerle iletişim kurarak başlamak…

Çevre ile barışla, sinemayla, tiyatroyla, sempozyumla, kongreyle, panellerle, festivallerle, şenlikler ile…

Dünyadan haberdar olmak, dünyayı tanımak, iletişime geçmek, köprüler kurmak, bilgilenmek afiş tasarımıyla da oluyor…

Afiş yoluyla tüm bunlarla iletişim kuruluyor.

5 - Duygular, düşünceler, fikirler afiş kadrajının içine girmiştir…

Afiş, İşlevselliği ve estetiği ile sizinle iletişim kurmayı bekler asıldıkları duvarlarda, panolarda, her yerde…

Afişle başlayan iletişim yolculuğu bir mesaja, bilgilenmeye, sorumluluğa giderken yepyeni ilişkilere de ucu açıktır.

Afiş yaşamla iletişim sağlamaya yarayan bir yöntemdir, bir motivedir, bir dinamizm, bir enerjidir.

6 - Bir dildir afiş…

Afiş insanın yetilerinin bir uzantısıdır. Bir gelişimin, bir değişimin göstergesidir…
Afiş, öğrenme gereksinmesine yanıt verendir...

7 - Afiş yazılı ve görsel iletişim aracıdır.
Afiş ilişki kurma aracıdır.

Afiş bir etkileşim aracıdır. Etkiler, cezp eder, karar vermeye yardım eder.

Afiş anlatır, düşündürür, hayal kurdurur…

Afiş bir kitle iletişim, bir toplumsal iletişim biçimidir.

8 - Afiş yoluyla anlam paylaşılır…

Afiş mesaj taşır.

“ Mesaj aracın kendisidir. ” Marshall McLUHAN

Şimdilik benden bu kadar, sözü size bırakıyorum…

9 - Bu görselde dudak yerine çeşitli yapraklar kullanılmış. Siz olsaydınız ağzınıza dudak yerine ne koyardınız? Böylece iletişimi nasıl gerçekleştirirdiniz, renk ve biçim olarak… Ağzınızın yerine “iletişim” kabul edeceğiniz neyi koyardınız?
(www.mujioutdoor.net)

10 - Duraktaki konuşma balonlarını doldurur musunuz, lütfen.

Ya da duvarlara asılan bir afiş boşluğunu nasıl doldurursunuz?
( Afişin konusunu size bırakıyorum. )

Sizin için oluşturulan, size sunulan panolara ne yazarsınız?
Sizin sözünüz nedir, kimleredir?
Gereksinmeleriniz nedir?
İstekleriniz nedir?
İçinizden gelenler nedir?
Balonlara ne yazar, nasıl doldurursunuz?

• Lütfen basmakalıp sözler olmasın
• Başkalarına ait sevdiğiniz sözler olmasın
• Size ait söylecekleriniz lütfen…
- Eleştirilerinizi
- Hayallerinizi rica ediyorum…

Saçmalamak serbest…


“ Balon Projesi: Tasarımcı Ji Lee ‘Balon projesi’ni 2001’de başlattı. Manattan’ın her tarafında sıkıcı reklamlara karşı esprili bir saldırı başlattı. Telefon kulübelerine, otobüslere, Açıkhava reklamlarına ve New York Metro’suna boş konuşma balonu şeklinde çıkartmalar yerleştirerek, insanlara düşüncelerini yazmaları için belirli bir alan verdi. Lee sonuçları fotoğraflamak için geri döndü ve siyasi görüşlerden şakalara veya net kültürel yorumlara kadar her tür ifadeyi buldu. Her şeyden öte, toplumun grafik tasarım aracılığı ile etkileşim ve iletişim kurduğunu gördü. ”
(Grafik Tasarım Ne İçindir? (Alice Twemlow S. 78–79)

“Tasarımcı olmanın çok önemli bir yanı dışarıdan gelen uyarılara açık olmak, duyarlı olmak ve dinlemektir.” (Frost GTNİ S.74)

Aynı yöntem Tasarım eğitimi verilen fakültelerde de afişler üzerinde boş alanlar bırakılarak yapılıyor dünyada… Bu yöntemle öğrenci öğreniliyor ve olaya doğrudan katılımı sağlanıyor. Bu etkileşimdir, iletişimdir.

