Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 28.5.2008  

REKLAMA NASIL ÇEVRİLİR?<br>VİZE 2 BAHAR 2008 <br>DEĞERLENDİRME ( 2 )


REKLAMA NASIL ÇEVRİLİR?
VİZE 2 BAHAR 2008
DEĞERLENDİRME ( 2 )REKLAMA NASIL ÇEVRİLİR?
VİZE 2 BAHAR 2008
DEĞERLENDİRME ( 2 )


En çok seçilen konulardan biri kartvizit tasarımı… Bazı öğrenciler bilinen dikdörtgen forma hiç dokunmadan içinde bilginin yanında mesleğe ilişkin çizimler yapmış, biçimler oluşturulmuş. Hatta amblemler tasarlamış. Bazıları malzemeyi de düşünmüş.

Mimarlıkta okuyan bir öğrenci bir kartvizit tasarımında bina planı ve bir başka tasarımda yeşilliğin ortasında bir ev çizimi yapmış. Acaba mimarlık salt bu çizimlerle mi betimlenebilir? En çok gereksinmemiz olan, yaşamın ayrılmaz parçası mevsimlerin gereksindirdiği mimari ve geldiği boyut, anlam ve seçme isteği kartvizitin içine girdiğinde nasıl olabilir? Burada anlamdan hareketle çok farklı formlar bulunabilirdi. New York’un tepesinde uçan ve yolları, kenti tuvallerine geometrize, stilize ederek aktaran Piet Mondrian’ı düşünelim. Gördüklerini, bir kenti tuvale nasıl aktarmış? Ve sanat tarihinde haklı yerini almış. O zaman yaratmak için gördüklerimiz yetmiyor, bizim düşünsel boyutumuzdan, bilgi dağarcığımızdan, sezgisel derinliğimizden nasibini almazsa… Post modernizmi düşünelim… Mimaride ele alalım… O zaman bile kartvizit bağlamında tasarımlanacak çok daha yaratıcı formlar bulup, farklı ilişkilendirmeler yapabiliriz… Yontuya benzeyen evler, cephesi Mondrian yapıtlarından olan evleri usumuza getirelim… Mimar, farklı disiplinlerinden ciddi şekilde yararlanıyor. O halde disiplinlerarası düşünelim. Atölyede mimar arkadaşların yanında İnşaat fakültesinde okuyan arkadaşlar, Fotoğraf ve Video programından tutunda diğer programlardan olan arkadaşlar vardı. Onlar canlı olarak yanımızda dururken bize çağrıştıracakları çok şey olmalı… O zaman tüm duyargalarımız, duyumsamalarımız her alana açık olmalı. Asla kendi alanımızla sınırlı kalmamalıyız… Ve fırsatları değerlendirmeyi iyi öğrenmeliyiz.

Kupada hacıyatmaz oyuncaklarını kullanmak, sallanması ama yıkılmaması… Sallanırken bizi götüreceği yerler mi düşleyelim?

Özgürlük, önce dünyayı esaret kabul edip, ondan sonra kendinizi kurtarmak mıdır? Ve özgürlüğü ne için elde edeceksiniz, kullanacaksınız?

Zamanı göreceli almak ama sınav kağıdı sana ait olduğuna göre senin görecenin ne olduğu üzerine kafa yormak…

Hep başkalarına bakmayı ve genelleme yapmayı öğrenmişiz, öğretmişler… Önce kendimize bakıp kendimizde değişim sağlamak başkalarından önce, onlara izin vermeden kendimiz başarsak…

“An”ı gülümsemek olarak almak, algılamak ve yanında ölümü sergilemek… Sıçratan bir buluşma

***

İlginç “kompozisyon” tanımları, yorumları olmuş. Beklentilerim buydu. Bize öğretilen kompozisyon ezberleri değildi istediğim… Bazılarını paylaşacağım zenginlik kabul ederek…

Kompozisyon; “…sözcüklerin yetersiz kaldığı zamanlarda net bir şekilde bizi tarif eden parçaların bir araya gelmiş halidir.”

Burada bulunmak; “insanın içinde bir yerlerde saklı olan yaratma duygusunu canlı tutmaya çabalamaktır. Düşünmektir. Reklam sektörünün bizlere sunduğu her şeyi olduğu gibi kabul etmeyip “acaba böyle de olabilir miydi,” demektir. Burada olma duyarlılığı sorgulamaya çabalamaktır.”

“Acaba böyle de olabilir miydi,” Sorusu derste sıklıkla kullandığım “ben olsaydım ne yapardım,” sorusunun güzel bir varyasyonu olmuş. Kutluyorum

En ilginç bulduğum, 3 sözcükle öğrencilerin kendilerini ifadelendirmeleri-tanıtmaları oldu. Bazı sözcükler gerçekten ilginç. O sözcükleri tasarıma çevirmek ama nasıl ve neyin tasarımına? Ayrıca reklamlarda kullanmak düşünülebilir…

Sabırlı - Arayan – Umutlu

“Arayan” sözcüğünü seçtiğimiz bir tasarım için anahtar sözcük kabul etsek nasıl yaratırdık?

*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Mimarlar ya çizimle üç boyuta geçerler ya da malzemeyle… Mutlaka bir kalınlıkla iki boyuttan taşmayı düşlerler ve yaparlar… Öğrenci verdiğim kağıdı kesmiş. Kestiği ile katlayarak bir birim oluşturmuş. Kağıdın hemen her katını bir sanatsal faaliyete ayırmış tek sözcükle… Ara yüzlerin kullanma gerekçelerini açıklamış, davetiye olarak düşündüğü tasarımda… Farklı sanat yapıtlarıyla anlamlandırdığından bahsediyor… Sergi davetiyesi konusundaki diğer tasarımında, “dokunmak” ve “değiştirmek” eyleminden hareketle küp düşünülmüş. Küplerden bir sandık oluşturulup davetiye içine konulmuş. Tabii ilginçlik kadar ekonomiyi de düşünmek zorundayız…

Kartvizit tasarımında kent dokusundan çıkış yapılmış. Mimarlık matematik ilişkisi çizgiye dökülmüş. Bilgiler renklendirilen alanlarda verilmiş…

Mimarlık eğitimi aldığı belli ama kendisinin de buna eklemeler yaptığı kesin… Kutluyorum.

“Zaman” kavramında fazla bilinenden hareket edilmiş ve çok fazla genelleme yapılmış.

“İletişim” kavramı çizimle de desteklenerek; uzlaşma yöntemleri, zaman-aktarım-farklılık üzerinden alınmış…” İnsan network ve insan.” Bu cümlesi de iletişimin günümüzde ne ile gerçekleştirildiğini gösteriyor…

Bu durumda sosyal içerikli bir afişi nasıl tasarlayabiliriz?

Kompozisyona ilişkin ifade etme biçimi olarak yapılan bir tanımlamadan” insanın kendi de kompozisyondur,” anlamına getirilmiş…

Burada bulunmayı, var olmakla somutlamış.

Dengesiz – hareketli – karmaşa ( Ve bana göre yaratıcı )

Hareketlilik üzerinden bir tasarım yapmaya kalksak ve “çocuk” olsa konumuz ama sosyal içerikli bir afiş söz konusu olsa, nasıl tasarım gerçekleştirirdin?

“Hareket ve çocuk” olunca söz konusu olan, bunu yapıya – mimariye nasıl çevirir, bir tasarım gerçekleştirirdin?

Kendini hareketlilik bağlamında, nasıl bir konuda afiş yapardın?

Bir reklamın içinde rolün ne olurdu, reklamın temasını sen seçtiğinde…


*** *** ***
İnşaat Mühendisliği öğrencisi

Bu öğrencinin bir patentlik çalışması var. Projeyi ilk vizede anlatmış. Ama “örneği dünyada var,” diyor fakat kendine özgü değişimden de söz ediyor. Sabredip çalışırsa bir patenti olur kanısındayım… Zaten kağıdına da yazmışım, “senden bir gün patent bekliyorum,” diye.

Kupa tasarımı; eğlenceli kupa tasarımları düşlemiş ve tasarımlamış 2 boyutu 3 boyuta dönüştürerek kağıt üzerinde…

İnsan kafasına benzetilmiş bir kupa tasarımı... Kulaklar ve burun tutacak yer olmuş ve üste portre çizilmiş… “Portreler üzgün, şaşkın, sevinçli ifadelerle yapılabilir, ayrıca farklı meslek dallarının özelliklerini taşıyabilir,” diyor.

Diğer kupanın tasarımı ilginç. El kupaya dönüştürülmüş başparmak birleştirme yeri olmuş dört parmak kupanın sapı haline getirilmiş… Burada elin yumruk halinden yararlanılmış. “Birinin elinden su içer gibi espri düşündüm,” diyor.

Bir başka tasarımı, avuç içinden hareketle yapılmış ve bazen dışarıda akan su avuç içinden içilir bundan esinlenme var sanıyorum. “Tıpkı avuç içinden içiliyormuş gibi” de bir notu var. Kutluyorum…

Başparmak pipet koyma yeri olarak tasarlanmış. Yumruğun başparmak kısmı kaldırıldığında elde edilen şekli, kupa tasarımı olarak belirtiyor.

Tıpkı inşaat mühendisi, kaptan, memur vs. kupaları gibi çeşitlediği başka kupa tasarımları da var. Sevgili için, uykucular için, Çinli, kovboy ve çiftçi şapkasından hareketle - esinlenerek daha sonra bardakaltı kullanılabilecek şapkalı kupa tasarlamış… Ona yaratıcılıkla ilgili kitap vermiştim okuması için. Sınav kağıdını görünce, “iyi ki vermişim,” dedim…

Kompozisyon”…çizgiler topluluğu…”
Burada bulunmak, “yaratıcılığımı zorla açığa çıkartmak…”

Ölüm - Yaşam – Hoşgörü

Bu zıtlığı barışık olmadıklarınla yapacaklarının hayalleri olarak mı algılasak…

“Hoşgörü” nasıl bir ambalaj olur? Nasıl bir ambalaj tasarımına dönüşür?

“Hoşgörü” sözcüğünden hareketle bir inşaat – yapı gerçekleştirsen ya da bir inşaat malzemesi, nasıl bir patentin olurdu?


*** *** ***

STF Fotoğraf ve Video Programı öğrencisi…

Derste bir saydam gösterisi yapmalıydı…

Dansçının saatinde vücudu akrep ve yelkovanla ilişkilendirmiş… Bende denize atlayış ve yüzüş izlenimi bıraktı figürleri…

Çalışmaları bana disiplinlerarası bir tavra sahip olduğunu gösterdi. Bu açıklık, yaratıcılık açısından çok iyi…

Düğün davetiyesini üç boyuta taşımış. Kurbağa biçiminde kağıdı katlamış ve içindeki yazı öyküye gönderme yapılarak gerçekleştirilmiş… “Küçük prenses ve küçük kurbağayı … tarihinde öpecek… Siz de gelin.” Ve isimler… Belki siz de şahit …. Diyerek akıcılık sağlanabilir. Bir de emirle değil de, daha şiirsel bitirilebilir…

2. Düğün davetiyesinde yine çizilerek değil – kağıtla kayık formu yapılarak gerçekleştirilmiş. Ve üstüne “yepyeni bir denize yelken açıyoruz, bizi uğurlamaya gelin” yazılarak altına tarih ilave edilmiş. İsimlerin arasına dümen formu koymuş.

Üçüncü davetiye tasarımı da ilginç ama diğerleri daha işlevsel… Burada bir mektup zarfı var içine mektup koymuş. Yan tarafa “aşk mektubu” denmiş… “Canım sevgilim, hayatımızı birleştireceğimiz o çok güzel günde dostumuz …’yi de aramızda görmeyi çok isterim. O da ister mi?” Yazılmış ve tarih ile isimler alta ilave edilmiş.

Bence de artık davetiyeler kare ve dikdörtgen formundan uzaklaşmalı… Bu öğrencinin çalışmaları geliştirilebilir ve yaşam bulabilir… Kutluyorum.

“İlişkiler” kavramını bumerang ile ilişkilendirmiş…

Kompozisyon tanımını daha farklı beklerdim… Lisede öğretilenden hareket edilmiş…

“Burada olmak” “…. Benim için tasarım, fikir üretme, eskiz çizebilme vs. den ziyade çevremdeki tüm insanların apayrı ve birbirinden güzel dünyalarda yaşadığını görebilme becerisi getiriyor. Biraz merak edersek aslında insanların her birinin ne kadar yaratıcı olduğunu; fikirlerine önem verdiğimi ve saygı duyduğumu göstersem ortadan çekimserliğin ve utangaçlığın nasıl da kalktığını ve ne kadar da güzel şeyler ortaya dökülebildiğini görüyorum….”

Dersimin başından beri söylediğim ve yapmaya çalıştığım bunlar. Ancak 65 öğrenci ile zorlanılan bir durum…

“Anlam” kavramında yaşama geçirdiği bir projesini sunarak anlatmış. Anlatılan bir masalın herkes tarafından farklı çizimi… Buna benzer bir örnek sanat tarihinde geçer… Çok tanınmış 3 sanatçı doğaya çıkar ve aynı yere bakarak çizerler. Tuvalde üç farklı manzara vardır… İşte bireysel farklılıklar. Ne güzel ve olması gereken… Öğrencimi tekrar kutluyorum… Kağıdı dik tutanlardan…

Anla – Düşün – Yaşa…

Sanki kendine verilen bir talimat…

“Anla” sözcüğünden hareketle bir fotoğraf serisi düşünseydin, konun ne olurdu ve fotoğrafların nasıl gerçekleşirdi?

“Anla” sözcüğünü temel alan kısa bir film çekseydin senaryonu nasıl oluştururdun?


*** *** ***
Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Kartvizitte ön ve arka yüzey kullanılmış. Bunu yapan başka öğrenciler de var. Bu bir sadelik gereksinmesinden doğmuş… Önde mimari bir çizim ama çok sade, sadece sınırlar – konturlar şeklinde… Altta isim ve meslek. Arkada ayrıntılı bilgi düşünülmüş. Sadelik ve okunurluluk hakim diğer eskizde.

Bu öğrenci kağıdı dikey tutmuş ve renk kullanmış. Davetiye tasarımında siyah saten ile danteli yan yana getirmiş. Leke ve çizgi dengesi oluşturulmuş.

Nikah davetiyelerinde espri aranmış. Form üzerinde oynanmış. Bu arayış iyi…

“Zaman” ve “iletişim” kavramları bilinenlerden hareketle çizimle desteklenmiş. Çizgisi iyi… Ayrıca iletişim; paylaşmak, dokunmak, anlamak olarak nitelenip sözcükler çizimle de gösterilmiş… Acaba çizimle anlam doğrudan değil de dolaylı olarak nasıl gösterilebilirdi? İşte bunun için sınırları zorlamak gerekir. Anlatımı yinelemek yerine çoğaltmak, değiştirmek, farklılaştırmak ve yaratmak…

“Kompozisyon,” tanımı bildiğimizden başlayıp güzel bitmiş. “... Ancak birden fazla doğru olabileceği unutulmamalıdır!”

“Burada olmak” kompozisyonun bir ögesi olarak algılanmış…

Hayalperest – Sakin – Nazlı

Bir tasarım yapalım ki bize “nazlı” sözcüğünün anlamını çağrıştırsın. Bir reklam yapalım ki bize “nazlı” gelsin. Ne olabilir?

“Nazlı” sözcüğü mimari projenin teması olsa nasıl bir tasarım gerçekleştirirsin?

Hayalperest bir mimarın film için senaryosu nasıl bir öykü örüntüsü içinde olurdu?