Böylece monolog diyaloga dönüşür. İnsan harekete geçirilmiş olur. Bireylerin gereksinmeleri doğrudan kendilerinden öğrenilir…

Değişen insanı ve gereksinmelerini öğrenmek önemlidir. Tasarım için hitap edilen kitleyi bilmek çok gereklidir çünkü… Bu “balon” ve benzeri projeler de öğrenmenin yollarından biridir anket vs. yöntemlerinin yanında.

11 - Bu aktörün yerine siz ne söylersiniz?

* İncinmelerinize, hüzünlerinize, acıtanlara dair söyleyecekleriniz…

* Sizi en çok şaşırtan

* Sevinçlerinize, paylaşmak istediğiniz heyecanlarınıza ilişkin söyleyecekleriniz…

* Eleştirilerinize, görüşlerinize, önerilerinize dair söyleyecekleriniz, söylemleriniz… Yaşadıklarınız ya da hayal ettikleriniz…


Bilinen yüzleri, sanatçıları da bu yönteme katmak, katılımı heveslendirmek açısından önemlidir.

12 – Duymamak, görmemek, susmak mı?
( slapfish.com )

13 – Yoksa durmak, görmek, dinlemek ve herkesi hissetmek mi? (www.digisys.net)

14 – Yazmak… İletişimi dikey mi, yatay mı, büyük mü, küçük mü kurmak?
Ama nasıl olursa olsun hissederek, anlayarak iletişim kurmak… Ve bilgisayarı kullanırken kalemleri ve kişiliğimizin göstergesi el yazımızı unutmadan iletimleşmek…

(www.alexkahan.com)

15 - İletişimi sağlamanın binbir yolu… Konuşmak, dinlemek, bakmak… Bazen ipin ucunda olmak, farklı serüvenlere yol almak için… (www.marriageactually.com)

16 – Akrepleşene kadar cep telefonuna yapışıp kalmak… Konuşmak, konuşmak, konuşmak… Dünyada cep telefonunu en çok kullanan ülkeymişiz… Trafik kazalarında da öndeyiz… Bir de kapatılan Köy Enstitülerinde…
(ISIDRO FERRER ve NICOLAS SANCHES, “Centro Dramatica Nacional” Afiş serisi)

Bir öğrencim derste anlatmıştı. Evde üç arkadaş oturuyorlarmış. Akşam yemeğini yedikten sonra herkes odasına gidip bilgisayarda birbirleriyle ”chat” yapıyorlarmış… Aynı evde görmeden, duymadan iletişim kurmak… Ne kadar sağlıklı?

17 – Beyninizi ne ile doldurmak istersiniz, iletişim söz konusu olduğunda… Evet, iletişim söz konusu olduğunda beyninize ne eklemek istersiniz?
(JEAN MICHEL FOLON, 1982 Poster for; Poster Exhibition by Ten World Artists, Müşteri: Asahi Newspapers)

18 – Biz yalnız olsak da istersek bir şekilde iletişim kurma yolunu buluruz, vücut diliyle ve böyle açık açık…
(BÜLENT ERKMEN)

19 - İki kişilik yalnızlık… İki kişi olur ama yalnız kalmasını çok iyi biliriz, hep kendimizle kalarak…
(BÜLENT ERKMEN)

20 - Böyle yumruklaşarak iletişim kurmak evde başlayan, sokaklara taşan, hatta eğitim alanlarında kol gezen…
(MALTEPE ÜNİVERSİTESİ)

21 - Bazen karmakarışık olan iletişimin içinde dolaşık kalmak…
(NORİA FUJİSBİRO DESİGN OFFİCE)

22 – Bazen dilimizi diken niyetine kullanmak… Diken dilli olmak…
(YOSSİ LEMEL)