*** *** ***

Elektrik ve Haberleşme Mühendisliğinin şair öğrencisi

Küp şeklinde bir kartvizit düşünmüş. Elle açılıp kapanabilen ve cebe katlanıp konan. Yan yüzeylere bilgi yerleştirilmiş. Bir yüzeye de portre konmuş. Şuradan hareket edilmiş; çok yüzlülükten… 6 yüzlü, 12 yüzlü gibi örneklemiş… Bu ilişkilendirme güzel olmuş. Tebrikler…

Saat tasarımını anne ve çocuk ile ilişkilendirmiş. Yaratıcı bir ilişkilendirme olmuş. Kutluyorum. Bu saat geliştirilip yaşam bulabilir.

Evliya Çelebi saatini gezginlikten yola çıkarak yapmış; el ve ayaklar saat olmuş, bir de kalp saate dönüşmüş…

Kesilmiş bir kütük üzeri saat düşünülmüş. Üzerinde üç boyutlu insan, hayvan figürleri ve ağaç formları var. Bu saat tasarımı, çocuklar için bir saat olabilir.

Bir şairden beklediğim yanıtlar…

Öğrencilere gerek sorulara, gerekse kavramlara sözlük tanımları koymamalarını rica etmiştim.

Zaman; “Ardına bıraktıkları temizlenmeyen, önünde ne getireceği belli olmayan, şimdi ise en garibi, biraz önden biraz arkadan…”

Özgürlük; “…eğer zaten sahipsen birilerine hediye et ki özgürlüğünüz olsun.” Nasıl tasarıma çevirirsin? Reklamda nasıl kullanırsın?

Özlem; “olmalı, uzunu olmalı, kısası olmalı, öyle özlemler olmalı ki özlemde eski yanlışlar unutulmalı.”

Boşluk - Doluluk; “ Birbirinden ayrı olamayan, birbirini tamamlayan ama bir arada olamayan iki kavram.”

Yüzmek; “ Özgürlüğün ta kendisi, suyun ve bedenimin birbirine kördüğüm olduğu anlar.” Bir reklam filminde nasıl bir senaryoda kullanırsın?

Deniz; “bir boşluk bir doluluk karmaşası olmasına karşın huzur.”

Üşümek; “…sarılma bahanesi”

Benim verdiğim sözcüklerin sınırında kalmamış. Bunun için özellikle kutluyorum.

Sınırlamayan, kural tanımayan yaratır. “Ben varım” diyenin, benim verdiğim sözcüklerden farklı sözcükleri vardır. Tebrikler. Zaten şiir de böyle yazılır… Sözcük sihirbazı öğrencimin şiir kitabı olacak bir gün umarım…

Kompozisyonu zeka ve deneyimlerinin kombinasyonu olarak anlamlandırmış, birleşimin bir yansıması olarak…

Burada bulunmak; “benim seçimimdir. Zaman eğrimin üzerinde bir noktalar kümesidir. Kümelerin birleşimi hayatımdır. Burası hayatımın bir parçasıdır. Hayatım benim betimlememdir. Burası benim bir parçamı anlatan, betimleyen yerdir. Burası kendimi ifade ettiğim betimlediğim bir parçadır.”

“Sınav: Doğrularım ve yanlışlarım var: Bir de emin olamadıklarım kesin olmayan cevaplarım var. İşte onlar benim sınavlarım.” Eğitim sistemimizdeki sınavlar öğrencilerimizin ciğerine ne çok işlemiş ki çok farklı bir sınavda bile söküp atamıyorlar, hem de yaratıcı bir öğrenci tarafından…

Hep – Hiç – Araf

“Hep ve hiç” sözcüklerinin teması olduğu bir şiir kitabının kapağı nasıl tasarlanır?

*** *** ***

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde öğrenci

Renk kullanmış. Üstelik tamamlayıcıları; mavi-turuncu…

Kartvizit olarak çizdiği 4 dikdörtgenin etrafına özgürlük tanımı yapmış. Okumak için kocaman kağıdı çevirmek zorunda kaldım. Ve sordum; beni çok uğraştırmak özgürlük müdür? Diye… Ama bir köşeye yazmış “bu şekilde kısıtlanmak.” diye. Başka bir köşeye ise özgürlüğü, yakışan kıyafetle ilişkilendirmiş. Buradan bir reklama gidilir… Özgürlük Ve kıyafet… İyi bir reklam filmi çıkabilir.

Kartvizitlerinde elektrik telleri kullanılmış, alanın gereği tanımlamalarla…

Kavramlar, sözcük ve şekilleri artarda koyarak betimlenmiş-anlatılmış.

Anne - Einstein - 2 tane mavi turuncu kupa çizimi - akademik kariyer

Başka sıralamalar da var. Çizim, sözcük tekrar çizim ve sözcük… Bunlar bir tasarımda kullanılabilir mi? Bir reklam konusu yapılabilir mi?

Başka bir yerde elektrik rezistansı ile muhabbet kuşunu ilişkilendirmiş… İlginç…

Kompozisyonu bir mühendis olarak irdelemiş, sözcüğün kökenine gitmiş, parçalamış ve sonuca buralardan gelmiş…

Burada bulunmak; “bence bir şans. Hayatımda hiç bu kadar özgür olmadım cidden…” Aklının ucundan geçmeyenleri yaşamak olarak anlatmış…

Ney – Hüzün - …

Derste çok güzel ney çaldı… Teşekkürler… “Ney”in reklamını nasıl yapardın? Ney konseri verseydin, afişini nasıl tasarımlardın?

*** *** ***

İşletme Öğrencisi

Kağıdını dikey tutmuş.

Hattat kursuna gittiğini söylemişti. Kartvizit tasarımları da bu konuda yapılmış. Birinde yüzeye eli çizerek kursta öğrendiklerini bu formla -elle ilişkilendirmiş.

Özgürlüğü rüzgar gülü ile ilişkilendirmiş. Birine de sevimli bir insan figürü çizmiş.

Neden hem çizer, hem de aynı şeyi yazarlar? Eğitim sistemimize ait bir ezber tutumu sanırım.

Rüzgar gülü ve özgürlük ilişkisinden bir reklam, bir tasarım konusu çıkabilir. Tersten düşünelim bazen de...

“Zaman” kavramında insan ve kent ilişkisi kurulmuş. Ve insana dair duygularla anlatılmış. Eski ve yeni İstanbul’dan iki manzara resmi yapmış.

Kompozisyonu bakan kişiden yorumlamış, yapan kişiden değil. Ve doğadaki kompozisyon kabul ettiklerinden-seçtiklerinden örneklemiş.

Burada bulunmayı, geldiği ezber eğitim sistemini eleştirerek aldıktan sonra, burada bulunmayı diğer yönleri keşfetmek ve saygı üzerinden anlatmış.

Kendi tarihinde iz bırakmak isteyen – Bildiği, inandığı yolda güvenle yola devam eden – Kimliğinden ödün vermeyen

“İz” sözcüğünü nasıl renge, biçime, tasarıma, reklama çevirirdin?

“Kimliğinden ödün vermeyen…” Bunu bir ürün düşünsek, nasıl tasarıma çevirir, reklam içinde bu anlamı kullanırdın?


*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Kartvizit tasarımını sevimli bir kedi çizimiyle bütünleştirmiş. Çünkü bir veterinerin kartviziti… Kartvizit biraz afiş kokusuyla gerçekleştirilmiş… Yalnız kedi figürleri çok güzel grafik unsurlarla birleştirilip varyasyonları yapılmış. Bana çizimleri mimari yapıları çağrıştırdı. Projen “kedi ve çizgi” temasında olsa nasıl bir tasarım gerçekleştirirdin? “Kedi ve çizgi” bir yapıya anahtar sözcük olsaydı tasarımın nasıl olurdu?

Kartvizit kağıdı renkli düşünülmüş ayrıca üstüne de renk kullanılmış… “Mimaride renk” dersek bizi fazla yormadan acaba İstanbul’u grilikten nasıl çıkartırdın?


“Özlem” hiç gelmediğini bildiğin birini bile isteye beklemektir. Bazen de kendimizi özlememiz, belki arada yitirip, yitirip bulduğumuz kendiliğimizi…

“Mimari projenin teması “özlem” olsaydı tasarımın nasıl olurdu?
“Özlem” bir ambalaj tasarımın konusu olsaydı nasıl gerçekleştirme yapardın?


Hayvansever – Değişen – Şanslı

Sosyal amaçlı bir afiş tasarlasaydın, hayvanlar için… Nasıl bir afiş yaratırdın?

Hayvanlar için çizeceğin bir mimari proje nasıl olurdu?

“Değişen” temalı bir reklamı nasıl oluştururdun, konusunu seçerek tabii…


*** *** ***
Kimya Fakültesi öğrencisi

Kuş formu ile kupa formunu ilişkilendirmiş – buluşturmuş. Kutluyorum. Kuşun ayakları kupanın ayakları olmuş. Kuşun kanadı da kupanın kulpu olarak düşünülmüş. Kulpun zemine de kuş figürü çizilmiş… Kuş hem iki boyutlu hem de üç boyutlu olarak kupa tasarımında yerini almış. Kupa yukarıya doğru genişleyen bir forma sahip…

2. varyasyonda yine kuş ve kupa ilişkilendirilmiş buradaki fark, kuşun gagası kupa formunun dışına taşırılmış. Ve burada ayrıntılı bir şekilde renkler belirtilmiş.

Bir başka kupa tasarımında kuşun yerini balık almış. Balığın kuyruğu kulp olarak düşünülmüş. Diğer tasarımda ise kuşu ağzı açık çizip kupanın kulpu yapmış. Bu kupaya kapak ilave edilmiş. Bir başka kupanın üzerine yine hayvan figürü düşünülmüş.

Bu tasarımlar geliştirilebilir ve uygulamaya konabilir. Öğrencimizi kutluyorum.

Bir kimyacının kartvizit tasarımını yapmış... Kimyayı çağrıştıran bir formla!

“Seyretmek” kavramını zıtlıklar içinde gelip gitmelerle ilginç bir şekilde anlatmış Darvin’e varan örnekle ve kendisine dair seyirliklerle…

“Seyretmek” üzerine bir tasarım nasıl olurdu?

“Özgürlük” kavramı da bir yaşam felsefesi içinde ama yine zıtlık bağlamında sorgulanmış.

“Özgürlük” temasıyla bir kupa nasıl tasarlanır?
Özgürlük temasından yola çıkarak kimya alanında yapılan bir çalışma nasıl bir patente yol açar?


Kompozisyonu, yaşamla doğrudan ilişkilendirmiş öğrencimiz. “Kompozisyon…… evrenin çağrışımında sudaki, karadaki ve havadaki canlıların doğal olmayan herhangi bir etken olmaksızın aslında uyum içinde varolmalarıdır. Düzendir…….”

Burada bulunmak; “her ne kadar derse gelmeden önce beni değiştirmeye, renklendirmeye etken teşkil edebilecek ve akademik yaşantıma da bir çeşitlilik getirebilecek bir ders olduğunu bilerek ve umarak geldiysem de sandığımdan çok daha fazla ince düşünüşlere sahip olduğum fikrindeyim. Bir kimyacı olarak akademik olarak benden beklenmeyen bir ders almak, bir de tasarım alanında beni epey önde kılmıştır.” Kağıdına yazdıklarım; katılıyorum sıradan bir kimyacı olmayacaksın ne mutlu sana.

Sanırım tek kendini 3 sözcükte tanımlamayan arkadaşımız…

*** *** ***
Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Bir mimarın kartviziti nasıl olur?

Arkadaşlarla kuracağı Mimarlık ofislerinden bahsetmiş Biçim olarak kuş ve kabak formunu tercih etmiş. Bal kabağı neden tercih edilir, ev çağrışımı yaptığı için mi, öykü kahramanı olan kapak mı, oyulup şekillere giren kabak çağrıştırımlarından mı? Dokulu kağıt üzerine tasarım düşünülmüş, ayrıntı verilmiş, varyasyon yapılmış. Ama mimarlık sözcüğünü İngilizce yazmış. Önce güzel Türkçemizi kullanalım lütfen.

Zaman ve berber saatini birleştirerek bilindik bir formu, makası kullanmış.

Özgürlük arzusu çerçevesinde çizilmiş-yazılmış ama yaratıcılık bağlamında kullanılmalıydı…

CD tasarımı; öğrenci sınava gelirken malzeme getirmiş. Serbest bırakmıştım. Kendisini kutluyorum. Eskizde bile kurşun kalemin dışına çıkması, kişiliği doğrultusunda malzeme tercih etmesi çok güzel… Kendi deyimiyle “kaldırım kenarı dokusu” tercih edilmiş. Bir CD de, Ninja Kaplumbağaları filmine ait. Yeşil renk kullanılmış… “Kıtchen Story” filminin CD si tasarımında, yukarıdan görülen figürler var… Bu iki CD de önce eskiz tapılmış ve eskizin uygulaması gösterilmiş. Renge önem veriyor ve bunda bir uyum var, filmin temasıyla bir ilgisi var seçilen rengin… 3. CD de dalgalı bir çizim kullanılmış, müziğin yapısına göre değişen ve eski çizgi filmleri çağrıştıran… Bunları notlarından doğrudan aldım. Açıklamaları ilişkilendirmelerini gösteriyor.

“Özlem” kavramı şiirsel olarak çok güzel betimlenmiş… Kutluyorum… Özlem üzerine tasarımlanan bir yaratı nasıl gerçekleşir? Bir reklam nasıl yapılır? Bir mimari proje nasıl gerçekleştirilir?

“Özlem” kavramı; önce farklı bir tanım yapmış… Sonra… “Günler önce şehir dışına çıkarken trafiğine lanet ettiğimiz İstanbul’da icabında trafiği görmemek için gözlerimiz kapatıp İstanbul’u dinlemektir, şehre döndüğümüzde. Kornaları duymamak için kulaklarımızı tıkamamız gerekse de köprüsünden geçmek istemektir. “

Buradan hareketle bir afiş tasarlasak, İstanbul’u dünyaya nasıl güzel bir şekilde tanıtabiliriz?

“Kavga edip evlere dağıldığımız bir sevgili ile hemen geri buluşmak istemektir niye tartıştığınızı unutup.”

“Buluşmak” sözcüğümüz anahtar olsa nasıl bir kapının tasarımını yapardın? “Buluşmak” temasıyla nasıl bir kupa tasarlardın? “Buluşmak” temasıyla nasıl bir bina tasarlardın?

“Üçlü salto yaparken düştüğünüz için kazanamadığınız buz pateni şampiyonasının ardından ertesi gün yine buza koşmak istemektir.”

Bu cümle ile bir buzdolabı reklamını nasıl ilişkilendirebilirsin ve reklamında nasıl kullanabilirsin?

“Bir çocuğun çok yediği için alerji olduğu çikolataları üç gün sonra tekrar yemek istemesidir.”

Buradan hareketle çocuk sağlığına ilişkin nasıl bir afiş tasarlarsın, nasıl bir reklam filmi çekersin yönetmen olarak…

“Evde olmayacağını bile bile sevgilinin kapısını çalmaktır.”

Buradan kısa film için nasıl bir senaryo oluşturursun?

“Özlem tasarımım bir şarkıdır belki de; ‘Neredesin Firuze’ filminden eski bir şarkıdır: ‘Ya evde yoksan.’”

Kompozisyon, yan yana gelen her şey olarak algılanmış. “….sırt sırta iki arkadaş…”

( Şu günlerde ) Huysuz – Olumsuz – Sulu gözlü

Çok sinemaya giden bir öğrenci… Onu tasarımlarına aktarması iyi, başarılı bir durum…

Bizi “sulu göz” yapan bir afiş tasarımının konusu ne olabilir? Çevre… Deprem… Film…

*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencisi

Davetiye tasarımın teması eğlence olmuş ama işlevsel tarafı unutulmuş, bilgiler yok…

Yaşadığınız alanın yeniden tasarımını sormuştum, alanın anlatımını değil.