23 – Bazen müzikal hal alıp öyle iletişime geçmek, müzikle, müzik gibi konuşmak, ezgisel söylemde bulunmak… İnsanlara müziğin duyarlılığı ile yaklaşmak…
(Tasarım: BURCU TOKATLI, İllüstrasyon: SEFER MEMİŞOĞLU, Metin yazarı: İLKAY GÜRPINAR, Yaratıcı yönetmen: UĞURCAN ATAOĞLU – Afiş-Kültürel-Sosyal)

24 – Bazen de böyle müzikal bir şekilde sarmaş dolaş olarak iletişim kurmak…
(SHİGEO FUKUDA)

25 – El ele tutuşup iletişim kurmak ve çoğalmak… Ne dersiniz?
(SHİGEO FUKUDA-Poster for: Poster Exhibition by Ten World Artists–1982 – Müşteri: Norodowy Pland)

26 – Avuçlarımızın içine denizi, gökyüzünü ve hayallerimize, yeni iletişimlere açılacağımız kayığı alıvermek…

İletişim söz konusu olduğunda siz avuçlarınızın içine neleri, neyi almak istersiniz?

(www.currentproblems.org)

27 – Ve dünyayı elimizde evirip, çevirmek… Evet, dünyayı elinizde tutacaksınız ama nasıl bir iletişim çerçevesinde…
(GE53~HAND-WİTH-GLOBE-ESCHER)

28 – Ama buna baltayı karıştırmamak, iletişimi baltalamamak… Bir baltaya sap olarak mı, yoksa baltayı bir dil olarak kullanmak mı?
(SHİGEO FUKUDA)

29 – Tüm hayvanlar için de iletişim geçerlidir. Sadece insanlar arası iletişim söz konusu değildir biliyorsunuz… İnsan hayvan ilişkisi onlara kanlı gözyaşı döktürerek olmamalı…
(ERDOĞAN KARAYEL)

30 – Dünya ile ilişkide, iletişimde hayvanları öldürüp, ormanları yok ederek ve betonlaşarak, betonlaştırarak doğa ile iletişimimizi kesmemek… (invisiblered.blogspot.com)

31 - Daha çok ağaç dikerek bitkilerle de iletişim kurmak ve böyle iz bırakmak, ayağımızla, ellerimizle, dillerimizle, gözlemlerimizle, yaptıklarımızla…
(www.ishrae.in)

32 – Su damlacıklarının ferahlığında yaşamak için, suyun kıymetini bilerek, su ile sağlıklı iletişime girerek yaşamak…
(braddown.known.com.au)

33 – Yoksa böyle oluvermek… Erimek, yok olmak, biçimsizleşmek… Kılcık olmak…
(ARGUN SEYHAN)

34 – Paylaşarak yaşamak, olumsuzluklarda telefonla ilgili yerlerle iletişim kurmak…
(DENİZ MARLALI, Turmepa “Mavi hatlı telefonla şikayet bildirme hattı”)

35 – Su insan demektir, yaşam demektir, bunu yok etmemek gerekir… Musluğun gerektiğinde ağzını bağlamak fazla su harcamamak, israflı olmamak adına sessizce iletişimde yer almak…
(www.powerpioneers.com)

36 – Sular, seller gibi iletişim kurmak, suyun hafızasında yer almak… Suyun, hayvanların müziğin dilinden anladıklarını bilmek… Müzik dinletilen hayvanların daha çok yumurta, süt vermeleri deneylerle sabitleşmiş…
(www.villagetheatrewaterdown.ca)

37 – Her şeyde olduğu gibi iletişimde dengeyi elden bırakmamak… Vücudumuzdaki su oranı ile doğadaki su oranı aynı… Bunu hiç unutmamak… Çünkü doğadaki suyu kurutursak aslında kendimizi kurutmuş oluruz… İLETİŞİM DE BİTMİŞ OLUR …
(www.kopping.com)

38 – Şimdi barışa doğru yolculuğa çıkalım, balık olup yüzerek, kuş olup uçarak, kendimizle barışık olmaya, insanlarla barışık olmaya, hayvanlarla, doğa ile barışık olmaya…
(M.C. ESCHER)

39 – Ve yüreğimizde iletişim heyecanını hep canlı tutmak… Barışa, dostluğa, paylaşıma uçmak ama yürekten…
( SADIK KARAMUSTAFA – Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Yarışması birincisi 1997)

40 – 41–42–43 – Barışa her dilden katılmak… İçimizdeki çocuğu öldürmemek, barış çocuğunu hep yaşantımızda tutmak… Kuş gibi, çiçek gibi karşımızdakilerle her konuda iletişim kurmak…
( TÜLAY ÇELLEK )

44 – Barış ağaçları dikmek yaşamımıza… Barıştan ağaçlar yapmak…
BARIŞIN İLETİŞİMİNDE YAŞAMAK, İLETİŞİMİN BARIŞINDA KALMAK
…
(SHINJI YAMASHITA, JAPONYA )

45 – Yaşama adım atar atmaz çocukları kara iletişimsizlik sarmasın. (good50x70.org - Alain Le Quernec)

46 – Binalara, betonlara zarar vermeyen ama insanları, kuşları kısacası tüm canlıları dolayısıyla iletişimi öldüren nükleer savaşa karşı çıkalım. Nükleer savaşla iletişimi yok etmeyelim. İşte afişler bunun için vardır, iletişim için…
(www.polishhomefoundation.org)

47 – İletişimi bombaya çevirip iletişimsizlik üzerinden kazanç sağlanmamalı… Yaşamaya, iletişime evet. Öldürmeye, iletişimsizliğe hayır…
(www.polishhomefoundation.org)

48 – Yaşam heyecan demektir, hareket demektir, barış demektir, iletişim demektir.
(SHİMA DESİGN OFFİCE)

49 - Dünyanın barışa, özgürlüğe, yeşilliğe, sağlıklı iletişime gereksinmesi var, bunları gösteren afişlere de…

50 – Barışa, iletişime beynimizde başlamak gerekir. Yoksa bunları beyinde öldürmeye başlayıp ağızla terörizmi ifadelendirmek değildir iletişim…
(THOMASZ WALENTA, Kanada, Terörizm)

51 – Beynimizde, ruhumuzda, yüreğimizde tüfek, öldürmek yerine sevgi, paylaşma, değiştirme, dönüştürme iletişimi olmalı… Yoksa bebekten katiller yaratmak işten bile değildir.
(YOSSİ LEMEL)

52 - Yaşamın anlamı olan çocukların ölümüne izin verilmemeli, seyirci kalınmamalı…
(1937, Madrid, asilerin askeri hareketi - MUSÉE DE LA PUPLİCİTÉ, PARİS – Sanat ve Propaganda TOBY CLARK)

53 – Ellerimiz, parmaklarımız özgürce iletişimin yeri olmalı yaptığı afişlerle…
(MİLTON GLASER)

54 – Askerler barışı, barış sembolünü değil.
(YOSSİ LEMEL)

55 – Barış sembolü savaşın askerlerine, ölümün askerlerine dur demeli.
(YOSSİ LEMEL)

56 – Yoksa böyle kırılır sandalye ve her şey, içinden kan akıtarak… İLETİŞİMLERİ, İLİŞKİLERİ KANA BULAŞTIRMADAN YAŞAMAK… (jegraphy.com)

57 – Ağaçlarımız kesilirse iletişimimiz de kesilir.
(LENNY SOMMERSE, ABD)

58 – Özgürce iletişim noktalarına sahip olmak ve iletişimin tadına varmak, kanatlanıp uçarcasına…
(JEROME CLOUD)

59 – Evlerimizi başımıza yıkmamak… En başta ailede iletişimi yok etmemek…
(YOSSİ LEMEL)

60 – Konumuz ne ve nerede olursa olsun noktaları iletişim çizgilerine çevirmek…
(KEN MİKİ-ASSOSTİATES)

61 – Gözde iletişim çiçeği olmak…
(KEN MİKİ-ASSOSTİATES)

62 – Her dilde “Savaşa hayır,” demek, afişle duyurumu yapılan karikatürlerle…
(ERDOĞAN KARAYEL)