Zamanı klasik, bilinen bir şekilde tanımlamış. Son cümle biraz farklı… “Zamanla dost olup, onu anlamak zorundayız.”

“İlişki” kavramını doğa ve insan arasındaki bağlantı ile anlatmış. Burada çevre kirliği üzerinde durmuş. Birinin havayı kirletmesini herkesin havasını kirletmek olarak göstermiş.

Buradan hareketle çevre konusunda nasıl bir afiş tasarlardık?

Kompozisyonu, yaşamla ilişkilendirmiş…

Burada bulunmayı, bir şeylerin parçası olmak ve katmak olarak ifadelendirmiş.

Azimli – Sabırsız – düşünceli

“Azimli” sözcüğünden hareketle eğitime dair nasıl bir afiş tasarlardık?

Sabırsızlar için tasarlayacağın ambalaj nasıl olurdu?


*** *** ***

İşletme öğrencisi

Kartvizit tasarımının konusu doğa-natürel… Böyle olunca yeşil bir yaprak olmuş kartvizit. İkiye katlanıyor bunun için yeşil fon kağıdı. Sınav kağıdına yapıştırılmış. Verdiklerimin sınırları içinde kalmamayı çok önemsiyorum. İnsanlar kendilerine sunalını olduğu gibi almak yerine ona ekleyecekleri bir şeyleri olmalı değiştirirken… Öğrencimizi kutluyorum, verilenle yetinmemiş, verilenin sınırlarını zorlamış.

Diğer kartvizit zarfa benzer bir formda düşünülmüş. Kapağın üstüne şirketin logosu konmuş. Sanat koordinatörünün kartviziti güneş ve yıldızlarla ilişkilendirilmiş. Kartvizitin açılımı da ayrıca çizilmiş. Sonra uygulaması yapılmış, siyah kapak ve pembemsi bir zemin düşünülerek… İlginç olabilir. Ama derste sürekli sade ve ekonomik olmanın gereğinden bahsetmiştim.

Samimiyetle 2 fincan kahveyi ilişkilendirmiş.

“Sen neredesin, zamanın” derken “zamanın” sözcüğünü ters ve yüz yazmış. Yazının ilk kısmını üste almış. Araya film karelerine benzeyen uzun biçimin içini bölümleyerek çizimler yapmış. Birinde elma, diğer karede yenmiş olarak gösteriliyor. Başka çizimler de var.

“Kompozisyon bir oluşumdur.” Diye başlamış örneklerle devam etmiş…

Burada bulunmak; “başkalarının ‘deli misin bu ders seçilir mi’ demelerine rağmen kendi rızamla burada sizlerle bulunuyorum. Ben bir işletme öğrencisiyim ve çocukluğumdan beri tasarımla ilgili her şeye ilgim var. Sadece iktisat, matematik öğrenmek yetmiyor hayatta. Farklı bakış açıları geliştirmek, farklı dünyalara girmek de çok önemli.

Bize kattıklarınız için, farklı düşünmeye ve ben de buradayım dememizi sağladığınız için çok teşekkürler…” “Ben de derse kattıkların için teşekkür ediyorum,” diye yazdım kağıda. Yaratıcı bir öğrenci…

Akılcı – Yenilikçi – Duyuları gelişmiş

“Yenilikçi” sözcüğümüz temamızı belirliyor. Reklam konun ne olurdu? Neyin afişini yapar içinde bu sözcüğünde bulunduğu bir slogan hazırlardın?

İşletme alanında “yenilikçi” bir projeyi nasıl tasarımlardın?

“Yenilikçi” sözcüğünden hareketle nasıl bir ambalaj tasarımlardın?

“Yenilikçi” sözcüğü ile çevreyi nasıl ilişkilendirir ve bir kısa film çekerdin?


*** *** ***

STF Sanat Yönetimi öğrencisi

Nikah davetiyesi tasarımında el ele tutuşmuş gelin ve damat figürleri başka bir kağıda çizilmiş, kesilmiş sınav kağıdına yapıştırılmış. Bir kısmı da zeminde yinelenmiş. Üst kısım figürlerin etrafından kesilmiş… Dış form böylece farklı hale getirilmiş. Kutluyorum… Malzeme olarak da kağıdın dışında farklı malzemelerin tercih edilebileceğini yazmış, cama kadar uzanan… Bu ayrıntı önemli… Davete ilişkin yazı bildiğimizden farklı değil… Bu farklılığa uygun bir cümle ile davet yapılabilirdi. Aslında oldukça pratik zekalı ve yaratıcı bir öğrenci… 15 kişilik dersim 65 kişi olunca kan ter içinde kalıyordum. İlk konu afiş tasarımı ve gösterdiklerim arasında içecek fuarı vardı. Bu halimi afişe dahil etti. Bu gerçekten hoşuma gitti. Öğrenci pratik bir zekaya sahip.

Kartvizit tasarımı; birinde kendi adına yapmış. Ancak adını fazla süsleyip biraz okunmaz hale getirmiş. Süsü ve takıyı seven biri... Diğer kartvizit sanat atölyesi adına ve zemine dağılmış, “yuvarlaklar içine tanınmış sanatçıların adı yazılacak,” diyor. Burada ayrıntılı olarak renkler de belirtilmiş.

Zaman kavramını şiir biçiminde sunmuş; sonunda, “yokluğunda değeri artan / Varlığında anlaşılmayan zaman” diyerek…

Zaman varyasyonları; kum saatinde, kum yerine su var akan, geçen… Diğer varyasyonda zamanı film şeridiyle ilişkilendirmiş.

Filmin adı “zaman…” Nasıl bir afiş tasarlardın?

“Seyretmek,” onun için ufuk çizgisi…

Kompozisyon; “anne, baba ve çocuklardan oluşan, bazen içinde amca-dayı-teyze-hala gibi kavramları da barındıran bir olgudur. Bir fotoğrafa baktığımızda o fotoğrafın annesini, babasını o fotoğrafın çocuklarını göremiyorsak bir eksiklik vardır, demektir.” Bu anlatımın altına bir fotoğraf karesinde görüntüleri altın orana göre yerleştirmiş varyasyonları da yapmayı unutmamış. Bize öğretilen kompozisyon tanımından ayrılıp yaşamı kompozisyona taşımasını tebrik ediyorum. Tersten bakmak gerekir bazen de, yaratmak için…

Burada bulunmak; “hayatın içinde bulunmakla aynı uzantıda yaşamımda. Farklı fakültelerden farklı bakış açılarıyla bakışımın geliştiğini, daha uzakları daha net ve yakındakileri fark edebilme yetisine sahip edindiren yer. Günümde birçok vaktim için keşke diyebileceğim daha iyi değerlendirebileceğimi düşündüğüm anlar arasında kesinlikle yer almayan biz zaman pazartesi 16 00….

“Anlam”ı, anne diyen çocukla, anne olan insan arasında bir farklılık koyarak anlamlandırmış…

İyimser – Yaratıcı – Dürüst

“İyimser” sözcüğünden hareketle nasıl bir reklam hazırlardın bir ürüne dair, nasıl senaryo oluştururdun bir film için, nasıl bir afiş tasarlardın çevreye ilişkin?

“Dürüst” sözcüğünden çıkışla nasıl bir ambalaj tasarlardın?


*** *** ***

Elektrik mühendisinin kartviziti sanki elektrik tellerinden, kablolarından oluşturulmuş. Çizgi böyle bir amaç taşıyor adeta kartvizitte… Çerçeve sadece köşelerinden yumuşatılmış. Alan bölümlenip işlevsel olan tarafı işlenmiş.

Bir de dedektif kartviziti tasarımlanmış. Burada espri konuşturulmuş adeta, mühendisliğin çizgilerinden çıkılmış. Aslında bilinen bir görüntü… Gazete açılmış kenarlarında el çizimi ve ortada yuvarlak delikten bakan bir çift göz noktayla betimlenmiş. Ama bu çok hoş yapılmış… Kartvizitin ön ve arka yüzeyleri düşünülmüş. Espri bozulmasın diye bilgiler arkaya yazılmış. Özel sözcüğünün “Ö” harfi aynı zamanda kuyruk alarak büyüteç anlamı da yüklenmiş kendi anlamının yanında. Sevimli bir tasarım.

Burada öğrenciyi salt kendi mesleğinin bilgileriyle sınırlamamak gerektiği bir kere daha görülüyor. Öğrencinin kişilik özelliklerini her yönüyle ortaya çıkartacak ders ve yöntemler yaşama geçirilmelidir.

Kavramları tasarımsal ve özgürce ele almalarını istemiştim. Bazıları farklı tanımlarla, yorum getirmiş. İlginç olanlar var.


“Günümüzde insanlık, kendi yazdığı özgürlük kitabını, kendi bildiği yöntemle-vahşilikle-dağıtıyor…” Bu anlatımın yanında özgürlük anıtı çizimi var…

Bir öğrenci sorumluluğunu okuduğu alanla sınırlamayıp, insan olmanın onurunu her bağlamda yaşama geçirmelidir.

Özgürlük; parmaklıklar arkasında bir göz formu, göz bebeğinde özgürlük işareti ile özgürlüğe duyulan özlem ifadelendirilmeye çalışılmış… Bu çalışma daha sadeleştirilerek bir logo vb bağlamda kullanılabilir. Zaten kavramları vermemin altında bu tür dönüşümler de yatıyor… Bir yerden başlamak ama bambaşka bir yere ulaşmak…

Kompozisyonu farklı dallardan örneklerle anlatmak ve kendi alanına bağlamak; “Mozart’ın bestesi, Orhan Pamuk’un romanında arka arkaya gelen anlam oluşturmaları, mimarın yaptığı bir bina… Ve Elektrik Mühendisinin devre elemanlarını yan yana getirerek oluşturduğu bir aydınlatma sistemi bir ahenk, bir kompozisyondur…”

Bir mühendis adayı… Ama anlaşılacağı üzere iyi ve geniş spektrumda mühendis olacağı, sıradanlığı aşacağı kesin…

Anlam; …bir cümleyi ayna olarak farz edersek anlam da üzerindeki görüntümüzdür…

Tanımlanabilir – bukalemun – neşe…

Kişilik tanımlamalarında bazen zıtlıklar arka arkaya yazılmış… İlginç…

Bir marka olsan, bu üç sözcükten hangisi öne çıkar…

Kartvizit tasarımında neşe vardı…

*** *** ***

Rağbet edilen ikinci konu davetiye ve çeşidi evlilik… Bazılarında ilginç cümleler kurulmuş, sınırlar zorlanmış. “Yeni bir hayata geçmek için ilk kapıdan geçerken sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyarız.”

Zıtlık, beyaz ve zenci çocukların mutluluğu ve mutsuzluğu üzerinden işlenmiş. Tahterevalli, halka gibi çocuğun en yakın alanlarıyla da ilişkilendirmeler yapılmış ve sonunda terazi kefesiyle anlatılmış…

Kompozisyon; insanın içini dışa vurmasıdır
Burada bulunmak; güvenirlilikle ilişkilendirilmiş
Anlam; boyuttur, renktir, biçimdir.

Siyah – Beyaz – Kargaşa…

Yapısındaki zıtlık, konu ve çizimlerinde kendini göstermiş…

“Siyah-beyaz” buradan hareketle nasıl bir patente yolculuk edilir? Nasıl bir tasarım gerçekleştirilir ve konusu Beşiktaş’ın dışında ne olur?


*** *** ***

CD tasarımında müzik albümüne konulan “Bunalım” ismi kül tablası ve sigara ile örtüştürülmüş… Başka ne ile betimlenebilirdi bu sözcük renk ve biçim olarak?

CD tasarımında bir de filmle ilgili bir tasarım yapmış öğrenci. Bir el, ama parmakları oldukça belirginleştirilmiş. Anlam sorusunda da tırnaklar yazılmış… Ama anlam iyi öyküleştirilmiş.

Kavramda “özgürlük” ele alınıp, “ya senin sınırın” diye soru sorulmuş varyasyonlarla sınır farklı farklı verilmiş, kişiye göre değişen…

Elektrik Mühendisi ama kitap yazmalı, mühendisliğinden öte kurgulayacağı romanlar olmalı…

Kompozisyon; “Otobüsten inmiş ve merdivenlerin basamaklarını yavaş yavaş çıkarken yine karşımdaydı. Havanın soğukluğuna, beyazlamış saçlarına ne de suratındaki kırışıklıklara aldırmadan tezgâhındakileri suratından hiç eksik etmediği tebessümüyle satmaya devam etmekteydi… “

Tanımlamak yerine yaşamak… Doğrudan anlatım yerine farklı anlatımdır yaratıcılık… Budur en güzel anlatım, burada yapıldığı gibi…

Burada bulunmak; “Tercihimdi bu, evet o gece bilgisayarın karşısındaki benin seçimiydi şu an karşılaştığı. Bilseydi üşengeçliği reddedecekti, bunu kaçıp gidecekti ama bu sefer kaçmadım yaşıyorum tamam gözlerimde bir ışık yoktu ama içimde bir sıkıntı bunalım da olmamıştı. Dönüp arkaya baktığımda bir gün burada olmuş olmamı görecektim belki de...”

Bu soruyu dersle sınırlamayanları, geniş düşünenleri kutluyorum.

Anlam; “Beraberdik, sigara ve kahvenin tadı damağımdaydı. Gülümsedi derin aldığı ve yavaşça bıraktığı nefesinin etkisiyle dağılan sigara dumanının içinde. Elimi daha da sıkı tutuyordu batan tırnaklarının acısını düşünemezdi, rüyada olduğunu söyleyip gözlerime baktı. Onunla olup olmadığımı soruyordu gözleri, bu sefer gülümseyen ben oldum ve dudaklarının ıslaklığını hisseden de ben oldum. Tutku bağımlısıydık sadece. Tutku neydi peki? Nefes alış verişlerimizi hissetmekti bazen. Sarıldı, daha çok gitmek istemediği, tam olarak hep olmak istediği yerin ben olduğunu söyledi.”

Siyah – Sessiz – Mezar…

Sınav kağıdına mezar sözcüğün altına bir not düştüm: Roman yazarak yaşamalısın…

“Sessiz” kavramını çevre konusunda bir afişe taşısaydın nasıl tasarım yapardın?


*** *** ***

Elektriğin bildiğimiz formu kullanılarak kartvizit tasarımı yapılmış. Otomasyonla ilgili kartvizitte ise isim logolaştırılmış. Bu çeşitlenebilir…

Kupa tasarımında arayışlar var. Kupada tutulacak yerde parmak kısımları çukurlaştırılmış. Genelde bildiğimiz bir şey. Ama içilecek yere bir dudak formu yerleştirmiş. İlginç olabilir. Tabii içmeyi zorlaştırmayan bir dudak formu olmalı. Dudaktan itibaren insan portresi çizilmiş, “kadın ve erkeği olabilir,” diyerek… İnsan eli, insan dudağından itibaren yüzün alt kısmı ile bildiğimiz kupa formunda oynamalar yapılmış. İlişkilendirme iyi, diye düşünüyorum. Çeşitli varyasyonlarla geliştirilebilir.

Kompozisyon; “…benim dünya üzerinde nefes alırken bıraktığım her iz yaşamımın bir kompozisyonudur.”

Burada bulunmak; “…burada bulunarak yaratıcılık ve duyarlılığımı gösteriyorum.”

Hırslı – kıskanç – objektif

“Objektif” sözcüğünden hareketle elektrik alanında nasıl bir proje gerçekleştirir ve patente aday olurdun?