63 – Betonları ayakta tutan sadece canlıları öldüren bombanın her türlüsüne defalarca hayır… Güllerle, gül gibi iletişim kurmak yaşamla… (LOSSİ YEMEL)

64 - Sessizce haykırarak bir kere daha “savaşa hayır,” demek… Yeşil, yeşil, mavi mavi…
(www.greenpeace.org)

65 – Ne çok iletişim konusu var… Organlarımızı bağışlayıp herkese yaşam dağıtmak ve iletişimi hiçbir zaman öldürmemek, devam etmesini sağlamak… Afişin sayesinde böyle bir dönüşümü gerçekleştirmek… Afişin payıyla da…
(İSTANBUL ANADOLU AVNİ AKYOL GÜZEL SANATLAR LİSESİ)

66 – Bizler sağlam doğarken, sağlam yaşarken ve bu sağlamlığımızın belki de ayırımında olmadan yuvarlanıp giderken afiş sayesinde engellileri de görebilmek, onlarla bir şekilde iletişim kurmak…
( ABDULLAH TAŞCI )

67- İletişimi böyle değil, sağlıkla gerçekleştirmek…
( ALEXANDER FALDIN –SVETLANA FALDINA, Rusya 1987 – Sigara Karşıtı )

68 - İletişimi dumana boğmamak gerek…
( KAMİL YAVUZ )

69 – Beynimizin ölmesine izin vermemek lazım…
( A.MİLANİ )

70 – İletişimde ayrım yapmayarak renklerin zenginliğinde yaşamak…
( S.ROVAİ 1993 )

71 – Kenetlenerek yaşamak…
(LOSSİ YEMEL – Coexistence; birlikte yaşamak)

72 – İletişimin yolculuğuna çıkmak, iletişim denizlerine açılmak… (CASSANDRE1931)

73 – Hayatımızı renklendiren bir başka iletişim aracı olan filmlerde yaşamak kısaca ya da uzunca…
( MURAT ÖZGÜL )

74 – “Ölü Ozanlar Derneği” filmine gitmelisiniz… Aile içi iletişimsizliğin sonuçlarını görmeli, eğitimdeki iletişimsizliğin ayırtına bir başka duyuşlarla varmalısınız… Müthiş bir film…
(static.ideefixe.com)

75 – Hayal gücünü zorlayan filmler… Nerelerde iletişime geçmek? Yerde, yeraltında, gökyüzünde, her yerde...
(STEVE SHAM BURGER)

76 – Ve tiyatro ile iletişim, teknolojinin aracı olmadığı.
(Wolffcommunication)

77 – “Keşanlı Ali Destanı” Unutulmaz tiyatro yapıtımız… Hayatımızdan tiyatroyu çıkartmayalım derim.
( MENGÜ ERTEL )

78 - Gençler ve genç kalanlar size uygun bir iletişim alanı olan tiyatro konusu seçtim. Aşkın, tutkunun farkındalığında yaşamak… Aşk söz konusu olduğunda nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Aşkla ilişkiyi nasıl kurarsınız? Eğer yanıt beklersem bu sunum hiç bitmez. O nedenle bir arkadaşımızdan aşka dair şiir dinleyelim kısaca…

Bakalım şiirdeki iç iletişimini hangi sözcüklerle yapmış, gerçekleştirmiş…

(YURDAER ALTINTAŞ)

79 - Böyle müzikal bir iletişime ne dersiniz?
(www.ckck.org)

80 – Sevgili öğrencim Beste ruhumuzu müzikle doyuruyor… Ama yaratıcılık bağlamında farklı bir ilişkilendirmeyle… Duyarak, duyumsayarak iletişim kurmak… En güzel iletişim yerlerinden biri de yemekte, yemek masası etrafında…
(BESTE ERTÜRK)

81 - Görerek iletişim kurmak…
(MURAT CELEP)

82 - Festivallerde bir araya gelerek iletişim kurmak. Burada olduğu gibi…

İstanbul’da Festivali yaşamak
…
(MENGÜ ERTEL)

83 – İzmir’de festival yaşamak…
( MENGÜ ERTEL )

84 – Ve şenliği Bursa’da yaşamak…
( CEMALETTİN MUTVER )