*** *** ***

İlişki; fermuar ile tasarıma dönüştürülmüş. Fermuarın başı erkek ve kadın simgesiyle betimlenmiş. Fermuar aynı zamanda sevgi bağı olarak vurgulanmış. İlişki fermuarın açılıp kapanmasıyla geniş anlamda yorumlanmış…

Özgürlük kavramı, makasla ilişkilendirilmiş ama kesen kısmında yatay bir bölümleme ile…

Fotoğraf sergisinin davetiyesi doğrudan fotoğraf makinesi şeklinde tasarımlanmış. Bu doğrudan ve çok yakınsak bir ilişkilendirme olmuş. Ancak bir cümle dikkat çekici; “Bu kez biz sizin kadrajınızda olalım. Bekliyoruz…”

Boşluk kavramı; katlanmış bir şeye tutturulmuş üzerinde dünya haritası olan bir balonun toplu iğne ile patlatıldığı söndürülme ve yere düşme aşamalarıyla verilmiş… Bu 4 karelik çalışma nasıl bir reklamla birleştirilir-ilişkilendirilir?

Kompozisyon, uzun bir yazıyla çok güzel anlatılmış ve sonunda bir cümlelik özet: “Çerçevelenmiş varoluşlar…”

Fotoğrafla ilgilenen ve seçimini çerçeve sözcüğü ile anlatan öğrencimizin 1. vizesi çok iyi idi.

Anlam; “biçimselliğe uyarlanan senaryolardır,” diyerek kendine yöneltilen bir anlam yorumlaması yapmış…

Denk-siz – Dengesiz…

Denge üzerine yapılan bir çok kompozisyona uyarlanan bir dizi reklam düşündüren bir kişilik tanımı.

“Çevrelenmiş varoluşlar” içine neler koyarak bir film çekerdin, bir fotoğraf gösterisi hazırlardın?*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencisi

“Kompozisyon;” daha önce kendisine öğretileni anımsamak olmuş.

“Burada olmak;” öğrenci için fark ediş olmuş

Ve tanım… Kendini tanımlama ilginç…

İki – Gri – Sabırsız…

Neden 1 değil?

Sabırsızlığın reklamı ne olabilir?

“İki” konulu bir filmin senaryosu nasıl olurdu, içinde dağa tırmanışı taşıyan…


Odasını tasarımlayan öğrencimizin birkaç cümlesini paylaşacağım.

“…Kapının karşısında her an canlanacak kıyafetlerimin olduğu elbise dolabı ve gece kapağını açık unutursam her an dışarı fırlayacak korku romanı kahramanlarının bulunduğu kitap dolabım vardır. Yatağımın yanında odamın diğer duvarına dayalı kabloları kol suretinde prizlere uzanan yüzsüz bir adam olan bilgisayarım. Odamın ortasında gözleri korku dolu, gerçekle hayal arasında sınırı kaybetmiş ben.”

Varyasyonlarda oda tasarımı için yapılmış. Birinde yatak canavar olarak tasarlanmış. Okuduğu bir öyküdeki “eskiler” uzun boyları ile etrafını sarmış…

Demek ki salt sanat eğitimi alanlar yaratıcı değilmiş bir elektrik mühendisliğinde okuyan gencimizde yetenekli olabiliyormuş. Program yapan idarecilerin tüm bunları göz önüne alması gerekiyor.

Elektrik mühendisliği bilgisini kartvizit tasarımına dönüştürmüş. İnsan ve elektrik tellerini birleştirerek…

“Zaman” kavramında halat kullanılmış, yukarı doğru giden. Anımsadığım kadarıyla dağcılık kulübüne girmişti. Oradan esinlenme olabilir. Bence iyi bir ilişkilendirme. En azından sürekli kullanılan kum saatinden iyidir, farklıdır.

“Özgürlük” kavramı DNA ile anlatılmış. İlginç buldum.
Özgürlüğü DNA ile birleştirip neyin tasarımını yapardın?
Dünyaca meşhur bir İngiliz tasarımcı DNA sarmalından esinlenerek merdiven tasarlamıştı.

*** *** ***

Kimya Fakültesi öğrencisi

İyimser – Alıngan – Sevecen…

Kupa altında – dış kısmında gülen bir dudak çizimi var. Karşısındaki kişi düşünülmüş, tasarımda. İlginç…

Kartvizit tasarımında boru gibi bir çıkıntı düşünülmüş. Hemen fakültesine baktım Kimya Bölümünde okuyor. O borudan bir çizgi uzatılmış. Cam tüpten akan ile isim birleştirilmiş…

“Özgürlük” kavramı çok yakınsak ilişkilendirme ile ele alınmış; parmaklıklar ardında bir insan ve yan tarafta orman…
Özgürlük kavramı en çok hangi reklama gider?

“Sevecen” sözcüğünden hareketle nasıl bir ambalaj tasarımı gerçekleştirirdin?


*** *** ***

Kişisel danışmanlığın kartvizit tasarımı; bir çubuğa oklar ve içlerine yazılan yazılarla seçenekler sunulmuş.

Açıklamalar reklam kokuyor. “hayata adınızı büyük harflerle yazın, hiç olmadı zor silinsin.”

“Özgürlük” kavramı; “…ışık her yerinden geçsin ki zihninde karanlık bir yer kalmasın.” Bir tasarım nedeni olabilir.

“Yırtık”; “karanlık gökyüzünde yıldız ışıltısı” Bir reklamda kullanılabilir. Mimaride kullanıldığına göre, pencere diyerek…

“Bakmak”; “resim”

“Kompozisyon”; “gidilecek yere haritadan en kestirme yolu çizmektir.”

“Burada bulunmak”; “Grafik Tasarım dersinin zihnin paslarını alan altyapısını gördükten sonra kendisiyle tanışmamış biri olarak burada bulunmanın bir risk olduğunu söyleyebilirim.”

“Anlam” ile buzdağı ilişkilendirilmiş.

Hidrojen – Oksijen – su

Bu kişiliği nasıl reklam yaparsınız?

*** *** ***

Yeni yıl kutlama kartı; 7 düşürülmüş 8 mutlu yapılmış. Ama biri farklı Sekizin içine 7 konmuş. Sekizden bir çizgi çıkartılmış uçurtma ipi gibi ve altına şu yazı yazılmış: “Yeni yılın bütün kötü anılarınızı böyle sarması ümidiyle.” Kötü sözcüğü bir sarmal içine alınmış.

Odasını yeniden tasarlamış. Son sözü; “kısacası odam ben olmalı.” Bunu nasıl tasarıma dökersin-dönüştürürsün?

“Özgürlük” ile hayalleri ilişkilendirmiş.

“Kompozisyon”u, futbol maçından bir pozisyonla anlatmış.

“Anlam”ı, sonsuzluk ve sınırlanmayan olarak anlatmış…

Sınırsız – Hayalperest – İyimser

Tasarımlarında anlattıklarıyla kişiliğinde bir uyuşma var…

“Sınırsız” sözcüğünden hareketle nasıl bir reklam hazırlarsın?


*** *** ***

Elektrik Mühendisliğinde okuyan bir öğrencimiz saati ampul ve ışıkla ilişkilendirmiş. Ve ışık gölge ile bir saat oluşturmuş varyasyonlarda… İlginç… Resimdeki ışık-gölge saat tasarımında kullanılmış. Bir başka tasarımda saat tasarımı için dişliler tercih edilmiş.

“İletişim”; “çarpık hayatlar içinde her ana dokunarak her anla iletişim kurabilmek, dimdik kalabilmek.” Sözlerini bir dikdörtgen içinde yatay çizgiyle anlatmış… Burada varyasyon gerekmiş.

Anlam ve kompozisyonu ilişkilendirmiş. Güzel bir yorum çıkmış ortaya…

“Burada bulunmak”; “yaratıcılığımı geliştirmek açısından önemli bir yer tutuyor bende. …belli kalıpların içine girme mecburiyetimizi bir nebze de olsa unutabilmek, yeri geldiğinde aklımızdan geçenleri özgürce söyleyebildiğimiz bir ortamda bulunmak hem içimi rahatlatıyor hem de sınırlarımın genişliğini anlatıyor belki bana…”

Çelişkili – İyi niyetli – Limitsiz

“Limitsiz” sözcüğünü bir reklamda kullanalım lütfen…

“İyi niyetli” Bu sözden hareketle nasıl bir ambalaj tasarlarsın?

“İyi niyetli” bir tipi bir film için nasıl bir olayın içine yerleştirirsin?


*** *** ***

Kupa tasarımı; kupanın üzerine kedi çizilmiş kuyruğu dışarıda bırakılmış ancak kuyruğu geri dönüp kupaya tutturulmamış. İlginç bir tasarım, yaşam bulabilir. Varyasyonların birinde kupanın iç tabanına yalanan bir kedi yerleştirilmiş.

Remoe ve Juliet filminin CD kapağı tasarımı, varyasyon istiyor. Kullandığı biçimlerin hepsi bir anlam taşıyor ama yan yana geldiklerinde birbiriyle olan ilişkileri düşünülmemiş.

“İfade” kavramı bir sürü insanın içinde birinin ters dönmesi olarak betimlenmiş.
“Boşluk – doluluk”; Bardağın içinde su yokken hava ile dolu olması, bardağın içi boşken etrafının su ile dolu olması ile anlatılmış…
Nasıl reklama dönüştürülür?

“Kompozisyon”u, “tarif etmek” olarak almış ve örneklemiş. Ve kişiye göre değişen tanımlamalarda bulunmuş. Farklı bir bakış açısı sunduğu için kutluyorum. Kendisi de farklı…

“Anlam”ı, ilişkiler çerçevesinde yorumlamış. Etle kasap ilişkisi gibi… Siz nasıl bir ilişkiye anlam koyardınız? Anlamı nasıl bir ilişkiye koyardınız ya da…

Dengesiz – Derin – Eğlenceli…

“Derin,” sözcüğüne düştüğüm not: kesinlikle…

Derin sözcüğü nasıl bir reklama gider?

*** *** ***

Sergi davetiyesi; Boşluk, karanlık, umutsuzluğun buluştuğu görüş zıtlığı kalp, çiçek güneş ile betimlenmiş. Ancak kompozisyon kurarken seçtiklerimizi asker gibi sıralamak yerine farklılıktan, zıtlıktan yararlanmak gerekir. Farklı yerlerde, farklı büyüklüklerde ve her şeyden önemlisi birbiriyle ilişkisi düşünülmeli. Bu, renkle olabilir biçim değişimiyle olabilir vs…

İletişim evlilik çerçevesinde anlatılmış. Senaryolar anlayışsızlığın ilginç hale dönüştürülmesiyle kurgulanabilirdi.

Çok ilginç bulduğum kişilik tanımlamasını açıklamalı yapmış.

“Tebeşir tahtası.” “Kırgınlıklarımı çok çabuk unuturum, özellikle de değer vermediğim insanların beni kıracak bir şey yapmalarını. Onu yazılıp silinebilen bir tahtayla özleştirdim.”

Öğrencinin açıklaması çok güzel… Buradan bir öykü, bir kısa film çıkabilir. Kutlarım.

Aydınlık – karanlık; içimdeki çabuk değişen duyguları anlatmak için.
Deniz; bazen olayları çok derin düşünüyorum. Bunu anlatmak için…

Tebeşir tahtası, aydınlık-karanlık, deniz…

İnsan tebeşir tahtası olmuş ya da tersten bakalım tebeşir tahtası insan olmuş. Buradan bir pazarlama, bir reklam çıkabilir.

Bu tanımlamaların her biri bir öykü kahramanının, bir film kahramanının kendisi olabilir. Tebrikler.


*** *** ***

Öğrencimiz Çevre Mühendisliğinde okuyor ama mücevher dükkanları için kartvizit tasarlamış… Yetenekli olduğunu biliyorum bu nedenle sınırlarını zorlamalı, diyorum

Fotoğraf da çeken öğrencimiz özgürlük kavramını,”…vapurunda martıları simit ile beslediğim an.” Olarak yorumlamış… Buradan hareketle bir reklam, bir öykü, bir tasarım çıkartabiliriz.

“Özlem”; “sevgilimden ayrı bir şehirdeyken, onun parfüm kokusunu duyduğumda burnumun sızlamasını hissettiğim an”…

Kesinlikle bir parfüm tanıtım reklamında kullanılabilecek bir söz. Kutluyorum. “Başka bir kentte kokuyu duymak,” buradan hareket edilebilir. Daha önce de bir öğrencim “rüzgarla gelen koku” demişti bir parfüm için. Buralardan reklama dönüşüm yapılabilir.

“Burada bulunmak”; “aldığım mühendislik eğitiminin dışına çıkabilmek ve sanat eğitiminin içine girebilmek.”

Dürüst – Sabırsız – Alıngan…
Alıngan bir tipi farklı anlamlara oturtarak bir reklamda nasıl kullanırsın?

*** *** ***

Özgürlüğü, uçmayı, dostluğu basketbolla ilişkilendiren elektrik mühendisliğinde okuyan öğrencimiz davetiye tasarımında sadelik düşünmesi gerekirken, üstelik de bir afiş edasıyla tasarım yapmış. Ama sloganı iyi, tıpkı basketbolla ilişkilendirdiklerinin oldukça iyi olması gibi. “Dünyanın tüm renklerini basketbolda buluşturalım” Ayrıca açıklamasında basketbola “dürüstlük” kavramını da eklemiş.

“Kompozisyon”; “ayrı düşünce, duyguları aynı yol üzerinde buluşturup o yolda hepsini sona götürmektir.” Bu tür anlamlandırmaların yanındayım. En azından ezber kırılmış.

“Burada bulunmak”; “benim için ‘zamanı durdurabilmek’ kavramıyla tasvirlenebilir. İçimdeki çocuğu tekrar uyandırdığından ötürü bu derse çok şey borçluyum.” Buradan hareketle bir senaryo yazsan, nasıl bir film çekerdin?

“Anlam”; “aklımızdaki farklı çizgi ve renklerin bir araya gelerek hayallerimizdeki resmi oluşturabilmektir.”

İsyankar – Özgürlükçü – Heyecanlı

“Zaman” kavramını, “kendi içimizdeki yenilikleri keşfetmek” olarak yorumluyor. Buradan bir reklam konusu oluşturabiliriz.

Oda tasarımı; “Odamın kapısı hep açık olsa ve açık kapının ardında beni sonsuzluğuyla bekleyen doğa olsa… Yatağım kayıktan olsa, denizin dalgalarıyla beni beşik edasıyla uyuyamadığım zamanlara götürse…” Reklam alanında kullanılabilir. Bir masalın habercisi olabilir, çocuklar için. Kutluyorum.

*** *** ***

“Özgürlük benim” diyen bir elektrik mühendisliği öğrencisi, “iletişim varolmak” diyor.
Kartvizit tasarımında yanlamasına bir ampul kullanıyor. Acaba doğrudan ampul kullanmadan ne yapılabilir? Elektriğin anlamını düşündüğümüzde… Soyut ve ıraksak düşünürsek yaratırız…

Kompozisyon; “…fazla elamanların olmadığı, yeterince ucuz ve kullanışlı bir devredir.”

Sabırlı – Heyecanlı – Sadık…
“Sadık” sözcüğü reklamlar için kullanılabilir. Hangi reklama – hangi konuya gider?

*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencimiz “Müze Kent” konusunda bir tasarım düşünmüş. Önce bilgiyi yazmış. Safranbolu demek; tarihi evler, lokum, safran çiçeği.” Bunları tasarımının içinde kullanmış. Benim dikkatimi çeken konu öncelikle… Kutluyorum. Gerçekten Türkiye başlı başına Açıkhava müzesi… Müze ülke…

“Açmak” kalp içine çizilen kapıyla anlatılmış, doğru kişi ve zamana değinilerek. “Açmak” başka ne ile betimlenebilirdi?

“Açmak” sözcüğü reklamlarda kullanılabilir. Ama nasıl bir reklamda?

Kartvizit tasarımları danışmanlık ile ilgili, ama sınırlar zorlanmalı.

“Bir elektrik mühendisi olarak burada bulunmak: tekdüze ders işleme yöntemlerinden kaçarak sadece ezber yöntemiyle bir yerlere gelmeyi, üniversiteyi sadece ezber mantığı ile bitirmeyi engelleyerek, mühendis zekası denilen, fakat hiçbir dersimizde bunu ortaya koymamızı istemeyen sistemimizde bu yaratıcılığımızı ortaya koymaktır. Bu ders sayesinde dersin merkezinin kendimiz olduğunun farkına varıyoruz.”

Eğlenceli – Geveze – Objektif

“Eğlenceli;” Nasıl bir ambalaj, nasıl bir film, nasıl bir reklam, nasıl bir ders olurdun?

*** *** ***

Elektrik Mühendisliğinde okuyan ve şair olan fazla konuşmayan daha doğrusu konuşma biçimini şiirle örtüştüren öğrencim. Asistanlık yapıyor dersimizde.

Elektrik simgesi şeklinde bir kartvizit tasarımlamış ama işlevselliği düşünülmeli… Makine mühendisliği için çarklardan oluşan bir de saat tasarımlamış. Zıtlıktan baksak, tamamlayıcıdan değil de makine mühendisine nasıl bir saat yapardık?

Kavramları düzyazı şeklinde yorumlamış ama çok şiirsel olmuş keşke şiir formatında düşünseymiş.

“Özlem”
“Yokluktaki varlığı bulabilmek
Onun farkında olabilmektir özlem
Bedenen yayında olmasa da
Ruhen yanında olabilmektir”

Bu güzellikte devam ediyor yazı

Sonunda da,
“hasret kokan bir damla yaş akıtabilmek
Onun özlemine katlanabilmek
Onun yokluğunda onu yaşayabilmek
Onunla olabilmektir özlem” diyor… Hakikaten şiirsel bir anlatım… Umarım ileride şiir kitabı olur.

“Özgürlük” kavramını ise zıtlıkla anlatmış. Kutluyorum

“Kompozisyon”; “Bir enerji üretim tesisinde elektriğin üretilmesi, trafolara çok yüksek değerlere yükseltilmesi, enerji iletişim hatlarıyla şehirlere kadar iletilmesi, burada yine trafolarla küçük değerlere indirgenip evlerimize kadar iletilmesidir. Evimizde düğmeye basıp lambayı yaktığımızda, bu kompozisyonun ana fikrini oluşturur.”

“Burada olmak,” “Açıkçası başka bir ders seçemediğim için almak zorunda kaldığım için buradayım. En azından başlangıçta öyle düşünüyordum. Ama şimdi bu derste kazandığım deneyimlerden dolayı artık etrafıma daha farklı bir gözle bakabilmeyi öğrendim. Burada olmak, dünyaya boş değil, anlamlı gözlerle bakabilme duyarlılığıdır.

Duygusal – İçe kapanık ama neşeli – Kararlı bir gencim

Kararlı olanlar için bir reklam düşünelim lütfen…

*** *** ***

Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımında okuyan öğrencimiz…

STF den gelen öğrencileri genellikle ders asistanı yaparım. Alanlarında edindiklerini alan dışı insanlara anlatmak onlar için önemli bir deneyimdir diye düşünürüm hep. Sonuçları da gerçekten memnun edici olur, eski deneyimlerimden biliyorum. Tabii bunun için vaktinde gelmek ve devam etmek gerekiyor öncelikle…

Kartvizit tasarımı; tasarımcı için düşünülmüş bir kartvizit. Klasik dikdörtgen alan içine sertlik ve yumuşaklık uyumunda biçimlerin ilişkilendirilmeleri tercih edilmiş. Zıtlık iç içe ve başarılı. İşlevsellik bağlamında da sıkıntı yok. Ancak daha ilginç çalışmalar yapabilecek yetisi var öğrencinin.

EXE kuaför için tasarımlanan kartvizitte “E” tarak “X” makas olarak düşünülmüş. İlk baktığımda hemen yakınsak düşünülerek makas ve tarak ele alınmış diye eleştirel yaklaşmıştım. Ancak E ve X e iki anlam yükleyince eleştirimi azalttım. Saç dalgası da tasarıma eklenmiş… Kuaför, tarak ve makas dışında nasıl tasarımlanır, nasıl ifadelendirilir? Bunun üzerine girmek lazım…

Tabii STF den olunca diğer alanlara göre biraz daha ayrıntıya girmek ve beklentileri bu alanda yükseltmek gereği duydum… Diğer alanlarda fikir üretmeyi çok ön plana alırken bu alanın sunumu da bir o kadar önemlidir, diye düşünüyorum. çünkü eğitimini alıyorlar.

Kartvizitin bilinen yapısıyla, formuyla uğraşmayan öğrencimiz kupa tasarımında salt yüzey değerlendirmesinde kalmamış form üzerinde de kafa yormuş. Hindistan cevizinden esinlenerek bir kupa formu oluşturulmuş. Ayrıca işlevsel tarafı daha da ağır basarak çanta da taşınacak bir kupa da tasarlamış. Kutluyorum…

İkinci kupa tasarımında da işlevsellik çok ağır basmış. Yoğun iş temposunda çalışanlar için soğuyan kahvenin, sıcak kahve tarafı da olan iki bölümlü bir kupa düşlenmiş. Burada estetik tarafa hemen hiç dokunulmamış. İkisi aynı anda düşünülmeli. Grafik tasarım budur; estetik ve işlevsellik. Hele tasarım okuyan öğrenci bunun dengesini mutlaka gözetmeli. Bu sadeliği bozmaz.

“İletişim” kavramı, kadın ve erkek ağızlarından çıkan ellerin tokalaşmasıyla betimlenmiş. İlk bakışta sıcak karşılayamadım. Ama anlam olarak düşündüğünüzde iyi bir ilişki sözle dokunmak kadar elle dokunmak, tokalaşmak iletişim kurmak olarak alınabilir… Fakat yinede dokunmak başka nasıl tasarımlanır? Sınırları zorlamak gerekir.

Ünlem işareti ve “farkındayım” sözcüğünün birlikteliği nokta ile görselleştirilmiş. Kutluyorum… Buradan bir tanıtımın-reklamın tasarımına nasıl geçilir?

Farkındalık, yansıma ve gölge ile anlatılmış. Büyük küçük ilişkisiyle birlikte ve zıtlıktan yararlanarak yine… Bir yerlere taşınabilir, dönüşebilir…

Aramak, ayna ve saat ile ilişkilendirilmiş… Sunum tipografik bağlamın önceliğinde yapılmış, dikey ve uzun bir dikdörtgen kadrajın içinde… Öğrenci çok uzun boylu değil. Kağıdına genel olarak baktım, tekrar. Biraz önce STF de okuduğu için tek tek tasarımlarını – fikirlerini verdiğim büyük boy kağıda yerleştirirken bütünsel olarak da bakmış mı, genel sunumu nasıl diye düşünerek yapmıştım. Şimdi baktığımda kadrajları hem yatay hem dikey kullanmış içindeki tasarıma göre diye düşündüm…

Kompozisyon, yorumunu leke ve fotoğrafla gerçekleştirmiş. Beğendiğim bir cümlesi; “…Sadece görüntü değildir parçalar, sestir, kokudur bazen sıcaktır…” Ezber kıran bir bakış. Kutluyorum.

“Buradayım, çünkü farkındayım.” Farkındalığı çok önemseyen biri olarak tebrik ediyorum…

Yanılsama ve görülmeyen üzerinden “anlam” yorumu verilmiş.

Renkli – Dağınık – Heyecanlı

Derse götürdüğüm bir kitaptan seçim yaptırıp atölyedeki arkadaşlarla paylaşımını da ona bırakmıştım. Yanımda titrediğini hissettim. Ama hem titredi hem de sunumunu başarılı yaptı. İşte önemli olan budur. Kendimizle mücadele edip, başarmak…

*** *** ***

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde okuyan öğrencimiz kartvizitini yol ve cetveli ilişkilendirerek yapmış. Mesleğiyle bu şekilde ilişki kurmuş. Bilgileri arka yüze yüklemiş. İyi bir ilişkilendirme…

Çaydanlık tasarlamış. Çaydanlığı makas ile ilişkilendirmiş. Makasa işlevsellik yüklemiş. Makas, su ve çay akan konuma dönüştürülmüş.

Kupa tasarımında fıçıdan ve tutulacak yerde insan kulağından yararlanmış. Bir başka kupada kılıç, kuru kafa kullanılmış. İlişkilendirmeleri için kutluyorum… Yaşam bulabilir. Peki, bu kupa tasarımının reklamını nasıl yaparsın?

Burada bulunmak, onun için ”aklı, fikri ve düşleriyle orayı renklendirmek,” olmuş.

Düşüncelerim – İnancım – Özgürlüğüm

*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencimiz…

Mimarlıkta okuyan öğrenciler yetenekli oluyor. Bir dikkatimi çeken de hep aynı yazı stili kullanıyor olmaları.

Kartvizit tasarımında form üzerinde çok oynamış. Ancak işlevselliği ne kadar doğru? Kıvrılacak bölümler var ki, kullanışlı değil. Yalnız bilgileri forma göre yerleştirmiş ve boş bir yer bırakmamış. Varyasyonlarında ise bu çizimin yumuşak dış çerçevesine karşın sert dış çizimler yapmış, biraz daha sıradan olan… Sonuçta mimari birleşimleri anımsatan bir kartvizit çıkmış ortaya…

Kavramda, “zaman ve tüm barındırdıkları,” dediği cümlenin üstüne iki parmak izi arasına kalp grafisini yerleştirmiş. Siyah izlerin arasındaki çizgi kırmızı…

Kupa tasarımı dikdörtgen kadrajın üstüne yaptığı Miro vari bir desenle gerçekleştirilmiş.

“İletişim” adı altında çizdiği bende ilk önce tokuşma sözcüğünü çağrıştırdı. Erkek ve kadın, saçlarıyla buluşturulmuş…

Değişken – Sevgili – Gözlemci

Değişkenliği mimari bir yapıda kullansan nasıl bir yapı tasarımı oluştururdun?

“Sevgili;” teman bu sözcük olsaydı nasıl bir mimari proje hazırlardın?

*** *** ***

Mimarlık öğrencimiz…

Farkındalık – Değişim – Hareket - Adalet

“Hareket” sözcüğüyle seni nasıl bir tasarıma, nasıl bir markaya dönüştürebiliriz?

”Değişim” sözcüğünde nasıl bir marka olurdun? Neyin markası olurdun?

“Adalet” sözcüğünü Kafka ile birleştirdiğinde nasıl bir reklama tasarım olurdun?

Özgürlük kavramının tasarımı, gösterdiğim bir afişten esinlenerek gerçekleştirişmiş. Güvercin kırmızı yapılarak…

Kartvizitte farklı malzeme düşünülmüş. Kitap formundan yararlanılmış. Yazı fontuna kadar not alınmış…

Tebrik kartı tasarımında el formundan yararlanmış. Uygulaması ilginç olabilir.

Fotoğraf sergisi davetiyesi film şeridi şeklinde düşünülmüş ancak açık olarak değil de rulo şeklinde dağıtılıyor. Bu durumu değiştirmiş, yoksa şerit sıkça kullanılan bir fikir.

“Adalet” sözcüğünden çıkışla bina tasarımları yapsan, nasıl yaratırdın?

*** *** ***

Makine Fakültesi öğrencimiz…

En devamlı ve katılımcı öğrencilerden… Sergilere de gelen, ilgili işi disiplinle yapan bir genç. Başarılı bir mühendis olacağına inanıyorum.

Özgürlüğe teknoloji ilişkisi içinde değer kazandırıyor. Ve varyasyonlar özgürlük üzerinden yapılmış.

Kendi doğum gününe davetiye, balon formu içinde yapılmış. Diğer tasarım memleket özlemi dile getiriyor. Öğrenci Türki devletlerinden birinden gelmiş.

Kompozisyon; “Birçok şeyin bir araya gelip çok değişik bir şey oluşturması. Örneğin birçok parçanın kompozisyonudur.”

Bir derste öğrenilenlerin başka alanlara aktarılması başarıdır benim için tıpkı “burada olduğu” gibi…

Kırmızı – Cana yakın – Çılgın

Kendine kırmızıdan bir marka yapsan, neyin markası olurdun?

Cana yakınlığı hangi reklam için kullanırdın?

“Çılgın” sözcüğünü tasarımlasan formun ve rengin ne olurdu?

“Çılgın” sözcüğünü bir makine, otomobil tasarımında kullansan tasarımın nasıl olurdu?

“Kırmızı” ve “makine” nasıl ilişkilendirilir?

Bir patent olsaydın…


*** *** ***
Makine Fakültesi öğrencisi…

Soru sormak önemlidir hele hele hep sorulara yanıt verilen bir sitemde…

“Hiç kendinizi ifade edemediğiniz oldu mu?” Bu soru “ifade” sözcüğün altı çizilerek yazılmış ve aynaya yansıyan bir mum görüntüsü ile tamamlanmış.

“İletişim sorunlarınız var mı?” Bu soru açık bırakılan ve kablosu kesik bir telefon çizimiyle bütünleştirilmiş.

Kartvizit tasarımı makine malzemeleri kullanılarak tasarlanmış, vida, çark… Ve varyasyonlar yapılmış… Makine değince insanın aklına çark, vida mı, gelmeli hep? Yoksa kuvvet, hareket, yarar, farklılık akla gelemez mi ve bunlar renge, forma dönüştürülemez mi?

Kupa tasarımı, baş figüründen oluşturulmuş. Tutma yeri kulak olmuş. Burun çıkıntısı ve sırıtan bir ağız çizimi… Neden olmasın?

“Anlam”a dair ilginç bir yorum; “…Bazı zamanlarda karanlıktaki bir ışık, çöplükteki güzellik olabilir. Herkes tarafından fark edilmesi zordur.”

Duygusal – Hırslı – Her zaman kazanmasını bilen

“Her zaman kazanmasını bilen” Hangi reklam için kullanılabilir?

*** *** ***

Bilgisayar Mühendisliğinden bir öğrenci… Çizimi iyi… Fikirlerine, yaratıcılığına bakalım…

Dekorasyon fuarı davetiyesinin formunu vazo şeklinde düşünmüş. Vazonun geniş olan kısmına akvaryumu çağrıştıran bir çizim yapıp gerekli bilgiler rahatsızlık vermeden dağıtılmış… Formu farklı düşünmesi önemli… Ezberin dışına çıkmak yaratıcılığı zorluyor. Varyasyon ise dolap şeklinde düşünülmüş kapılar açıldığında gerekli bilgi ile karşılaşılıyor.

Düğün davetiyesi üç karede bir film şeridine gelin ve damadın çizimi yapılarak gerçekleştirilmiş ve “Bu filmi daha önce gördüğünüzü sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Düğünümüze bekliyoruz!” Diye yazılmış…

Kompozisyon; “Deniz kenarında bir çiftin mutlu bir şekilde gezerken başka birinin denize dalıp dertlerini düşünmesi ve bunun tek bir karede aynı anda tasarımı ( hem hüznün hem sevincin ) bence bir kompozisyondur.”

Burada bulunmak; “farklı görmek, farklı düşünmek, farklı… Uçmak serbest olduğundan gördüğümüz şeylere herkes gibi değil, farklı alanlara bakabilmek…”

Zeki – İyimser – Mutlu

Mutluluk ve reklamı birleştirsen, ortaya neler çıkardı?