85 – Başka ülkelerde başka başka festivalleri yaşamak…
(YOSSİ LEMEL)

86 - Sanat yoluyla iletişim kurmak, sade bir şekilde…
(İKKO TANAKA)

87 – Bakışlarla iletişim kurmak… Vücut dilini kullanmak iletişimde…
(MAKOTA NAKAMURA)

88 - Gittiğimiz yerlerde, kafeteryalarda, pastanelerde, lokantalarda, okullarda, yaşadığımız her mekanda iletişim kurmak…
( A.M.CASSANDRE 1924 )

89 – Mobilyaları “iletişim” sözcüğünden çıkışla tasarlamak… Sandalyenin dayandığımız yerinde “merhaba” yazıyor. Bize “hoş geldin” diyen bir sandalyeye, koltuğa gülümseyerek oturmak, buyurmak…
(STUDYO DUMBAR – Artifort Mobilyaları için afiş 1985)

90 – Ya da iletişimi jiletlemek…
(ISIDRO FERRER ve NICOLAS SANCHES, “Centro Dramatica Nacional” Afiş serisi)

91 – Ayağımızla, ayakkabımızla da gülebilmek… Salt kulaklarımızla değil, tüm vücudumuzla duyduğumuza göre… Yıllar önce müzikle ilgili bir konferansa gitmiştim. Bağırsakların içini gösterdiler. Mozart dinlerken içteki tüyler sağa sola giderken hareketli bir müzikte adeta zıplamaya başladılar…
(BOB FOSS – Amerikan Film, “All That Jazz”)

92 – “Teknolojiyi doğru anlat” diyor tasarımcımız. Nesnelere de sağlıklı yaklaşmak, doğru iletişim adına…
( SAVAŞ ÇEKİÇ - Sosyal proje )

93 – Dünya ve insan sorunlarını iletişimle çözmek…
( MALTEPE ÜNİVERSİTESİ )

94 - Yaşama farklı yaklaşmak, farklı bakmak yaratmak adına, Toscani’nin yaptığı gibi… Bazen şaşırtmak, bazen gülümsetmek, bazen…
(OLIVIERO TOSCANI – Benetton için Afiş)

95 – Ellerimizle çoğaltmak iletişimi yaratarak…
(MİLTON GLASER)

96 – İletişime dansla yaklaşmak, buluşmak…
( SHİGEO FUKUDA – “Figaro’nun Düğünü” operası için afiş – 1981 )

97 – Dansın zarafetinde iletişimi yaşatmak…
(ERKKİ RUUHİNEN – Kuopio Dans ve Müzik Festivali 1985-Finlandiya )

98 – Afişin ilk dönemlerindeN bir örnek… İnsan var olduğundan beri dans da var, iletişim de…
(JULES CHÉRET – Ünlü Amerikalı Dansçının Paris’teki gösterisini duyuran afiş)

99 – Sanatçıları ölümsüzlüğe taşımak afişlerde… Nuri İYEM ile iletişim kurmak yaşayan sanatçılar yoluyla…
(SAVAŞ ÇEKİÇ)

100 – Dünyaya açılmak afiş ile…
(EMRE SENAN)

101 – Kentlerde iletişimi nasıl yaşamak? Yontularla da…
( SADIK KARAMUSTAFA )

102 – Köklü iletişimler kurmak ve çoğalmak… Ağaç dalları gibi, ağaç kökleri gibi…
(SAVAŞ ÇEKİÇ)

103 – Yaşamla buluşmak tek vücut olmak, her şeyle…
(HOLGER MATTHIES)

104 – İletişime goool…
(liladuslertiyatrosu.wordpress.com ERKİN ERGİN)

105 – Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı iletişim kurmak…
(ERDOĞAN KARAYEL)

106 - Sağlıklı iletişime evet… SAĞLIKLI İLETİŞİME SÜREKLİLİK KAZANDIRMAK …
(www.krk.anadolu.edu.tr)

107 – Göçleri yaşamak iletişimde… Ya da iletişim göçlerini yaşamak…
(ERDOĞAN KARAYEL)

108 – Konuşmak bir sanattır…
( MİLLİYET SANAT DERGİSİ; Editör: ZEYNEP ORAL )

109 - Her şeyden haberdar olmak afişler sayesinde… Ulusal ekonominin yanında olmak ve sağlıklı beslenmek…
( İHAP HULUSİ )

110 – Yerli malları kullanmak… Eskiden ilkokullarda “Yerli Malı Haftası” kutlardık… Ne hoş bir şenlikti…
( İHAP HULUSİ )

111 - Tutumlu olmak lazım gelecek için yaşamda. Ve iletişimde müsrif olmamak gerekiyor…
( İHAP HULUSİ )

112 - Annemiz ilk iletişim kucağımız… Değerli annelerimize ve babalarımıza teşekkürler…

Görsellere ilk Grafik Tasarımcılarımızdan olan İhap HULUSİ’ye saygı ile veda etmek istedim.

İhap HULUSİ çalışmaları nedeniyle Sayın Ender MERTER ile sunuma afiş tasarımlarıyla özel olarak katkı veren Sayın Erdoğan KARAYEL’e ve tüm görsel iletişim tasarımcılarına teşekkürler.

Ayrıca bu sunumu hazırlamama neden olan Sayın Öğretim üyesi Mehtap SAĞOCAK başta olmak üzere kongreye emeği geçen tüm Bursa Uludağ Üniversitesi değerli yöneticilerine, öğretim elemanlarına ve sevgili öğrencilerine teşekkürler…

Ve…


113 – Tüm katılımcılara teşekkürler…

Bu sunum ile ilgili geniş bilgiyi siteme koydum…

114 – Kaynaklar

* www.tulaycellek.com
• TWEMLOW, A. Grafik Tasarım Ne İçindir? — Yem Yay. 2008
• BECER, E. İletişim ve Grafik Tasarım – Dost Kitapevi 1997
• KETENCİ, H.F., BİLGİLİ, C. Görsel iletişim ve Grafik Tasarımı - Beta Yay. 2006
• AKIN, Z.E. Görsel İletişimde Mağaradan Markaya - Alternatif Yay. 2006
• MERTER,E. Cumhuriyet’i Afişleyen Adam İhap Hulusi GÖREY 110 Yaşında -Literatür Yay. 2008
• FİDAN,B. Karikatür ve Reklam - Yazın Matbaa. 2007
• TOPUZ,H. İletişimde Karikatür ve Toplum - E.Anadolu Üni. 1986
• ELDEM,M., KOCABAŞ, F. Reklamcılık kavramlar, Karalar, kurumlar - İletişim Yay. 2006
• BOND,J.,KIRSHENBAUM,R. Radar-Altı İletişim - Marka Yay. 2004
• SUGARMAN,J. Reklam Yazarının Elkitabı - Mediacat Yay. 2008
• CÜCELOĞLU,D. Yeniden İnsan İnsana - Remzi Kitapevi 1997
• ÇAĞLAR,İ.,KILIÇ,S. Eğitim Fakülteleri İçin Genel İletişim - Nobel Yay. 2008
• MATTELART,A. İletişimin Dünyasallaşması - İletişim Yay. 2005
• TÜRKOĞLU,N. İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim -Kalemus Yay. 2007
•RİGEL,N.,BATUŞ,G.,YÜCEDOĞAN,G.,ÇOBAN,B.BATUŞ,G.,ALVER,F.,ARIK,B.,ÇOBAN,B.,ÇIĞ,Ü. Kadife Karanlık 1-2 – Su Yay. 2005-2006
• McLUHAN,M. Yaradanımız Medya - Merkez Kitap 2005
• McLUHAN,M. Gutenberg Galaksisi - YKY 2007
* BIÇAKCI,İ. İletişim ve Halkla İlişkiler - MediaCat-2006

Tülay ÇELLEK

Tasarım Eğitimcisi


2008 - İSTANBULKonu Önerileri:

“Anlam”
“Farklılık”
“Eleştirel Bakış”
“Eğitim sistemi”

Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 7475 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.