*** *** ***

İnşaat Mühendisliğinden bir öğrenci…

Kuyumcuya ait bir kartvizit tasarımı düşünmüş. İlk tasarım yüzük şeklinde düşlenmiş, hemen kuyumcuyu çağrıştırıyor ve işlevsel. 3. tasarım kuyumcunun ilk harfi olan K biçiminde tasarlanmış ama işlevselliği düşünülmemiş besbelli…

Yaşamı “doluluk” olarak algılıyor.
“Zaman” söz konusu olduğunda hafıza saatinden bahsediyor.

“BEN: Bir balık kadar unutkan, maymun gibi iştahlı, kendime olduğum gibi samimi” diyor…

Üçünü bir araya getirip hangi reklamın alt yapısını oluşturabiliriz?
Ve bir film kahramanı olsan, nasıl bir senaryo yazardın?


*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencisi…

Kartvizit tasarımında gerekli bilgiler yok ama organik tarımdan alıntı var, karpuz ve makine dişlileri ile birlikte…

Aynı şekilde CD tasarımda çizim var ama bilgiler yok…

Estetik yetmiyor Grafik Tasarım alanında, işlevsellik de olmalı. Çünkü ders, bir iletişim dersidir ve konu ile ilgili olarak insanlara bilgi iletir. Ancak seçim yaptırabilmesi içinde estetik bağlamda tasarımın ilgi çekici, farklı olması gerekir ki müşteriye kendini aldırsın…

Farkındalık hayvanlarla anlatılmaya çalışılmış… Haklı, dünyada salt biz insanlar yokuz…

Kompozisyonda ezberin kendinde oluşturduğu rahatsızlık anlatılmış.

Güvenilir – Detaycı – Kararsız

“Güvenilir” bir ambalajı nasıl tasarlarsın?
“Detaycı” sözcüğünden hareketle nasıl bir marka olursun?

Hayvanlar için alanın olan elektrikle neler yapardın, yaşamlarını kolaylaştıracak biçimde…


*** *** ***

Makine Mühendisliğinden bir öğrenci

Parfüm sergisi davetiyesini, parfüm şişesini kitap gibi açarak düşünmüş. Ve üzerine gerekli bilgileri koymuş. 20 Çeşit parfüm tanıtımını 20 sayfa olarak düşünmüş… Bir de sayfalara küçük koku eşantiyonları yerleştirmiş…

Biraz masraflılık söz konusu. Halbuki Grafik Tasarım cimri bir derstir, yapılan her şeyde çok ekonomik davranmak gerekir. Bir de eşantiyonlara iki türlü bakmak gerekiyor. Biri merakı gideriyorsunuz beğeniyorsanız o kokuyu aldırıyorsunuz. İkincisi eşantiyon vermeden merak uyandırıyor, araştırıyor ve aldırıyorsunuz. İkisi de bir arada nasıl kullanılır?

CD kapak tasarımında çiziminin bir yerine koyduğu çiçeği aynı zamanda işlevsel hale getirmiş. Ortasına bastığınızda müzik başlıyor. Papatya prodüksiyon böylece tasarımda da yerini alarak kendi kimliğini oldukça gündemde tutmayı başarmış.

İletişimi, yakamoz üzerinden düşünmüş öğrenci. Ay ve denizin iletişimi-buluşması yakamozla sağlanmış…

Zamana ilişkin varyasyonları dikkatimi çekti. Kum saatinin içine yerleştirilenler; 1: altta filiz, üste ağaç.2: Altta dünya, üste sökülen kazak.3:Altta ağaç, üste bölünmüş ağaç parçalarının altında kibrit tanesi var, alevi ile birlikte. Bunlar kum saatinin içine yerleştirilmiş. Kum saatinin böyle kullanılmasını ilginç buldum… Kutluyorum.

Kompozisyon; “değişik sanat dallarını oluşturan küçük, anlamsız parçaların adeta bir sanatçının elinde yoğrularak hayat bulması ve duygularımızı kıptırtabilecek ahengi yakalamasıdır kompozisyon…”

Burada bulunmak; “benim hayata bakış açımı, içimdeki yaratıcılığı çok kısa sürede olumlu yönde değiştirdi. Benim fark ettiğim en önemlisi, her zaman bardağın boş kısmını görürken, dolu kısmını da görmeyi öğrendim. ‘Burada bulunmak’ olarak bu derste bulunmayı yorumladım.”

“Anlam, bir olgunun niteliğinden çok insanların olgularına yüklediği değer ve niteliklerdir. Karanlık anlamsızlıktır, anlam ise bu karanlığa tuttuğu bir ışık ve bir yorumdur.”

Anlam üzerine yaptığın bu yorumunu nasıl bir reklama çevrilmeyebiliriz? Nasıl bir reklamın anlamı olarak algılayabiliriz?

Tez canlı – istikrarsız – hoşgörülü

Tez canlılar için nasıl bir ambalaj tasarlarsın?

*** *** ***
Metalürji ve Malzeme Mühendisliğinde okuyan bir öğrenci…

Kupayı sporla ilişkilendirmiş topun üzerine dünya haritası çizerek Dünya Kupası ilişkilendirmesi yapmış…

Özlem kavramı onu çocukluğuna döndürmüş oradan bir çıkış yaptırmış ve bunu çizimle perçinlemiş. Geçmişe özlem çekmeyi anlatmış özet olarak…

Anlam, değer ve İstanbul yaşantısıyla yorumlanmış…

Duygusal – Sabırlı – Heyecanlı

Heyecan katacağın bir tasarımın konusu ne olurdu, rengi, biçimi nasıl olurdu?

*** *** ***

Elektrik Mühendisliğinden bir öğrenci… Asistanım. Oldukça sorumluluk sahibi, son derece güvenilir bir öğrenci… Derse katılımı da çok iyi…

Kartvizit tasarımlamış. Konusu ilginç. “Ders sizsiniz”
Bildiğimiz dikdörtgen kadrajın boşluğunda grafiksel tasarımlar yapıp gerekli bilgileri yerleştirmiş. Varyasyonlardan birinde ilginçlik düşünmüş. İçte üçgen bir çizim gerçekleştirmiş mavi ile sınırladığı iç dikdörtgene katlandığında “ders sizsiniz yazısı çıkıyor. Tasarımda bir sevimlilik söz konusu... Burada bir açıklama var. Varyasyonu yapılan kartvizit öğrenciye dağıtılmak üzere düşünülmüş. Büyüklere dağıtılanda böyle bir espri yok…

Diğer kartvizit tasarımı; bir kurum üzerine logolaştırdığı yazıyla düzenleme yapmış.

Zaman ile yolculuğu, zaman ile uçup giden kuşu ilişkilendirmiş.

Özgürlük, zıddıyla birlikte ele alınarak kişiler arası durumlardan yola çıkılarak sorgulanmış.

Kompozisyon; Bence kompozisyon bir bütünlük. …Bir araba dizaynında arabayı oluşturan parçaların bir uyum bir yansıma bırakması en basitinden arabanın şeklinden ne tip olduğu anlaşılabiliyor. Yarış arabası aile arabası veya hırcın bakışlı araba, uysal, yumuşak bakışlı araba, bunların hepsi oluşturulan parçaların kompozisyonudur.

Burada 2 cümle reklamlarda kullanılabilir. “Hırçın bakışlı araba.” “Uysal yumuşak, bakışlı araba” Arabayı insan gibi düşünmek pazarlamada da artı puan olur. Böyle bir araba reklamını nasıl hazırlarsın?

Neşeli – Ayrıntıcı – Sağlamcı ve kompleks

İçinde “neşe” olan bir reklam lütfen…

*** *** ***

Elektrik Mühendisliğinden bir öğrenci

Kartvizit tasarımına şeffaflığı katmış. Önce malzemeyi ele almış. Bir bölüm şeffaf düşünülmüş. Diğer kısma bilgiler yazılmış, arka ve ön alan değerlendirilmiş. Ayrıca karta kalınlık verilerek araya şirket binası yerleştirilmiş. Kart katlanıyor ve açılıyor. Asla işlevsiz değil. Elektrik Mühendisliğinde okuyan öğrenci arkadaşımızı kutluyoruz.

Çoğu öğrenci kartvizitte malzeme üzerinde durmamış. Malzeme mühendisliğinde okuyanlarla ortak bir çalışma yapılabilir.

Kupa tasarımında özel bir ağızlık düşünülmüş içimi kolaylaştırma amacı taşıyan. Uygulayıp bakmak lazım… Ayrıca kupa etrafındaki oyuklar parmaklar için düşünülmüş, kupanın kayıp kırılması önlenmek amacı taşıyor. Bir de kupanın altına yerleştirdiği teknoloji sayesinde kahvenizi içerken müzik dinleyebiliyorsunuz. Bir de her yerde kullanımı düşünülerek kırılmaz bir malzeme düşünülmüş.

Varyasyonlarda kupanın altına açılıp kapanır kül tablası eklemiş. Kupanın ön yüzüne sigara tabakası de eklemiş bir aparatla…

Kupa hareket eden üç silindirden oluşturulmuş, özellikle çöken sıvı içeceği çalkalamak için… Bir de şeffaf dokuyla kaplanmış kupa, aralarına istenen resim konması için… Diğer varyasyon yaşamda da var olan katlanmış bardak şeklinde tasarlanıp kağıt bardak israfı önlenmesi düşünülmüş. Bu ilişki iyi, ağaç kesimini azaltır. İşlevselliğin çok ön plana çıktığı bir kupa düşünülmüş. Kutluyorum…

“İlişki” kavramı çizgiyle ilişkilendirilerek anlatılmış hem yazı ile hem çizilerek gösterilmiş. İnsanın yaşadığı kültüre bağlı olduğu da özellikle belirtilerek. Özelde kendi ve çevren olarak düşünseydin bir genellemenin dışına çıkarak ne yapardın? Ayrıca “ilişki” kavramını bir reklama alet etsek hangi tasarım için öncelikle düşünürdün iletişimi? Ve nasıl bir iletişim olurdu tasarımını yaptığınla diğerleri arasında?

İlişki senin için işlevi olan bir tasarımda nasıl kullanılır?


“Dokunmak” kavramını hem hissettiklerini çizerek hem de yazarak gerçekleştirmiş. Teniyle algılamak önceliğine almış, diğer duyuları dışlayarak… Ve dokusal yapılar üzerinde durmuş, dokunma bunlarla bütünleştirilmiş. “Gözleri kapamak, hissetmek ve kalemle kağıdı buluşturmak,” diye özetlemiş.

Nasıl bir konunun reklamını oluştururken “dokunmak” kavramına dayalı bir söylemin olabilir? Dokunma hissiyle hareket ederek nasıl bir tasarım gerçekleştirebilirsin? Bir afiş tasarımı yapacaksın ve kavramın “dokunmak” desem, hangi konu önceliğiniz olur? Ya da afişin konusunu versem örneğin “barış” olsun “dokunmak” kavramıyla barışı nasıl ilişkilendirir renge ve biçime dönüştürüp bir tasarım oluşturabilirsin?

Kupa ve dokunmak desem nasıl bir kupa tasarımını dokunmak kavramıyla örtüştürebilirsin? Bir davetiye tasarlasan ama “dokunmak” kavramından çıkışla yapacaksın desem tasarımın davetiye bazında nasıl olur? İlişkilendirmeleri nasıl yaparsın?


Kompozisyon; içinde varolduğumuz doğanın dışarıdan-insanlar, teknoloji vs- müdahale edilmediği sürece uyum içinde, hiyerarşinin zaman zaman ortaya çıkıp, zaman zamansa kaybolması fakat hiçbir zaman kendi niteliğini bozmadan dönüşerek, değişerek kendini adapte olması ve bu farklı yapıların oluşturduğu birliktir. Aynen bir ışık masasından kablo, ışık ve düğmelerin oluşturduğu bütünlük gibi.” Kutluyorum; ezberini kırdığın için, alanına iyi bir aktarma yaptığın için ve yaşama serdiğin için…

Burada bulunmak; “modern dünyanın getirilerinden uzaklaşarak kendi iç dünyamdaki farklılıkları görebilmem, yaratıcılığımı geliştirmemi ve günümüz dünyasındaki yabancılaşmanın verdiği sıkıntıdan kurtulmama yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kendimi keşfetmeye başladığım andan itibaren ifade kanallarımın gelişmesi ve yaratıcılığımı artırması bu dersin bana katkısı olduğunu düşünüyorum…” Derse katkı veren bir öğrenciden…

Anlamı iç dünyasındaki kendisi olarak ele almış…

Film ( dizi ) – Dostluk – Spor

Eğer kişiliğine uygun bir film çekilseydi nerede çekim yapılmalıydı ve hangi olay örgüleri kullanılmalıydı?

Hangi filmin-senaryonun kahramanı olurdun?

Hangi filmin, nasıl afişi tasarımı olurdun?

Eğer sen filmsen tanıtımını nasıl yapardın?

Demek ki sayının az olduğu bir derste merkez olmanın çok iyi tadını çıkartacaktın ve yaşama katkın katlanacaktı…


*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Kartvizit tasarımını mimarlık ve perspektifle ilişkilendirerek gerçekleştirmiş. Saydam, yarı saydam yüzeyler de düşünerek… Derinlikle ilişkilendirmek bir çıkış olabiliyor. Görünürlülükle çıkış bir başka tasarıma neden olabilir. Ve hepsi de mimariyle yakından ilintili…

Kupa tasarımını yaptıran “akışkan” sözcüğü olmuş. Kutluyorum. İyi bir ilişkilendirme iyi bir çıkış…

Özgürlük; farklı yerde duran aynı parça ile betimlenmiş…

Kompozisyonda parça bütün ilişkisi irdelenmiş

Düşünce – Sezgi - duygu…

Harika bir üçlem…

Mimarlık öğrencileri çizim olarak da yetenekli oluyorlar. Geriye sınırları zorlamak kalıyor…

Sezgisi kuvvetli birinin, düşüncesi kuvvetli biriyle karşılaşmasını anlatan kısa filmin senaryosundaki olaylar örgüsü nasıl gerçekleşirdi ve mimari tasarımı nasıl olurdu?

Sezgi ve düşünsellik nasıl bir yapı tasarlatırdı sana…


*** *** ***

Elektrik Fakültesi öğrencisi

Kartvizit alanı üzerine özellikle köşelerinin değerlendirildiği çizimler yapılmış. Ortada yazıdan arta kalan kısımlara da çizimler yapılmış ama buna karşın yine de çok dolu hissi yaşatmıyor.

Kupanın kulpu kalp şeklinde düşünülmüş, yarısı kupa üstünde çizim olarak…

“Zaman” ağaç halkaları ile ilişkilendirilmiş buradan gidilebilecek tasarım ne olabilir?

Zaman, akan ve yavaşlayan olarak alınıp çizimler nehir ve gölet şeklinde gerçekleştirilmiş… Daha fazla sınırlarımız zorlansaydı neler çıkardı zamana dair acaba?

Objektif – Düşünceli – Ümitli, umutsuz

Umuda dair bir afişi, gençler için nasıl tasarlardın?

*** *** ***

STF Sanat Yönetimi Programı öğrencisi

Oldukça çalışkan, devamlı, yaratıcı, sorumluluk sahibi bir genç… Sınırları zorlayacak, ülke dışına taşacak insanlarımızdan olacağına inanıyorum.

Kartvizit tasarımında önce bildiklerimizi kırmakla başlamış işe. Dış çerçeve düz dikdörtgen olmaktan çıkartılmış her varyasyonda. İç alanda renk kullanarak bölümlemeler sağlamış. Bu bölümlemeler kenar değişikliğini tamamlar nitelikte olmuş. Kendi adına olan bir galeri kartviziti tasarımına zaman zaman mimari unsurlar taşınmış. Perspektif girmiş bazı tasarımlarına… Verilen kağıda genel olarak baktığımda bir düzen, disiplin ve temizlik hakim… Ve birçoğu kağıdı yatay tutarken kendisi dik tutmuş.

“Zaman” kavramını “beklemek “ile ilişkilendirmiş, lekesel bir figürden sonra yol biçimine ve soyuta doğru giderek… Ve varyasyonlarda sadelik gözetilmiş… Daha doğrusu gittikçe aza, sadeliğe indirgenmiş seçilen şekiller… Ve bir bütün-tek lekeyle nokta konulmuş…

“Zaman” kavramına dair tercih ettiğin formlardan hareketle işlevselliğin de düşünüldüğü bir tasarım yapsaydın neyi tercih ederdin?

Kompozisyon; “hayata karşı duruştur. Bulunduğun yer, aldığın nefes, yansıttığın ve verdiğin tepkidir.” Beğendiğim yorumlardan biri… Bulunduğun yerden çıkışla bir kupa tasarlasan nasıl olurdu? “Yansıma” üzerine bir tasarım yapsaydın ve afişinin anahtar sözcüğü olsaydı, konun ne olurdu ve biçimin ve rengin…

Burada olmak; “bir su akar boşlukta, yollar geçer, hayatlar çizer sonra engin denize karışıp kendini feda eder. Bir su akar hayata sımsıkı sarılmış. Hayat verir, güneşle parlar, yıldızla sevinir sonra gider bir yeşili çiçeklendirir. Burada olmak çiçeklenmek için suya kavuşmaktır.”

Belki bir gün şiir kitabı da olur tasarımcı öğrencimizin…

Güvenilir – Sevgi dolu – Sadakatli

Ve güler yüzlü, çalışkan… Gerçekten de kendini çok doğru tanımlamış. Sıra bu tanımları tasarıma, yaratıcılığa dönüştürmeye geldi…

“Sadakat” sözcüğünden hareketle nasıl bir tasarım ve nasıl bir reklam gerçekleştirirdin?


*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencisi

“Sevgililer günü” için kupa tasarlamış. Şu ana kadar tek özel bir alan için tasarım yapan öğrenci. Dolayısıyla konuya uygunluk çerçevesinde hareket etmiş. “Her iki yönden de birbirini tamamlayan kupalar” notuna uygun bir çizim gerçekleştirmiş. Biçimle ilgilenmiş. Genelde öğrenciler kupa üzerine bir tasarım düşünmemişler hep formuyla uğraşmışlar…

Doğa fotoğrafları sergisine bildiğimiz film şeridi tercih edilmiş. Ancak içindeki karelerde değişiklik yapmış, standardın dışına çıkmış. Bir de şeridi yuvarlak olan bir kutuya yerleştirmiş çevirdikçe bilgileri görünüyor. Uğraşın akılda kalıcılığını hesap etmiş. Fakat ne kadar pratik olur, ona da bakmak lazım.

Zaman ve iletişim kavramlarında fazla bilinenlerimizden hareket etmiş…

Burada olmak, farkındalık bağlamında ele alınmış. Bunun için kutluyorum.

Anlamı alanlarla tanımlamış… Ve kağıdı dik tutanlardan…

Sarı – Su – Gerçek

Kendini su olarak tanımlaması çok hoş… Demek ki değişime ayak uyduracak. Gelişmelere açık olacak. Nefis bir tanım…

Su üzerinden gidersek, taşıyacağı anlamlardan hareket ederek yapacağımız reklamlar, tasarımlar ne olabilir?

“Su” temasında bir bina tasarlasan nasıl olurdu?

Reklamın “kırmızı”sı var. Peki, sarısı nasıl olur? “Sarı” başlığı taşıyan bir dizi tasarım nasıl oluşur? “Sarı ve uzak” üzerine neler tasarlanabilir?*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Mimarlık olunca üçüncü boyuta taşınma oluyor… Bir zarf yapmış içine de hem çizim hem yazı koymuş… Kapağını da unutmamış… Bunu eğlenceli buluyor ve “sen de burada olmasın,” diye özendiriyor.

Kupa tasarımını eliyle kavranması kolay olsun, diye düşünmüş. Bu önemli…

İletişimle boşluğu ilişkilendirmiş, olumsuz bağlamda…

Zamanı dönemlerle ilişkilendirmiş, her dönem farklı renkle çizilmiş… Varyasyonlarda bütünlüğü, doluluğu elden bırakmış.

Burada bulunmayı, var olmakla özleştirmiş

Anlamı, anımsatmalar üzerinden tanımlamış

Ebruli –Zaman – Kabuk

Kendilerini tanımlama sözcüklerini gerçekten çok beğendim… Çok ilginç tanımlamalar var, burada olduğu gibi…

Ebruli bir reklam yapalım…

Mimarlıkta “ebruli” bir tasarım nasıl olur acaba?

Kabuksu bir reklam nasıl olur? Kabuk anlamından hareketle nasıl bir tasarım yapılır? Nasıl bir mimari proje oluşturulur?

Kendini bu üç sözcükle nasıl renge, biçime, anlama dönüştürürsün bir tasarımda?


*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencisi

Pratik olan ve hızlı düşünen bir öğrenci… Saat tasarımını tercih etmiş, sporla birleştirerek tasarımlamış. Çizimi de, sözlerle anlatımı da çok ayrıntılı… Tam bir mühendis ayrıştırması var tasarımında… Tabii konuya uygunluk bağlamında yapmış bunu… Ama hayalperest müşterisine saat tasarlarken başka bir boyuta gelmiş. Onların hayatında önemli olan ya da olmayandan hareket etmiş tıpkı firmanın özelliklerine göre saat tasarlarken de aynı şeyleri yapmış… “Hayalperestin hayatında gerçekliğe yer yok,” diyerek akrebi gerçeklik, yelkovanı hayal olarak algılamış ve ikisinin buluşmaması üzerine bir tasarım kurgulamış. Renk kullanmış. Gerçeğin rengi koyu hayalin rengi açık tonda… Ve hayale kalp formu yakıştırmış

“Açmak” kavramını açacak ile ilişkilendirmiş ve şişe kapağını mıknatısla açmayı denemiş… Burada da ayrıntı var… Hakikaten neden olmasın? Ben şişe açmakta çok zorlanırım böyle bir düzenek düşünülse fena olmaz… Parmaklar için güvenli tutuş bile düşünülmüş. Umarım öğrencimiz bir gün patent sahibi olur.

Isınmak kavramı çocukluk, soba, kar ve anne ile ilişkilendirilmiş…

Öğrenci kağıt yüzeyini de özel olarak bölümlemiş. Bu çok ciddi düşünülmüş…

Kompozisyon; “hayatımız boyunca hep bir şeylere ulaşmak için uğraşırız, çabalarız, çırpınırız. Doğarız, büyürüz ve yaşamımızı bir noktada tüketip noktalarız. Bana göre yaşamımız bir kompozisyondur. Kimiz şair edasıyla sevinç dolu, kimisi hüzün, kimisi yarım kalmış, kısa, kimimiz sığ kalmış derinleşememiştir. Kimimiz özünü bulmuş bütün mutluluğu yansıtan bir türdür. Hepimiz kendi kompozisyonumuzu oluşturmak için çabalarız…” Bundan sonrası bize öğretilenlerin yaşama aktarılmasına dair olmuş… En azından yaşama aktardığı için kutluyorum.

Burada bulunmak; “belki bencilce olacak ama burada bulunmak bana göre tamamıyla kendime olan, kişiliğine olan duyarlılığımdan kaynaklanıyor. Yoğun iş stresi, sınav stresi derken yaşam basitliğinde sıkışıp kaldım. Bu ders beni düşünmeye sürükleyen ben de varım!! Demeyi sağlayan yararlı bir ortam… Zihnimizin pasını sadece matematik değil düşünmekte güzel bir şekilde temizler. Yani burada bulunmak kendime duyarlılığımın bir sonucudur.”

Anlamı oyun hamuruyla ilişkilendirmiş…

Hırs – Hayalperest – Barış “Hırs-Barış ters kavramlardır ama dengeli olduğunda çok güzel olur.”

Kişiliğindeki barışı afiş yapsan, nasıl tasarlarsın? Biçimin, rengin, sloganın ne olur? Ve kişiliğinden özgürleştirip “barış” adına afiş yapsan nasıl yaratırdın, hangi sözcüklerden yararlanırdın?

“Barış” sözcüğünden hareketle elektrik alanında nasıl bir tasarım gerçekleştirirsin acaba? Patent lütfen…


*** *** ***

Elektrik Mühendisliğinde okuyan bir öğrenci…

Okunan alan bazen tesadüf olabiliyor, bazen isteyip mutsuz olunabiliyor bazen de hem istenmiş hem mutlu olunuyor. Ne olursa olsun kişilikte olan diğer özellikler duruma göre çok ön plana çıkıp yapılan düzenlemeyi etkileyebiliyor…

Bir spor ambleminin üzerine yapılan düzenlemeler, çalışmalar, yazılar… Nitekim kupa tasarımını herkes içilecek kap olarak algılayıp ona göre tasarım yaparken bu öğrencimiz kupayı en yükseğe erişmek, rakiplerini geride bırakmak olarak alımlamış… Kupa tasarımı ile 1 rakamını ilişkilendirmiş. Spor çeşidine göre tasarım yapacağını anlatmış… Basketboldan örnek vermiş… Kesin 1 olmak koşuluyla…

Özgürlüğü, kırılma üzerinden almış, zincirle… Kırılma kavramı zincirin dışında ne ile ifadelendirilebilirdi acaba? Iraksak ve soyut düşünelim lütfen…

CD tasarımı düşlemiş… Adı;”Kötü İnsanları Tanıma Serisi” Kötülerin de içinde iyilik bulunabileceğini varsayarak renklerin dilinden yararlanmış. Kırmızı, siyah ve beyaz… Mekanı bulutlar, gökyüzü olarak seçmiş…

“Hasta Adam” filminin CD kapağı tasarlamış, bir söylem üzerine gerçekleştirilen bir tasarım… Üçüncü CD tasarımı çift anlam taşıyabilir… Buna dikkat etmek gerekir. Zıddı bir anlam bazen tasarımı çok yıpratabilir… Diğer CD tasarımında albüm konusu nedeniyle hedef kitle ön plana alınmış…

Zaman üzerine kendini anlatan bir saat tasarımlamış 3 ve 5 onun için anlamlı ve zamanın düz bir çizgi gibi geçmesinin olanaksız olduğunu varsayarak akrep ve yelkovanı zig zag biçiminde çizmiş…

Kompozisyon; “kendimizi ifade etmenin her yolu benim için kompozisyondur…” Yapılanlar, yaratılanların yanında mimik de onun için kompozisyona dahil edilmiş.

Burada bulunmak; “…bilgi ve estetiği birleştirdiğimiz güzel bir ailedir burası.”

Siyah – Beyaz – Okyanus

Okyanusu ele alalım. Okyanusu çağrıştıran bir tasarım ne olurdu, üstelik seni anlatsın…

Siyah beyazı Beşiktaş olduğu kesin, kanını renkten alıp tona çevirecek kadar…

*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Önce kupanın formuyla değil üstüne yerleştireceği tasarımla ilgilenmiş. Çizgiyle başlamış, varyasyonlarda sıcak ve soğuk kavramını portreyi gülen ve üşüyen-korkan olarak çizmiş. Her tasarımında da sıcak ve soğuk düşünülerek renk tespit edilmiş. Son tasarımında kupanın formuyla oynanmış… Kupa üzerinde başlayan desen kupanın tutacağında devam ediyor. Bu birliktelik-devamlılık güzel olabilir. Kutluyorum…

Kartvizit tasarımında işlevsellik ön planda… Üstte oluşturulan boru gibi bir forma takılan bir kurşun kalem ve bu kalemle yazılabilen şeffaf bir yüzey…

“Uçmak” ve “bakmak” kavramları üzerinden çok yakınsak düşünülerek ilişkilendirilmeler yapılmış, çizim iyi ama fikir için daha sınırların zorlanması gerekiyor…

Kompozisyonu fikrin irdelenmesi olarak almış… “Burada bulunmayı” ve “anlamı” değer vermekle özleştirmiş.

10/8 ( 10 küçük 8 çok büyük ) – Ying – Sadece

“Sadece” sözcüğünden hareketle tasarımlayacağımız bir kupa nasıl olur? Bir giysi nasıl olur? Bir afiş nasıl olur?

10/8 olarak kendini hangi tasarımın içinde bulurdun ve rengin ne olurdu?

“Sadece” sözcüğünden hareketle nasıl bir mimari tasarımı gerçekleştirirdin?


*** *** ***

Mimarlık Fakültesi öğrencisi

Kartvizit tasarımında kullanışlılık ve kullanışsızlık üzerinden gel gitlerle yapılan çizimde çoğalırlılığa ulaşmış. “Çoğalan kartvizit ‘çoğalır reklam yapar’” Ve benim mimarcı sözüme atıfta bulunmuş… Bir süreç var çiziminde… Derste ürettiği fikirler iyi. Belki burada isteseydi daha da ilginç tasarımlar oluşturabilirdi…

Zaman şematik ama içine koyduğu sevimli çizimlerle doğumdan başlamış ama bir şey konmuş, çok önemli olan şeylerin arası ÖSS… Ve Mimarlıktaki eğitimde zamanla olan çarpışmalarına değinmiş.

Matematiği sevmediği için hesap yapan ki var yaşamda bir saat yapmış ama onu mimari projeleri teslim durumlarına göre ayarlamış. Yani mimarlara yarayacak elit bir saat. Mesleklere göre saat tasarımın yanıtı bu olmuş. Halbuki diğer çizimler kuaförse makas, tarak, mimarsa bina oluyordu… Burada proje teslimine ne kadar kaldığını anımsatan bir saat tasarlanmış… Bu arada estetiğine fazla dokunulmamış. Bu bağlamda varyasyon yapılabilirdi. Varyasyonlar daha ziyade işlevsellik bağlamında ele alınmış. Tek birinde köşeler yuvarlatılmış.

Özgürlük hakkını kağıdın farklı kullanımına ayırmış…

“İfade” sözcüğünde bilgisine göre hareket edilmiş… İfade’nin tasarımı nasıl olurdu renk ve biçim bağlamında? Reklamı nasıl olurdu anlamı bağlamında?

Burada bulunmak duyarlılıkla örtüştürülmüş. Ve “kişisel gelişim için gerekli olan ‘tasarım’ görsel anlatım ‘grafik’ ile sunulduğunda ilgi çekici ve kalıcı olmaktadır….”


Anlamı değişkenlikle bağıntılamış…

Mimarcı oldukça yetenekli, düşünen ve sorgulayan bir genç… Dersimizi harika yönetti. Tartışma ortamı yarattı, kutluyorum.

İyi – Kötü – Çirkin

Bu başlıkta – konuda bir film çekseydin senaryon nasıl olurdu? Afişi nasıl tasarlardın?

“Değişken” sözcüğünü anahtar kabul etseydin nasıl bir mimari proje gerçekleştirirdin?


*** *** ***

Makine Mühendisliği öğrencisi

Kartvizite çalıştığı firmanın logosu düşlenmiş.

Tasarımlar analitik düşünsellikle gerçekleştirilmiş. Özellikler tek tek yazılmış. Saat tasarımı asimetrik düşünülmüş. Bir varyasyon kavun gibi uzatılmış, bir diğeri yarım ay şeklinde tasarımlanmış”

Zaman kavramını genelde sıradan tanımlar olarak alımlarken, buradaki betimlemeye “güzel” yazmışım.

Zaman;” – Kontrol edilmeyen – engel tanımayan – varlık onun içinde – o varlığın yerinde – bazen ondan hızlısı yok – bazen de ondan yavaşı yok – önüne ve arkasına geçilmeyen – temsil edilecekse ancak bir akışkanla yapılabilir ( sıvı ya da gaz )”

Her cümlesi bir reklamda kullanılabilir. Bu ilişkilendirmeleri yapsak hangi konunun tanıtımına gider, düşünelim…

“Bütün kainatın bir okyanusun içinde bulunduğunu düşünürsek zaman akıntı olabilir. Bazen yavaş akar bazen hızlı. Bazen sıcak bazen ılık bazen de buz gibidir. Her şey onun içinde aynı zamanda o da her şeyin içindedir. Varlığı onun içinden çekip alamazsın çünkü zaten sen de onun içindesin.”

Bir bulmaca sorusu gibi… Bunu nasıl tasarıma dökeriz, nasıl ambalaj yaparız? Nasıl bir imaj konusu ederiz? Nasıl bir tişörte desen oluştururuz?

Yüzmek; “yüzebilmek için suya güvenmek gerekir. Kendinizi onun içine rahatça bırakamazsınız, annenize sarılır gibi rahat olamazsınız. Sizi tutmaz, kucağından bırakıverir. En ufak tedirginliği hisseder su. Kalbinizin çırpıntısını duyuyordur zaten. Tedirginliğinizi sıktığınız kaslarınızdan anlar. Gevşettikçe kendinizi alır baş üstü eder sizi.” Yazı bu güzel tatla devam ediyor. Sonunda yazdıklarını kabul etmesem de genel anlamda güzel bir yazı. Sonunda “denizin sınırlarını zorlamış ve ancak onun izin verdiği kadardır yapabileceklerimiz,” demiş. Halbuki kendi sınırlarını zorlamalı ve bu kendine senin izin verdiğin kadar ilerlemen demektir, başkalarının değil. Yazı da denize verilen yaşam yaratı bağlamında kullanılabilirlik taşıyor. Kutluyorum…

Burada bulunmak; “dersi geçmiş olmak değil, dersi almak demektir.”

Ayrıntı – Düzen – Güven

“Güven” sözcüğünden hareketle bir ambalaj tasarımı gerçekleştirirsek nasıl bir yaratım olur?

“Düzen” sözcüğünü tema kabul etsek nasıl bir afiş tasarlardın?


*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencisi

Tasarımda kupanın altına açılır kapanır bir bölüm yapmış, içine şeker ve kahve koymak için. Adına da “depolu kahve kupası “demiş. Diğer kupa tasarımında kulpa da depo vazifesi vermiş. Burada kahve çeşitleri düşünülmüş, sütlü, sütsüz, şekerli, şekersiz gibi…

Otomatik taşınabilir Türk kahvesi fincanı tasarlamış. Altında takılıp çıkartılabilen bir şarj prizi var. Ve “okulda, arabada bol köpüklü Türk kahvesi” diye de yazmış.

Bu tasarımı geliştirip patent düşünsek… Bizim kaç yılda aldığımız patent sayısı ABD nin bir günde aldığı patent sayısına eşitmiş. O nedenle bu derste başlatılan yaratı boyutları patentlerin kıvılcımı olmalı…

Dijital akıllı kartvizit tasarımı yapmış. Kartvizitler; “iş saatleri” “mesai saatleri” “tatillerde” “ulaşılmak istendiği zaman” olarak gruplara ayrılmış… Acaba bunu nasıl toparlar ve patente çevirirsin?

Açıklamada işe yıkamayı da katmış ve bu pratikliği tembellikle örtüştürmüş. TV de kanal değiştirmek isteyen biri durmadan kalkmak yerine oturduğu yerden kanalı nasıl değiştiririm, diye düşünüp kumandayı keşfetmiş olamaz mı? Bunu bir kitapta okumuştum. Yaratıcılıkta bu bile etken… Geriye kalan öğrencimizin bunu geliştirip patent başvurunda bulunmasıdır.

Kavram - karmaşa = hayat = çözüm = mutluluk = aşk = ölüm = bebek = toprak = ana = Dünya
Bu ardı ardına gelen sözcüklerin altına bir de yumuşakça inen çıkan bir çizim gerçekleştirmiş.

Kompozisyon; “düşünüp, hissedip, uygulayıp sunmaktır.”
Burada bulunmak; “burada bulunmayacak kadar ahmak olmadığının farkında olmaktır.”

Farklı – Sıradan – Çenk

Farklı Çenk’i nasıl tişört yapardın, nasıl ambalaj yapardın, nasıl marka yapardın, nasıl bir imaj oluştururdun?

*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencisi

Balık formundan kupa tasarımı yapılmış. Kupa dik değil yatay düşünülmüş yani geniş olmuş balık uzun diyerek. Kuyruğu da kıvrılarak birbirine tutuşturulup sap-kulp yapılmış. Daha önce de balığı kupayla ilişkilendiren öğrenci vardı, bu öğrencinin ilişkilendirmesi farklı olmuş. İkisi de kupa, ikisi de balık ilişkilendirmesi üzerinden gitmiş ama ikisinin de tasarımı farklı. İşte bireysel farklılıklar dediğimiz değer burada ortaya çıkıyor. Ve ben bunu çok önemsiyorum.

Kupa yüzeyinde çizilen balık formları da farklı farklı olmuş varyasyonlarla. Varyasyonun önemi burada ortaya çıkıyor. Öğrenciyi kutluyorum. Yüzey kabartma olarak düşünülmüş. Varyasyonlarda kupa sapı-kulpu değişik değişik yapılmış.

Diğer kupa tasarımı, üst tarafından bir kısmının yırtılıp çevrilerek tutma sapı şeklinde düşündüğü yazılmış. Ve çizilmiş. Kupa üzerine ilkokul çocuğunun olan bir resmi tercih etmiş…

Bu kupalar geliştirilip uygulaması yapılabilir. Tasarımlar ilginç.

“Zaman” kavramı için, içinde insanlar bulunan bir kum saati düşünülmüş. Üste bebekler, gençler, yaşlılar ve altta kara bir delik…

Burada bulunmayı, sorumluluk ve geliştirme olarak almış.

Güvenilir – Vurdumduymaz – Muhalefet

“Vurdumduymaz” bir tip yaratsan, çizgi film için nasıl olurdu?

“Muhalefet” bir tip yaratsan film senaryosu için, afişi nasıl tasarlardın?

“Güvenilir” bir ambalaj yapsaydın, neyin ambalajı olurdun?


*** *** ***

STF Müzik Toplulukları Programı öğrencisi

Kartviziti için yıldız formu düşünmüş. Kullanımında kıyılar kırılır, kırışmaz mı? Renk kırmızı düşünülmüş. İşlevsel bölümünde işin içine merakı koymuş. Ancak kartvizitin işlev tarafı merakı kaldırmayabilir, bir bilgilendirme, bir iletişim aracı olduğundan ve zaman bağlamında önemli olduğu için…

Diğer kartvizit tasarımlarında biri yuvarlak diğeri dikdörtgen ama anlayış aynı. İnsanı hipnotize edici bir tavırla yaklaşım olmuş.

Özgürlüğü, çevrenin değil kendisinin kararları çerçevesinde almış. Haklı bizde çocuk “elalem ne der,” sorusuyla yetiştirilir.

Beynin arkasına güneş yerleştirildiği bir çizim var, özgürlüğü niteleyen. Şunları yazmış. “….çünkü insan farkındalığını artırdıkça, daha özgür olur, bu da aslında bir aydınlanmadır. Bir bebek kadar özgür olmamız için zihnimizi, sonradan bastıran karanlıktan kurtarmalıyız.”

Bu anlatımdan çıkışla eğitim sistemimizi eleştiren nasıl bir afiş yaparsın?

“İfade” kavramını da özgürlük teması içinde ele almış. Kutluyorum… Bilinçli bir yaklaşımı var.

Bu temada ( ifade ) bir film çeksen sahnelerinin görselliğini nasıl tasarımlardın ve nasıl bir müzik eşlik ederdi filmine?


Hareketli – Sabırsız – İnançlı

“Hareketli” sözcüğü nasıl besteye dönüştürülür?

*** *** ***

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğrencisi

Zamanı saatle tasarıma dönüştürürken tasarımında haritacıların kullandığı mira ve jalandan yararlandığını yazmış.

Özgürlüğü kafes hapishane ve uçan kuşlarla betimlemiş, “değer” üzerinden gitmiş.

Resim sergisinin davetiyesini “İstanbul’a bu gözle bakın” temasından hareketle tasarlamış. Bir küpün içine göz, gözlük içinde İstanbul görselleri ve bir başka çalışmada iç içe geçen dikdörtgenler…

Burada bulunmak, “benim açımdan kazanım, farklı bir boyuttan olayları değerlendirmeyi bilmek.

Sabır – Açık – Neşe

“Sabır” üzerine bir senaryo yazsan, nasıl bir olay örgüsünde yer alırdın?

*** *** ***
İstanbul’un kültür başkenti olmasını tasarım konusu yapmış öğrencimiz.

Kompozisyonu düşüncelerin özgürce ifade bulması olarak tanımlamış

Burada bulunmayı gönüllük olarak almış

Barışık – Güvenilir – Hümanist

“Hümanist” sözcüğünden hareketle nasıl bir ambalaj tasarlardın? Sen nasıl bir ambalaj olurdun?

*** *** ***

Elektrik Mühendisliği öğrencisi

CD tasarımında albümün adı “turuncu” olmuş. Turuncuyu bir tasarımda palmiye ağacı ile ilişkilendirmiş, diğerinde muzu bulunan küçük bir adayla…

“Bu mutlu anı görmek istiyorsanız,” sorusuyla başlayan bir düğün davetiyesi tasarımı yapmış.

“Bakmak” kavramı için yüzde-alında üçüncü göz kullanmış.

“Anlaşan”-konuşan – sözbirliği; arka arkaya duran üç figürün ağzından çıkan ses dalgalarıyla görselleştirilmiş…

Kompozisyonu farklı renkteki boncukların kolyesi olarak betimlemiş.
“Benim de diyeceğim var diyebilme duyarlılığı…”

Ürkek – Detaycı – Karamsar

Ürkek bir tipin senaryosu nasıl olur?

*** *** ***


Sevgiler, saygılar…

18 – 05 – 2008 / İSTANBUL

*** *** ***

SORU 2 ( VİZE 2 )

Konular:

TASARIM… “İşlevsellik” ve “estetik” düşünülerek…

• Kartvizit tasarımı
- Kendi kartvizitinizin tasarımı
- Yazı ve resim-biçim-şekil birlikteliğinde
• Kartvizit tasarımı yapanlar; kartvizitin formu ve yüzey tasarımının çok farklı olmasına dikkat edeceklerdir. ( Bilinen bir tasarımın tarafınızca sunumu kabul edilmeyecektir. )
• Davetiye tasarımı; sergi, nikah, kutlama, kartpostal, tebrik kartı ( yeni yıl vb. )
• Yaşadığınız bir alanın tanıtım amaçlı tasarımı; kendinize ait orijinal bir eklentiyle birlikte
- Fakülteniz, semtiniz, işiniz, odanız vb… ( Hayalinizdeki… Estetik ve işlevsel anlamda… )
• Kupa tasarımı
• CD Tasarımı
- Müzik – Film
- Yazı + Resim-Biçim
- Grubun Adı – Filmin Adı
- Albümün adı – Oyuncuların Adı - Yönetmen
- Müzik evinin adı – Film yapımın adı
• Sahip olduğunuz kurum için başlıklı mektup kağıdı ve zarfı
Bunlar; Galeri, müze, şirket, okul, mağaza, meslek odaları, büro, spor kulüpleri, dernek, vakıf vs. olabilir

Zaman
- Mesleklere göre saat tasarımı ( istenilen bir alanın saat tasarımı )
Örneğin; Berber, makine, doktor - tıp, inşaat, mimarlık, müzisyen, mühendislik-her dalı, sanat - fotoğrafçı vs… Bunları istediğiniz kadar çoğaltabilir, istediğiniz alana ve zamanın geniş anlamına yayabilirsiniz.

***
KAVRAM… İşlevsellik düşünülmeden
• Zaman
• Özgürlük
• İletişim
• İfade
• Samimiyet, aramak, ilişki, içtenlik, seyretmek, yırtık, özlem, farkındalık, boşluk, doluluk, yükselmek, yaymak, açmak, kapamak, dokunmak, ısınmak, yüzmek, konuşan, düşey, bakmak, ses, ışın
—Bu kavramların-seçtiğinizin / seçtiklerinizin size göre yorumu - sizde çağrıştırdığının bir tasarımı (özgürce)

AÇIKLAMA

• Seçtiğiniz konudan - konulardan en az 4 fikir ve bir fikrin en az 3 varyasyonu eskiz şeklinde çizilecektir.
• Mutlaka bir konu “tasarım” kısmından, bir konu da “kavram” kısmından seçilecektir.
• Çizimi iyi olmayan yazabilir ya da gerekli görenler ayrıca yazı ile de açıklama yapabilirler.
• Eskiz-Araştırmaların hepsi tek bir kağıtta olmalı ve çerçevelenmelidir -kadraja alınmalıdır. Kavram kısmı çerçeve konusunda serbest.
• Yazı-Biçim, resim, şekil

Teknik: Serbest

SORULAR
1- Size göre “KOMPOZİSYON” nedir?
2- Size göre “BURADA BULUNMAK” nasıl bir duyarlılıktır?
3- Size göre “ANLAM” ın yorumu ne olabilir?
4- Kendinizi 3 sözcükle ifadelendirir misiniz?
Not: Yanıtları salt ders kapsamında değil yaşamı kapsayacak şekilde veriniz lütfen…
Süre: 3 saat ( Herkes istediğinde verebilir )

Sınav kağıdının sağ alt köşesine
- Adı soyadı
- Fakültesi-Bölümü ( alanı )
- GT 1-2 / GA 1 / GTİ ( Hangisinde iseniz)
- Güz 200… / Bahar 200…
İyi eğlenceler diliyorum…

Tülay ÇELLEK
http://www.tulaycellek.com


Not: Atölyede imzalı kağıt dağıtacağım. Siz kağıt üzerine yapacağınız uygulama – eskiz için gerekli gördüğünüz malzemeyi getiriniz lütfen. Kalem, silgi vs…
Çizimler atölyede yapılacaktır… Soruları daha önce göndermemin amacı, araştırma yapmanıza yöneliktir.

*** *** ***
………………

Üniversite serbest seçimlik olan Grafik Tasarım dersimde;

• 65 kişilik kontenjanının 15 kişilik gruplara ayrılması gerekir. Çünkü ders bilgiye dayalı uygulamalı bir derstir ve öğrenci merkezli, yaratıcılığa yönelik bir yöntem takip edilmektedir. Bu da bireysel eğitimi beraberinde getiriyor.

• Dersimin özelliklerinden biri de öğrencilere eleştirel bakış kazandırmak ve görsel algılarını geliştirmektir. Bu nedenle her ders saydam gösteriyor, görseller üzerinden yaratıcılık bağlamında fikir üretmelerini, farklı ilişkiler kurmalarını sağlayacak ortam hazırlıyorum. Bu sebeple saydam gösterimine uygun bir atölye gerekmektedir.(Diğer dersimi yaptığım D 410 B uygundur.)

• Bu sene uygulamaya geçen Grafik Tasarım dersim anfide yapılmıştır.

- Anfi saydam gösterilerine müsait değildir
- Bazı fakültelerin sınav haftasında, tarafıma bilgi verilmeden ders saatimde anfide sınav yapılmış ve dersim aksatılmıştır.
- Grafik Tasarım dersinin amaçları, içeriği ve yöntemleri açısından 65 kişiyle yürütülmesinde sorun yaşanmaktadır.

Çağı yakalamak, çağdaş yöntemlerle ders yapmak, başarılı olmak ve nitelikli bir dönüşüm sağlamak adına yukarıda bahsettiğim nedenlerden ötürü ders uygulama biçim önerilerimin yaşama geçmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılar

Tülay ÇELLEK

Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 2984 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.